Lithuania

 • A.Čiapo vienk.
 • Adomiškių k.
 • Agluonų k.
 • Akmenė
 • Akmenės l k.
 • Akmenės ll k.
 • Akmenės lll k.
 • Alkiškių k.
 • Alsių k.
 • Augustaičių k.
 • Avižlių k.
 • Balsių k.
 • Bambalų k.
 • Barsiukų k.
 • Barvydžio vienk.
 • Barvydžių k.
 • Baublių k.
 • Biliūniškės II k.
 • Biliūniškės k.
 • Bražiškių k.
 • Burbiškių k.
 • Čiuinių k.
 • Dabikinėlės k.
 • Dabikinės k.
 • Dambrausko vienk.
 • Daubiškių k.
 • Dovydžių k.
 • Draginių k.
 • Dulbių k.
 • Dumbrių k.
 • Dusų k.
 • Eglesių k.
 • Gailaičių k.
 • Gamėnų k.
 • Gaudžiočių k.
 • Gaušių k.
 • Gembūtės k.
 • Gendviliškės k.
 • Geribiškės k.
 • Giepaičių k.
 • Gimbetiškės k.
 • Greitjoniškių k.
 • Griežių k.
 • Guginio vienk.
 • Gulbinų k.
 • Gumbakių k.
 • Ivanauskių k.
 • Jautmalkių k.
 • Jokubausko vienk.
 • Jonaičių k.
 • Jučių k.
 • Kadagių k.
 • Kairiškių k.
 • Kalnelio k.
 • Kalniškių k.
 • Kanteikių k.
 • Kapėnų k.
 • Karniškių k.
 • Kaudvoliškių k.
 • Keidų k.
 • Kepurlaukių k.
 • Kerežių k.
 • Kesių k.
 • Kinkių k.
 • Kivylių k.
 • Kivylių vienk.
 • Klaišių k.
 • Klykolių k.
 • Klyšių k.
 • Krioklių k.
 • Krūmino vienk.
 • Kruopiai
 • Kviečlaukių k.
 • Kyšių k.
 • Lapkasių k.
 • Latvelių k.
 • Latvelių k.
 • Laumėnų k.
 • Lebelių k.
 • Liepkalnio k.
 • Lygeikių k.
 • Mantartiškių k.
 • Maušų k.
 • Mažulių k.
 • Mažūnaičių k.
 • Menčių k.
 • Mergeluičių k.
 • Meškių k.
 • Minkių k.
 • Miškų ūkis
 • Mončelių k.
 • Mykolaičių k.
 • Nabuilių k.
 • Narbučių k.
 • Narčių k.
 • Naujikų k.
 • Naujoji Akmenė
 • Padarbių k.
 • Padvarėlių k.
 • Paeglesių k.
 • Pagamės k.
 • Pagervių k.
 • Pagojų k.
 • Pakabučių k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakempinių k.
 • Papilė
 • Paragių k.
 • Pašakarnių k.
 • Pašlyčių k.
 • Pavadaksčių k.
 • Pelkelės k.
 • Pipirių k.
 • Pleikių k.
 • Pragalvojų k.
 • Prišiškės k.
 • Purvių k.
 • Pusbaublių k.
 • Ramoniškių k.
 • Ramučių k.
 • Raudžių k.
 • Rimšių k.
 • Rudausių k.
 • Rudikių k.
 • Rūdupio k.
 • Rūsteikių k.
 • Sablauskių k.
 • Šaltiškių k.
 • Šapnagių k.
 • Saunorių k.
 • SB „Avižlys“
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Dabikinė“
 • SB „Eglesys“
 • SB „Eibučiai“
 • SB „Poilsis-1“
 • SB „Puošmena“
 • SB „Ramučiai “
 • SB „Šiliškės “
 • SB „Stipirkiai“
 • Šemetaičių k.
 • Šiaudinės k.
 • Šiliškių k.
 • Šiurkiškių k.
 • Skabeikių k.
 • Skretiškės k.
 • Šliupščių k.
 • Smiltinės k.
 • Šnaro vienk.
 • Spaigių k.
 • Sprogiškės k.
 • Stipirkių k.
 • Strimyliškės k.
 • Suginčių k.
 • Šventupių k.
 • Teišerskio vienk.
 • Tilžės k.
 • Trikšių k.
 • Tupikų k.
 • Urbonaičių k.
 • Užpelkių k.
 • Vegerių k.
 • Vegerių k.
 • Vėlaičių k.
 • Venta
 • Ventos k.
 • Vėžupių k.
 • Vienrankių k.
 • Viliošių k.
 • Žerkščių k.
 • Žiopelių k.
 • Zubrelių k.
 • Zubrių k.
 • Alytus
 • Alytus
 • Alytus
 • Kaniūkų k.
 • SB „Dobilas“
 • SB „Pušelė“
 • SB „Rugelis“
 • SB „Sakalas“
 • SB „Šilas“
 • SB „Volungėlė“
 • Adamonių k.
 • Akalyčios k.
 • Aleknonių k.
 • Aleknonių k.
 • Aleksandravos k.
 • Aleksandravos k.
 • Alovės k.
 • Alytaus k.
 • Angininkų k.
 • Aniškio k.
 • Anykštėnų k.
 • Apynėlių k.
 • Arciškonių k.
 • Arčiūnų k.
 • Ardiškių k.
 • Arminų k.
 • Arminų k.
 • Arminų l k.
 • Atesninkų k.
 • Atesninkų k.
 • Atesnykėlių k.
 • Atžalyno k.
 • Ažuolėnų k.
 • Ąžuolinių k.
 • Bakšių k.
 • Balkasodžio k.
 • Balkūnų k.
 • Balkūnų k.
 • Balninkų k.
 • Bambininkų k.
 • Barkūniškių k.
 • Bažavos k.
 • Bazorų k.
 • Bemotiškių k.
 • Bendrių k.
 • Bogušiškių k.
 • Bokštų k.
 • Buckūnų k.
 • Būdos k.
 • Būdos k.
 • Bugonių k.
 • Bukauciškių k.
 • Bukaučiškių k.
 • Buktininkų k.
 • Bundorių k.
 • Bundžių k.
 • Burbiškių k.
 • Būriškių k.
 • Butkūnų k.
 • Butrimiškių k.
 • Butrimiškių k.
 • Butrimiškių k.
 • Butrimonys
 • Cibiliekų k.
 • Cigoniškių k.
 • Cigoniškių k.
 • Čiurlionių k.
 • Čižikų k.
 • Čižikų k.
 • Čižiūnų k.
 • Dapkiškių k.
 • Dapkiškių k.
 • Darbalaukio k.
 • Daugai
 • Daugirdėlių k.
 • Daugirdų k.
 • Daugų k.
 • Davainiškių k.
 • Dingiškių k.
 • Dirmiškių k.
 • Dirvonų k.
 • Dobrovolės k.
 • Domantonių k.
 • Doškonių k.
 • Druskininkų k.
 • Dubenkos k.
 • Dubėnų k.
 • Dubėnų k.
 • Dubių k.
 • Dubrių k.
 • Dūdiškių k.
 • Dūkiškių k.
 • Duselninkų k.
 • Dusmenėlių k.
 • Dušnionių k.
 • Dvarčėnų k.
 • Eičiūnų k.
 • Eigelonių k.
 • Eigelonių k.
 • Eigirdonių k.
 • Einoronių k.
 • Einorų k.
 • Ežeryno k.
 • Fermos k.
 • Gailiakiemio k.
 • Gajauciškio k.
 • Galintankos k.
 • Galintėnų k.
 • Gečialaukio k.
 • Geisčiūnų k.
 • Geištariškių k.
 • Geištariškių k.
 • Geištarų k.
 • Geištarų k.
 • Geištarukų k.
 • Geištarukų k.
 • Gemaitiškių k.
 • Genių k.
 • Gerkiškių k.
 • Gerulių k.
 • Gervėnų k.
 • Giluičių k.
 • Giniškių k.
 • Gluosninkų k.
 • Gražulių k.
 • Greikonių k.
 • Griciūnų k.
 • Grinkiškių k.
 • Griškonių k.
 • Gudelių k.
 • Gudiniškių k.
 • Ilgų k.
 • Jackonių k.
 • Janapolio k.
 • Janaukos k.
 • Jasunskų k.
 • Jaujakaimio k.
 • Jociūnų k.
 • Jovaišonių k.
 • Junčionių k.
 • Junonių k.
 • Juociškių k.
 • Jurgelianka
 • Jurgelionių l k.
 • Jurgelionių ll k.
 • Jurgiškių k.
 • Jurkionių k.
 • Jurkionių k.
 • Jurkonių k.
 • Kabinių k.
 • Kaciolkų k.
 • Kaimynų k.
 • Kalesninikų k.
 • Kalesninkų k.
 • Kalesninkų k.
 • Kalnėnų k.
 • Kampų k.
 • Kančėnų k.
 • Kaniūkų k.
 • Kaniūkų k.
 • Kaniūkų k.
 • Karkliniškių k.
 • Karklynų k.
 • Karliškių k.
 • Karvelninkų k.
 • Kastriškių k.
 • Kaukų l k.
 • Kaukų ll k.
 • Kavalčiukų k.
 • Kazimieravo k.
 • Kedonių k.
 • Kelmanonių k.
 • Kerų k.
 • Kibirkščių k.
 • Kirmėliškių k.
 • Klausiškių k.
 • Klepočių k.
 • Klydžionių k.
 • Kolonistų k.
 • Komisaruvkos k.
 • Krekštėnų k.
 • Kriaunių k.
 • Krokialaukis
 • Krokininkų k.
 • Krūmijų k.
 • Kružiūnų k.
 • Kudariškių k.
 • Kulabiškio k.
 • Kulabiškio k.
 • Kumečių k.
 • Kurnėnų k.
 • Kurtiniškių k.
 • Kutiškių k.
 • Laburdiškių k.
 • Lačionių k.
 • Lankų k.
 • Laukinčių k.
 • Laukininkų k.
 • Laukintukų k.
 • Lelionių k.
 • Lelionių k.
 • Leoniškių k.
 • Liepakojų k.
 • Liepinės k.
 • Liesionių k.
 • Likiškėlių k.
 • Likiškių k.
 • Likiškių k.
 • Likiškių k.
 • Litvančiškių k.
 • Liubartiškių k.
 • Liuklingėnų k.
 • Lizdų k.
 • Luksnėnų k.
 • Lydekininkų k.
 • Makniūnų k.
 • Mančiūnų k.
 • Mančiūnų k.
 • Mankūnų k.
 • Margaravos k.
 • Margelių k.
 • Marinkos k.
 • Maslaučiškių k.
 • Maštalierių k.
 • Mažiūnų k.
 • Medūkštos k.
 • Melnytėlės k.
 • Mergalaukio k.
 • Meškasalio k.
 • Meškučių k.
 • Metelytės k.
 • Mickūnavos k.
 • Mieliūnų k.
 • Miežionių k.
 • Mikalavo k.
 • Mikalavo k.
 • Miklusėnų k.
 • Miknolesų k.
 • Mikutiškių k.
 • Milastonių k.
 • Miroslavo k.
 • Mišiškių k.
 • Mociškėnų k.
 • Muiželenų k.
 • Naujosios Ūdrijos k.
 • Navasiolkų k.
 • Navasodų k.
 • Navasodų k.
 • Navickų k.
 • Navininkų k.
 • Nemunaičio k.
 • Nemunaičio k.
 • Nemunaitis
 • Norgeliškių k.
 • Norgėliškių k.
 • Norūnų k.
 • Noškūnų k.
 • Novoplentos k.
 • Obelaičių k.
 • Obelaičių k.
 • Obelijos k.
 • Obelninkėlių k.
 • Obelninkų k.
 • Obelytės k.
 • Olendernės k.
 • Ostampo k.
 • Pabalių k.
 • Paberžinės k.
 • Padaglės k.
 • Padirmiškio k.
 • Padvariškių k.
 • Pagilės k.
 • Pagurnių k.
 • Pakašavo k.
 • Paliepių k.
 • Panemuninkėlių k.
 • Panemuninkų k.
 • Papėčių k.
 • Paplanskų k.
 • Parėčėnų k.
 • Pašilio k.
 • Pasimnių k.
 • Paškūniškių k.
 • Pavarėnio k.
 • Pavartėnų k.
 • Pavartės k.
 • Peckūnų k.
 • Peršėkės k.
 • Peršėkininkų k.
 • Peršėkininkų k.
 • Petravinos k.
 • Pieriškių k.
 • Pievagalių k.
 • Pikuškių k.
 • Piliakalnio k.
 • Pivašiūnų k.
 • Plasapninkų k.
 • Plentos k.
 • Plikionių k.
 • Pocelonių k.
 • Pociūniškių k.
 • Ponkiškių k.
 • Pošnios k.
 • Poteronių k.
 • Poteronių k.
 • Poteronių k.
 • Praniūnų k.
 • Punios k.
 • Pupasodžio k.
 • Purvelių k.
 • Pušenų k
 • Putinų k.
 • Putinų vienk.
 • Radastų k.
 • Radastų k.
 • Radvilonių k.
 • Radžiūnų k.
 • Raganiškių k.
 • Raitininkų k.
 • Raižavos k.
 • Raižių k.
 • Rakatanskų k.
 • Rakščios k.
 • Ratininkų k.
 • Raubonių k.
 • Raubonių k.
 • Raudonikių k.
 • Raudonosios Alovės k.
 • Remeikių k.
 • Remešiškių k.
 • Revų k.
 • Rimėnų k.
 • Rodžios k.
 • Rokančių k.
 • Rožučių k.
 • Rumbonių k.
 • Rutkos k.
 • Ryliškių k.
 • Salos k.
 • Santaikos k.
 • Sapatiškių k.
 • Šarkiškių k.
 • Šaukėnų k.
 • Saulėnų k.
 • Savilionių k.
 • SB „Berželis“
 • SB „Dzūkija“
 • SB „Nemunas “
 • SB „Šaltinėlis“
 • SB „Versmė“
 • Seimeniškių k.
 • Silgionių k.
 • Silvanavos k.
 • Simnas
 • Šipultiškių k.
 • Šiugždų k.
 • Šiukščiakalnio k.
 • Skabeikių k.
 • Skernės k.
 • Skirgailių k.
 • Skiturių k.
 • Skovagalių k.
 • Skraičionių k.
 • Slabadėlės k.
 • Slavinčiškių k.
 • Spernios k.
 • Staniavos k.
 • Stanuliškių k.
 • Statkiškių k.
 • Strielčių k.
 • Strielčių k.
 • Striminos k.
 • Struogiškių k.
 • Sudvajų k.
 • Sudvajų k.
 • Sudvariškių k.
 • Švabalaukio k.
 • Švobiškių k.
 • Tabalenkos k.
 • Takniškių k.
 • Talokių k.
 • Tamašavos k.
 • Taručionių k.
 • Taučionių k.
 • Taukotiškių k.
 • Telėtnykų k.
 • Terpinių k.
 • Tolkūnų k.
 • Trakininkų k.
 • Ūdrijos k.
 • Ulyškių k.
 • Ulyškų k.
 • Ūtos k.
 • Užubalių k.
 • Užukalnių k.
 • Užupių k.
 • Vabalių k.
 • Vaidaugų k.
 • Vaidaugų k.
 • Vaikantonių k.
 • Vaisodžių k.
 • Vaišupio k.
 • Valėniškių k.
 • Valiūnų k.
 • Vanagėlių k.
 • Vangelonių k.
 • Vankiškių k.
 • Vanžadiškių k.
 • Varanausko k.
 • Vardos k.
 • Varnagirių k.
 • Varnagirių k.
 • Veismūnų k.
 • Venciūnų k.
 • venciūnų paštas
 • Verebiejų k.
 • Vertelkų k.
 • Vėžionių k.
 • Vėžiškių k.
 • Viečiūnų k.
 • Viešnagių k.
 • Vinkšninės k.
 • Volungės k.
 • Vovų k.
 • Vytautiškių k.
 • Žadiškių k.
 • Žagarių k.
 • Žagarių k.
 • Zaidų k.
 • Zailių k.
 • Žaliosios k.
 • Žarnonių k.
 • Žaunieriškių k.
 • Žemaitėlių k.
 • Židonių k.
 • Žilinčiskių k.
 • Žiūkų k.
 • Živulčiškės k.
 • Zizėnų k.
 • Žuvintų k.
 • Žvirgždėnų k.
 • Abromiškių k.
 • Adomavos k.
 • Akmenos k.
 • Aknysčių k.
 • Aknystų k.
 • Aleinikų k.
 • Aleksandravėlės k.
 • Aleksandravos k.
 • Alukėnų k.
 • Andrioniškis
 • Anioliškio k.
 • Aniūnų k.
 • Antalinos k.
 • Antanavos k.
 • Antaniškio k.
 • Antanuvkos k.
 • Antaplaštakio k.
 • Antupių k.
 • Anulyno k.
 • Anykščiai
 • Anykščių vienk.
 • Apykelių k.
 • Auguškų k.
 • Aulelių k.
 • Aušros k.
 • Ažubalių k.
 • Ažugojų k.
 • Ąžuolynės k.
 • Ąžuolynės k.
 • Ažuožerių k.
 • Ažupiečių k.
 • Ažupiečių vienk.
 • Bajorų k.
 • Balčiūniškio k.
 • Baltanių k.
 • Baltušavos k.
 • Baraišėlių k.
 • Baraišių k.
 • Bebarzdžių k.
 • Bebrūnų k.
 • Bečernikų k.
 • Beržinės k.
 • Beržoniškių k.
 • Bičionių k.
 • Bijeikių k.
 • Bikūnų k.
 • Bilėnų k.
 • Bimbų k.
 • Bliuvonių k.
 • Brazgių k.
 • Briedynės k.
 • Budrių k.
 • Bugeniškio k.
 • Buivydų k.
 • Buivydų k.
 • Burbiškio k.
 • Burios k.
 • Buteikių k.
 • Butėnų k.
 • Butkiškių k.
 • Čekonių k.
 • Čiukų k.
 • Čiunkių k.
 • Dabužių k.
 • Dabužių ll k.
 • Dalinkos k.
 • Dambuvkos k.
 • Dambuvkos k.
 • Danišiūnų k.
 • Daugėliškių k.
 • Dauginčių k.
 • Daugulų k.
 • Daujočių k.
 • Daumantų k.
 • Dauneikių k.
 • Debeikiai
 • Dečionių k.
 • Degionių k.
 • Degsnių k.
 • Degsnių k.
 • Dejūnų k.
 • Desiukiškių k.
 • Devenių k.
 • Didžiakaimio k.
 • Didžiuliškių k.
 • Diktarų k.
 • Dilarvietės k.
 • Dilių k.
 • Dirvonų k.
 • Dobilynės k.
 • Domeikių k.
 • Dragaudžių k.
 • Drobčiūnų k.
 • Dubriškių k.
 • Dūdų k.
 • Dvarelių k.
 • Dvaronių k.
 • Džiugų k.
 • Eglių k.
 • Elmininkų k.
 • Elmiškių k.
 • Erškėtynės k.
 • Gabrėlų k.
 • Gaidamiškio k.
 • Gaideliškių k.
 • Gaidelių k.
 • Gaidžių k.
 • Gaidžiupių k.
 • Gailiutiškio k.
 • Galvydžių k.
 • Garbėnų k.
 • Gečionių k.
 • Gečionių k.
 • Gečionių l k.
 • Geležinėlės k.
 • Geležinės k.
 • Geniūnų k.
 • Gerkiškių k.
 • Gerkonių k.
 • Gikonių k.
 • Gilių k.
 • Gilvydžių k.
 • Gintinių k.
 • Gintviliškio k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Gogelių k.
 • Gojaus k.
 • Gražavietės k.
 • Gražumyno k.
 • Grežionėlių k.
 • Griežioniškio k.
 • Griežonių k.
 • Grigiškių k.
 • Grikiapelių k.
 • Grūdeliškio k.
 • Grumbinų k.
 • Gudelių k.
 • Gudelių k.
 • Gudelių k.
 • Gudiškių k.
 • Gudonių k.
 • Gudonių k.
 • Guropolio k.
 • Gurskų k.
 • Gykių k.
 • Ignotiškio k.
 • Inkūnų k.
 • Ivonių k.
 • Jackagalio k.
 • Jaksiškio k.
 • Jakubavos k.
 • Jakubavos k.
 • Jakūbėliškio k.
 • Jakūnų k.
 • Janapolio k.
 • Janapolio k.
 • Janonių k.
 • Janonių k.
 • Janušavos k.
 • Janydžių k.
 • Jarzuvkos k.
 • Jazminavos k.
 • Jotkonų k.
 • Jovarų k.
 • Judinio k.
 • Juodeglinio k.
 • Juodmiškio k.
 • Juodviliškio k.
 • Juodžgalio k.
 • Juostininkų k.
 • Juozapavos k.
 • Juozapavos k.
 • Jurdziko k.
 • Jurgėnų k.
 • Jurgiškio k.
 • Jurgiškio k.
 • Jurzdiko k.
 • Jūsiškio k.
 • Juškonių k.
 • Justinavos k.
 • Kabošių k.
 • Kalionijos k.
 • Kališkių k.
 • Kalniečių k.
 • Kalnuočių k.
 • Kalnuočių k.
 • Kalvelių k.
 • Kalvelių k.
 • Kanapynės k.
 • Kancapolio k.
 • Kanceviškių k.
 • Kančiškių k.
 • Karalinavos k.
 • Karalinavos k.
 • Karališkio k.
 • Karčiakų k.
 • Karčių k.
 • Karčių k.
 • Kariūnų k.
 • Kaspariškių k.
 • Katlėriškių k.
 • Katlėrių k.
 • Kaupiniškių k.
 • Kavarskas
 • Kavarsko vienk.
 • Kavoliškio k.
 • Kazlakų k.
 • Keblonių k.
 • Kelpiškio k.
 • Kezių k.
 • Kiaulėnų k.
 • Kiaušagalio k.
 • Kiaušų k.
 • Kildonių k.
 • Kilėriškių k.
 • Kirkiliškių k.
 • Kirmėlių k.
 • Kirmėliukų k.
 • Kiškelių k.
 • Klaibūnų k.
 • Klenuvkos k.
 • Klevėnų k.
 • Klikūnų k.
 • Klinuškių k.
 • Knitiškių k.
 • Konstantinuvkos k.
 • Kopūstinių k.
 • Kraštelių k.
 • Kraštų k.
 • Krepšagalio k.
 • Kriokšlio k.
 • Krivinskų k.
 • Kryžokų k.
 • Kumpaniškio k.
 • Kumpinių k.
 • Kunigiškių k.
 • Kunigiškių k.
 • Kunigiškių k.
 • Kuniškių k.
 • Kuprių k.
 • Kuprių k.
 • Kurklelių k.
 • Kurklelių ll k.
 • Kurklelių lll k.
 • Kurkliai
 • Kurklių l k.
 • Kurklių ll k.
 • Kurklių vienk.
 • Kurtinių k.
 • Kušlių k.
 • Laičių k.
 • Laitelių k.
 • Lašinių k.
 • Lašupės k.
 • Latavėnų k.
 • Latavos k.
 • Laukagalių k.
 • Laviškio k.
 • Legėdžių k.
 • Legų k.
 • Leliūnų k.
 • Lepdegėnų k.
 • Lepeniškio k.
 • Levaniškio k.
 • Liepagirių k.
 • Linksmakalnio k.
 • Linksmavietės k.
 • Liūdiškių k.
 • Ližų k.
 • Lobų k.
 • Luciūnų k.
 • Luknos k.
 • Lukošiškių k.
 • Lydžių k.
 • Mačionių k.
 • Mackeliškių k.
 • Mackonių k.
 • Maigių k.
 • Majokų k.
 • Malaišių k.
 • Maldaikių k.
 • Maldenių k.
 • Malgažatavos k.
 • Margavonės k.
 • Margių k.
 • Marinavos k.
 • Mariniškių k.
 • Maskoliškio k.
 • Mažeikiškių k.
 • Mažeikonių k.
 • Maželių k.
 • Maželių k.
 • Mažionių k.
 • Mazūriškių k.
 • Medenos k.
 • Mediniškio k.
 • Mediniškių k.
 • Medinos k.
 • Medinų k.
 • Medžiočių k.
 • Medžiuolių k.
 • Meiluškių k.
 • Meldučių k.
 • Melenų k.
 • Mereciškių k.
 • Mičionių k.
 • Mickapetrio k.
 • Mickūniškių k.
 • Mickūnų k.
 • Mieliaušiškių k.
 • Migdoliškio k.
 • Mikierių k.
 • Mikniūnų k.
 • Milaikiškių k.
 • Mildiškių k.
 • Miliūniškio k.
 • Milokiškio k.
 • Mindrupio k.
 • Miškiniškių k.
 • Miškinių k.
 • Miškinių k.
 • Mitašiūnų k.
 • Mociūnų k.
 • Moliakalnio k.
 • Moliakalnio k.
 • Motiejūnų k.
 • Mūrų k.
 • Nagurkiškių k.
 • Nakonių k.
 • Narbučių k.
 • Narbutų k.
 • Narkiškių k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujaūlyčio k.
 • Naujikų k.
 • Naujokų k.
 • Naujonių k.
 • Naujųjų Elmininkų k.
 • Nausodės k.
 • Navasadų k.
 • Navasiolkos k.
 • Navikų k.
 • Navinos k.
 • Nemeirių k
 • Netikiškių k.
 • Nevėžkos k.
 • Nevežnykų k.
 • Niūronių k.
 • Obelynės k.
 • Orlavietės k.
 • Ožionių k.
 • Paandrioniškio k.
 • Paąžuolių k.
 • Paberžės k.
 • Paberžės k.
 • Padgaikos k.
 • Padrujų k.
 • Padvarių k.
 • Padvarnikų k.
 • Padvarninkų k.
 • Paežerių k.
 • Paežerių k.
 • Paežerių k.
 • Pageldonių k.
 • Pagirių k.
 • Pagojo k.
 • Pagojų k.
 • Pagraužių k.
 • Pagriežių k.
 • Pagrūšės k.
 • Pajudinio k.
 • Pajuodžių k.
 • Pajuostės k.
 • Pajuostinio k.
 • Pakalnių k.
 • Pakalnių k.
 • Pakapės k.
 • Pakapės k.
 • Pakarklių k.
 • Pakeršės k.
 • Palatavio k.
 • Palaukiškių k.
 • Palepeikio k.
 • Palionių k.
 • Palipšės k.
 • Paluknių k.
 • Pamaleišio k.
 • Papilių k.
 • Papiškio k.
 • Papragio k.
 • Papšių k.
 • Paraisčių k.
 • Paraisčių k.
 • Pasausių k.
 • Pašilių k.
 • Pašiltiškių k.
 • Pasmodų k.
 • Pasusienio k.
 • Pašvenčio k.
 • Pašventupio k.
 • Paulinavos k.
 • Pauriškių k.
 • Pavarių k.
 • Pavarių ll k.
 • Pavirinčių k.
 • Pavirinčių ll k.
 • Pavojų k.
 • Pazniokų k.
 • Pečiulių k.
 • Pelyšėlių k.
 • Pelyšėlių k.
 • Pelyšų k.
 • Penagalio k.
 • Peniankų k.
 • Peniankų k.
 • Peštinių k.
 • Petkūnų k.
 • Pieniankų k.
 • Pienionių k.
 • Pienionių k.
 • Pikietos k.
 • Piktagalio k.
 • Piktagalio k.
 • Pilviškių k.
 • Pilviškių k.
 • Pilviškių l k.
 • Pilypų k.
 • Pipilėnų k.
 • Pirmalinio k.
 • Plaštakos k.
 • Plepiškių k.
 • Plikiškių k.
 • Posūnių k.
 • Pravydžių k.
 • Pukenių k.
 • Pumpučių k.
 • Puntuko k.
 • Puodžių k.
 • Puroniškio k.
 • Purvelių k.
 • Purvinų k.
 • Pusbačkių k.
 • Pusčių k.
 • Pustalaukių k.
 • Pūstalaukių k.
 • Pustinkos k.
 • Putinų k.
 • Radiškio k.
 • Ragaišių k.
 • Raguvėlės k.
 • Raguvėlės vienk.
 • Rakutėnų k.
 • Ramanavos k.
 • Ramaškonių k.
 • Ramuldavos k.
 • Rašimėlių k.
 • Remeikių k.
 • Repšėnų k.
 • Rezgių k.
 • Ribokiškio k.
 • Rubikių k.
 • Rudžionių k.
 • Rukiškio k.
 • Ruksiškių k.
 • Rundžių k.
 • Ryklikų k.
 • Sabaliūnų k.
 • Šaltinių k.
 • Samanų k.
 • Šapio k.
 • Sargūnų k.
 • Sarickų k.
 • Sausalaukės k.
 • Savičiūnų k.
 • SB „Šaltupys“
 • Sedeikių k.
 • Šeduikių k.
 • Šeimyniškėlių k.
 • Šeimyniškių k.
 • Šekštelių k.
 • Šepetiškių k.
 • Šerelinės k.
 • Šerių k.
 • Šeštokiškių k.
 • Šiaudinių k.
 • Šiaulių k.
 • Sibirkos k.
 • Šikšnalaukio k.
 • Šilagalių k.
 • Šilelių k.
 • Šilinės k.
 • Šilų k.
 • Šilų k.
 • Sindrių k.
 • Sintautų k.
 • Sirvidų k.
 • Sirvydiškių k.
 • Skaidrės k.
 • Skamarakų k.
 • Skapiškio k.
 • Skauradų k.
 • Skiemonys
 • Skudų k.
 • Slabodos k.
 • Šlaitų k.
 • Šlapelių k.
 • Šlavėnų k.
 • Sliepsiškio k.
 • Šližių k.
 • Smėlinkos k.
 • Smėlynės k.
 • Smulkio k.
 • Šobliškių k.
 • Sodeliškių k.
 • Šovenių k.
 • Spečiūnų k.
 • Stakių k.
 • Stanislavavos k.
 • Starkakumpio k.
 • Starkiškio k.
 • Starkiškių k.
 • Staškūniškio k.
 • Steponavos k.
 • Sterkiškio k.
 • Sterkiškių k.
 • Storių k.
 • Stukonių k.
 • Sudeikių k.
 • Surdaugių k.
 • Surdegis
 • Surviliškio k.
 • Surviliškių k.
 • Svėdasai
 • Svėdasai
 • Šventupio k.
 • Sviesteliškio k.
 • Svilelių k.
 • Svirnų l k.
 • Svirnų ll k.
 • Tadauskų k.
 • Tašliūnų k.
 • Termintiškio k.
 • Tilvykų k.
 • Titeikėlių k.
 • Titeikių k.
 • Topoliškių k.
 • Totoriškio k.
 • Trakininkų k.
 • Trakinių k.
 • Trakiškio k.
 • Traupis
 • Troškūnai
 • Troškūnėlių k.
 • Trumbatiškio k.
 • Trumpučių k.
 • Tumėjos k.
 • Umėnų k.
 • Ustronės k.
 • Užbliuvonių k.
 • Užūliekio k.
 • Užunevėžio k.
 • Užuraisčių k.
 • Užuraiščių k.
 • Užušilių k.
 • Vagilkos k.
 • Vaičiuliškių k.
 • Vaidevučių k.
 • Vaidlonių k.
 • Vainiūnų k.
 • Vaisiutiškių k.
 • Vaišviliškių k.
 • Vaišviliškių k.
 • Vaitkūnų l k.
 • Vaitkūnų ll k.
 • Vaitutiškių k.
 • Vaivadiškių k.
 • Valakinių k.
 • Valečkų k.
 • Vanagų k.
 • Vargulių k.
 • Varkujų k.
 • Varneliškio k.
 • Varnelių k.
 • Varnupio k.
 • Varšaukos k.
 • Vašuokėnų k.
 • Vazdėlių k.
 • Veiveriškių k.
 • Vėjeliškio k.
 • Velikūnų k.
 • Verbuvkos k.
 • Veršelių k.
 • Vertimų k.
 • Veselavos k.
 • Vetygalos k.
 • Vičiūnų k.
 • Vidugirių k.
 • Viešintėlių k.
 • Viešintos
 • Viešintų k.
 • Vietiškių k.
 • Vigatkos k.
 • Vikonių k.
 • Vikonių k.
 • Vikonių vienk.
 • Vildiškių k.
 • Vildžiūnų k.
 • Viliaudiškio k.
 • Vilkabrukių k.
 • Vilkatėnų k.
 • Vilkatupės k.
 • Vilkiškių k.
 • Vilpiškių k.
 • Visetiškių k.
 • Voversių k.
 • Vozgėlių k.
 • Vyšniakalnio k.
 • Zabelynės k.
 • Zablackų k.
 • Zagajų k.
 • Zaliesės k.
 • Žaliosios k.
 • Žaliosios k.
 • Zaviesiškio k.
 • Žažumbrio k.
 • Želtiškių k.
 • Žemaitėlių k.
 • Žempučių k.
 • Zerkiškių k.
 • Žibučių k.
 • Žibučių k.
 • Žiedonių k.
 • Zigmantavos k.
 • Žilvičių k.
 • Žiogų k.
 • Žiurlių k.
 • Zizdros k.
 • Žliobiškio k.
 • Zoviškių k.
 • Žudžgalio k.
 • Žukauskų k.
 • Žviliūnų k.
 • Žvirblėnų k.
 • Babronių k.
 • Birštonas
 • Birštonas
 • Birštono Viens. k.
 • Bučiūnų k.
 • Būdų k.
 • Dimšiškių k.
 • Dirvoniškių k.
 • Džingėliškės k.
 • Geležūnų k.
 • Grikapėdžio k.
 • Gudakalnio k.
 • Ivoniškės k.
 • Jackonių k.
 • Jundeliškių k.
 • Kamiliavos k.
 • Kernuvių k
 • Lengveniškės k.
 • Martinonių k.
 • Matiešionių k.
 • Medeikonių k.
 • Moibelės k.
 • Mūliškės k.
 • Naudžiūnų k.
 • Nečiūnų k.
 • Nemajūnų k.
 • Padvariškių k.
 • Panartiškės k.
 • Panemunės k.
 • Paverknių k.
 • Pelėšiškių k.
 • Puzonių k.
 • Šaltinėnų k.
 • SB „Rūta“
 • Šilėnų k.
 • Siponių k.
 • Širvinių k.
 • Škėvonių k.
 • Šutupio k.
 • Tauliukų k.
 • Trakelių k.
 • Vaitiškių k.
 • Vanagų k.
 • Voseliūnų k.
 • Zajų k.
 • Žemaitkiemio k.
 • Žvirgždėnų k.
 • Ageniškio k.
 • Akmenės k.
 • Akmenės k.
 • Akmeniškio k.
 • Ančiškių k.
 • Andrišonių k.
 • Anglininkų k.
 • Antupės k.
 • Apaščios k.
 • Apušoto k.
 • Apušynės k.
 • Aspariškių k.
 • Aukštuolių k.
 • Aulių k.
 • Bačiškių k.
 • Baibokų k.
 • Bajoriškių k.
 • Balandiškių k.
 • Balzieriškio k.
 • Bartkūnų k.
 • Baryškių k.
 • Bėčiūnų k.
 • Beinoro k.
 • Benupės k.
 • Berčiūnelių k.
 • Berniškių k.
 • Beržinių k.
 • Beržinių k.
 • Bikšių k.
 • Biržai
 • Biržų k.
 • Bitniškių k.
 • Bliūdžių k.
 • Bobėnėlių k.
 • Bobėnų k.
 • Bokiškių k.
 • Braškių k.
 • Brukų k.
 • Bruzgulių k.
 • Būginių k.
 • Buožiškio k.
 • Butautų k.
 • Butniūnų k.
 • Čeniškių k.
 • Čepukų k.
 • Čypėnų k.
 • Čypiškio k.
 • Dagiškio k.
 • Dainiūnų k.
 • Daržų k.
 • Daudžgirių k.
 • Dauguviečių k.
 • Daukniškių k.
 • Daumėnų k.
 • Daunorių k.
 • Deikiškėlių k.
 • Deikiškių k.
 • Devynbalsių k.
 • Didžiosios Panemunės k.
 • Diemedžių k.
 • Dilių k.
 • Dilių k.
 • Dirvonakių k.
 • Dirvoniškio k.
 • Drabūnų k.
 • Drąseikių k.
 • Dubriškio k.
 • Dukurnių k.
 • Dumbliūnų k.
 • Dvargalių k.
 • Dvaroniškio k.
 • Egerdiškio k.
 • Eglynės k.
 • Eiminiškių k.
 • Einorių k.
 • Eiskudžių k.
 • Ežerėlių k.
 • Gačionių k.
 • Gaigalų k.
 • Gailių k.
 • Gaižiūnų lk.
 • Gajūnų k.
 • Galintiškio k.
 • Galvokų k.
 • Garjonių k.
 • Garšvių k.
 • Gataučių k.
 • Gatavinos vienk.
 • Gavėniškio k.
 • Gavėnų k.
 • Geidžiūnų k.
 • Genių k.
 • Gerkiškių k.
 • Germaniškio k.
 • Gerneliškių k.
 • Gervelėnų k.
 • Gikonių k.
 • Gilupio k.
 • Gineičių k.
 • Glūdiškio k.
 • Gražiškių k.
 • Griauzdės k.
 • Griaužių k.
 • Grikienų k.
 • Grubiškio k.
 • Grumšlių k.
 • Gudelių k.
 • Gulbinų k.
 • Gumbelių k.
 • Guodžių k.
 • Gužų k.
 • Ilgabrados k.
 • Ilgalaukių k.
 • Inkūnų k.
 • Iškonių k.
 • Izdoniškio k.
 • Jackonių k.
 • Jagaudžių k.
 • Jagaudžių k.
 • Jasiškių k.
 • Jasiuliškių k.
 • Javeniškių k.
 • Jokniūnų k.
 • Jokūbiškių k.
 • Jokūbonių k.
 • Jonavos k.
 • Jonavos k.
 • Jonelių k.
 • Jukniškių k.
 • Jukniškių k.
 • Juljanavos k.
 • Juodeišių k.
 • Juodelių k.
 • Juodžionių k.
 • Juostaviečių k.
 • Juozeliškių k.
 • Jurgelių k.
 • Jusagirio k.
 • Kadarų k.
 • Kalniškių k.
 • Karajimiškio k.
 • Karališkių k.
 • Kašeliškių k.
 • Kateliškių k.
 • Kaukaragio k.
 • Kaunių k.
 • Kazlų k.
 • Kelmynės k.
 • Kemėnų k.
 • Kilučių k.
 • Kirbulių k.
 • Kirdonėlių k.
 • Kirdonių k.
 • Kirkilų k.
 • Kiršonių l k.
 • Klausučių k.
 • Kočėnų k.
 • Kojeliškių k.
 • Kraniškio k.
 • Kraštų k.
 • Kratiškių k.
 • Krauklių k.
 • Krėvelių k.
 • Krikščių k.
 • Kubilių k.
 • Kučgalio k.
 • Kukulių k.
 • Kuldūnų k.
 • Kuokaviečių k.
 • Kuosakių k.
 • Kupreliškis
 • Kuprių k.
 • Kuprių k.
 • Kurklių k.
 • Kutelių k.
 • Kvedariškio k.
 • Kvetkų k.
 • Kvietkelių k.
 • Kyliškių k.
 • Lamokėlių k.
 • Lamokų k.
 • Lapakritos k.
 • Lapiškių k.
 • Latveliškio k.
 • Latvelių k.
 • Latvygalos k.
 • Laužadiškio k.
 • Laužų k.
 • Lebeniškių k.
 • Legailių k.
 • Leitiškių k.
 • Lieknagalos k.
 • Liepų k.
 • Liesiškio k.
 • Likėnų k.
 • Linaičių k.
 • Linkeniškio k.
 • Ločerų k.
 • Ločių k.
 • Lujėnų k.
 • Lujėnų k.
 • Lukėnų k.
 • Lukiškio k.
 • Lyglaukių k.
 • Mantagailiškio k.
 • Mantvydiškio k.
 • Margeniškių k.
 • Marmakiškių k.
 • Martišiūnų k.
 • Mažosios Panemunės k.
 • Mažuikių k.
 • Medeikių k.
 • Medeikių vienk.
 • Mediniškių k.
 • Medinių k.
 • Medinių k.
 • Medžvalakių k.
 • Meilūnų k.
 • Melėnų k.
 • Mickūnų k.
 • Miegonių k.
 • Mieleišių k.
 • Mieliūnų k.
 • Mikalaitiškių k.
 • Mikalavos k.
 • Mikališkio k.
 • Mikalių k.
 • Mikeliškių k.
 • Miliškių k.
 • Misiškių k.
 • Misiškių k.
 • Miškinės k.
 • Mitlanų k.
 • Mockūnų k.
 • Morkūnų k.
 • Muimelio k.
 • Muimeliškių k.
 • Muoriškių k.
 • Naciūnų k.
 • Naciūnų vienk.
 • Naradavos k.
 • Nariškių k.
 • Narvydiškių k.
 • Nastopiškio k.
 • Natiškių k.
 • Naujikų k.
 • Naujikų k.
 • Nausėdžių k.
 • Nausėdžių k.
 • Neciūnų k.
 • Neizergio k.
 • Nemunėlio k.
 • Nemunėlio Radviliškis
 • Obelaukių k.
 • Ožkiniškio k.
 • Paberžinės k.
 • Paberžių k.
 • Paberžių k.
 • Pabiržė
 • Pabiržės vienk.
 • Pačeriaukštės k.
 • Padagų k.
 • Padaičių k.
 • Padegesių k.
 • Padvariečių k.
 • Padvariečių k.
 • Paežerių k.
 • Pagaičiškių k.
 • Pagavėnių k.
 • Pagervės k.
 • Pagirių k.
 • Pagojų k.
 • Pajukniškio k.
 • Pakalniečių k.
 • Pakapynės k.
 • Pakarklių k.
 • Pakeburiškių k.
 • Pakriaušės k.
 • Pakvetkės k.
 • Palaidžios k.
 • Palaimos k.
 • Pamūriškio k.
 • Panerečio k.
 • Papilio k.
 • Papilys
 • Paringužių k.
 • Pariškių k.
 • Parovėjos k.
 • Parovėjos k.
 • Parupės k.
 • Paskratiškių k.
 • Paškučių k.
 • Pasvaliečių k.
 • Patatuliečių k.
 • Pauliankos k.
 • Pauperių k.
 • Peikštenių k.
 • Peleniškių k.
 • Peleniškių k.
 • Perkūniškio k.
 • Pievnikų k.
 • Pitiškio k.
 • Plepikių k.
 • Plikių k.
 • Prūdelio k.
 • Pučiakalnės k.
 • Pundurių k.
 • Puodžiūniškių k.
 • Puogeliškių k.
 • Purleškių k.
 • Purviškių k.
 • Pūtelių k.
 • Putrių k.
 • Ramongalių k.
 • Ratnikų k.
 • Remeikių k.
 • Rigmantiškių k.
 • Rimgailių k.
 • Rimšių k.
 • Rindaugų k.
 • Ripeikių k.
 • Roviškių k.
 • Rudenų k.
 • Runikių k.
 • Šakiškio k.
 • Šalnių k.
 • Sandariškių k.
 • Šarkinės k.
 • Satkūnų k.
 • Sauginų k.
 • Sebentiškio k.
 • Semeniškių k.
 • Šeškinės k.
 • Severiškio k.
 • Sidabriškių k.
 • Šiekštininkų k.
 • Šilagalos k.
 • Šilėnų k.
 • Šiliškio k.
 • Šimonių k.
 • Šimpeliškių k.
 • Skaistbalio k.
 • Skamarakų k.
 • Skiltuvų k.
 • Sklėriškių k.
 • Skratiškių k.
 • Skrebiškių k.
 • Skrėliškių k.
 • Skriaudupio k.
 • Skultiškių k.
 • Šlėgeriškio k.
 • Šlekiškių k.
 • Šlepščių k.
 • Slimaniškių k.
 • Šliželių k.
 • Sližių k.
 • Smaliečių k.
 • Smaltiškių k.
 • Smaltiškių k.
 • Smilgelių k.
 • Smilgiškio k.
 • Smilgių k.
 • Šmylavietės vienk.
 • Šniukščių k.
 • Šniurkiškių k.
 • Sodeliškių k.
 • Spalviškių k.
 • Spalviškių k.
 • Stačkūnų k.
 • Štakirių k.
 • Steponiškio k.
 • Straugalių k.
 • Strazdiškio k.
 • Strazdžių k.
 • Strėliškių k.
 • Šukionių k.
 • Suosto k.
 • Svidžių k.
 • Sviesteliškio k.
 • Svilių k.
 • Svirgeliškių k.
 • Svirplėnų k.
 • Tabokinės k.
 • Tamošiūnų k.
 • Tamošiūnų k.
 • Tarosiškių k.
 • Tauniūnų k.
 • Toliūnų k.
 • Totorių k.
 • Totorkalnio k.
 • Tribuliškio k.
 • Triškų k.
 • Tylinavos k.
 • Ubiškių k.
 • Upeliškio k.
 • Upės Sėtos k.
 • Užgulbinės k.
 • Užnemunio k.
 • Užubalių k.
 • Užulieknio k.
 • Užušilių k.
 • Vabalninkas
 • Vaitkūnų k.
 • Vaivadynės k.
 • Valantiškio k.
 • Valiuliškių k.
 • Valkiškių k.
 • Vanagynės k.
 • Varniūnų k.
 • Varteliškių k.
 • Vaskališkių k.
 • Veleniškių k.
 • Vėliškėnų k.
 • Velykionių k.
 • Verdinės k.
 • Vieščiūnų k.
 • Vileišiškių k.
 • Vinkšninių k.
 • Virškupėnų k.
 • Voriškio k.
 • Zabiškių k.
 • Zakrių k.
 • Zaprutiškių k.
 • Zastaučių k.
 • Žirgeliškių k.
 • Zizonių k.
 • Zizonių vienk.
 • Žvejotgalos k.
 • Žvirblių k.
 • Baltosios Ančios k.
 • Barzdžiūnų k.
 • Beržinių k.
 • Bugiedos k.
 • Černiauskų k.
 • Cimaniūnų k.
 • Degėsių k.
 • Didžiasalio k.
 • Diržų k.
 • Drapalių k.
 • Druskininkai
 • Druskininkėlių k.
 • Dulgininkų k.
 • Gailiūnų k.
 • Gerdašių k.
 • Grūto k.
 • Guobinių k.
 • Guronių k.
 • Janavo k.
 • Jaskonių k.
 • Jovaišių k.
 • Kamorūnų k.
 • Karalinavos k.
 • Kaziulių k.
 • Kermušijos k.
 • Krivonių k.
 • Latežerio k.
 • Leipalingio k.
 • Leipalingis
 • Liepiškių k.
 • Lipliūnų k.
 • Macevičių k.
 • Margų k.
 • Mašnyčių k.
 • Mažonių k.
 • Miciūnų k.
 • Mizarų k.
 • Naujasodės k.
 • Neravų k.
 • Neravų k.
 • Panemunės k.
 • Paseirės k.
 • Radvilonių k.
 • Randamonių k.
 • Raudonikių k.
 • Ricielių k.
 • Ringėliškės k.
 • Saltoniškės k.
 • Šaulėnų k.
 • Savanorių k.
 • SB „Dainava“
 • SB „Papartis“
 • SB „Raigardas“
 • Simaniškės k.
 • Sirguškės k.
 • Snaigupės k.
 • Stračiūnų k.
 • Švendubrės k.
 • Sventijansko k.
 • Taikūnų k.
 • Tautėnų k.
 • Vaikšnoriškės k.
 • Varnėnų k.
 • Varviškės k.
 • Veršių k.
 • Viečiūnų k.
 • Vileikių k.
 • Vilkanastrų k.
 • Vilkininkų k.
 • Voverių k.
 • Zasciūniškės k.
 • Žiogelių k.
 • Abromiškių k.
 • Aleksandravos k.
 • Aleksandriškių k.
 • Alesninkų k.
 • Aliniškės k.
 • Alinkos k.
 • Alksnos k.
 • Anupriškių k.
 • Apskritos vienk.
 • Ašakienės k.
 • Ausieniškių k.
 • Ąžuolinės k.
 • Bajorų k.
 • Balandiškių k.
 • Balceriškių k.
 • Balceriškių vienk.
 • Baltamiškio k.
 • Barboriškių k.
 • Barčių vienk.
 • Barsūniškių k.
 • Baubonių k.
 • Beižionių k.
 • Belezų k.
 • Bendrių k.
 • Beržonkos k.
 • Bradatiškių k.
 • Budilių k.
 • Bukiškių k.
 • Burbiškių k.
 • Būriškių k.
 • Buzelių k.
 • Ciruliškių k.
 • Dainavos k.
 • Dainiškių k.
 • Damazavos k.
 • Dambruvkos k.
 • Daučiuliškių k.
 • Daugirdiškių k.
 • Diekcioriškių k.
 • Diržonių k.
 • Dzekceriškių k.
 • Dzenkūniškių k.
 • Eitulionių k.
 • Elektrėnai
 • Ešerinės vienk.
 • Gabriliavos k.
 • Gailaičių k.
 • Gaštautiškių k.
 • Geibonių k.
 • Genių k.
 • Gervaraisčio k.
 • Giedraitiškių k.
 • Gilučių k.
 • Gilūšio k.
 • Girnakalių k.
 • Gojaus k.
 • Grabijolų k.
 • Gulaičių vienk.
 • Haliampolio k.
 • Jagėlonių k.
 • Jarmališkių k.
 • Jokūbiškių k.
 • Juodelių k.
 • Juzdikos k.
 • Kakliniškių k.
 • Kalninių Jagelonių k.
 • Kalninių Mijaugonių k.
 • Kampinės k.
 • Karageliškių k.
 • Kareivonių k.
 • Karkučių k.
 • Karsūniškių k.
 • Katiliškių k.
 • Kazimieriškių k.
 • Kazokiškių k.
 • Keliakiemio k.
 • Klevinės k.
 • Kloninių Jagelonių k.
 • Kloninių Mijaugonių k.
 • Klykūnų k.
 • Koncepto k.
 • Kragžlių vienk.
 • Kriokšlių k.
 • Krivašiūnų k.
 • Kryžkelio k.
 • Kulio k.
 • Kurkliškių k.
 • Laičių k.
 • Lajaus k.
 • Lapiakalnio k.
 • Latvių k.
 • Lazdėnų k.
 • Lazdynų k.
 • Lelyvos k.
 • Liaukiškių k.
 • Lingių k.
 • Lubakos k.
 • Lunkiškių k.
 • Mackonių k.
 • Mackūniškių k.
 • Maitiegališkių k.
 • Malavolės k.
 • Malinaukos I k.
 • Malinaukos II k.
 • Malūnėlio k.
 • Maskoliškių k.
 • Matukiškių k.
 • Mažiklės vienk.
 • Medžiolų k.
 • Meičiškių k.
 • Migūčionių k.
 • Migūčionių k.
 • Mikailiškių k.
 • Mitkiškių k.
 • Monių k.
 • Mustenių k.
 • Naručionių k.
 • Naujakiemio k.
 • Naujalaukio I k.
 • Naujalaukio II k.
 • Naujųjų Kietaviškių k.
 • Naujųjų Migūčionių k.
 • Navasiolkų k.
 • Noškūnėlių k.
 • Noškūnų k.
 • Novasiolkių k.
 • Nuobariškių k.
 • Nuotakų k.
 • Obenių k.
 • Paaliosės k.
 • Padūkštų vienk.
 • Pagrendos k.
 • Pagrendos k.
 • Pajurgiškių k.
 • Pakalniškių l k.
 • Pakalniškių ll k.
 • Pakalnių k.
 • Paklevių vienk.
 • Palapiškių k.
 • Pamonaičių k.
 • Panerių k.
 • Papiškių k.
 • Papliauškų k.
 • Pasamanės vienk.
 • Pastrėvio k.
 • Patiltų k.
 • Peliūnų k.
 • Pelkių k.
 • Petrošiškių k.
 • Pievaičių vienk.
 • Pilypiškių k.
 • Pipiriškių k.
 • Podhaliampolio k.
 • Prūdžionių k.
 • Prūsiškių k.
 • Puščiavos k.
 • Pūstakiemio k.
 • Puzinavos k.
 • Pylimų k.
 • Ramybės k.
 • Ravališkių k.
 • Rinkaučiznos k.
 • Rudaukos k.
 • Rusakalnio k.
 • Rusatiškių k.
 • Šadubalio k.
 • Šakaldonių k.
 • Šaltinių k.
 • Šaltupės k.
 • Šarkinės k.
 • Seibutonių k.
 • Šeiriškių k.
 • Šeiriškių k.
 • Semeliškės
 • Semeliškių k.
 • Senosios Būdos k.
 • Senųjų Kietaviškių k.
 • Senųjų Migūčionių k.
 • Šilonių k.
 • Skirmantiškių k.
 • Skynimų k.
 • Skynimų k.
 • Sodybos k.
 • Stančikų k.
 • Stelmošiškių k.
 • Streipūnų k.
 • Strėvininkų k.
 • Strošiūnų k.
 • Subartėnų k.
 • Sukros k.
 • Šuolių k.
 • Šv. Jono k.
 • Taureikos k.
 • Toleikių k.
 • Toleikių k.
 • Tvertinių k.
 • Užkryžių k.
 • Užumiškių k.
 • Užupių k.
 • Valakiškių k.
 • Vangos k.
 • Vangos vienk.
 • Varkutonių k.
 • Varliškių k.
 • Vasyliškių k.
 • Vidugirių k.
 • Vievininkų k.
 • Vievininkų l k.
 • Vievininkų ll k.
 • Vievininkų lll k.
 • Vievininkų vienk.
 • Vievis
 • Vigodkos vienk.
 • Vilkabalių k.
 • Vilkiškių k.
 • Vilūniškių k.
 • Vilūniškių l k.
 • Vilūniškių ll k.
 • Vindžiulių k.
 • Viršuliškių k.
 • Zabakos k.
 • Zabarijos k.
 • Žagarinės k.
 • Žalgirio k.
 • Zapalinos k.
 • Zaulcų k.
 • Žebertonių k.
 • Zelvės k.
 • Zelvės k.
 • Žiežmarkos vienk.
 • Žikaronių k.
 • Žirginių vienk.
 • Žuvyčių k.
 • Žvejų k.
 • Žydaukos k.
 • Abugalių k.
 • Akmeniškės k.
 • Akmeniškės k.
 • Akriemių k.
 • Alejūnų k.
 • Alksnaičio k.
 • Alksno k.
 • Aminėniškės k.
 • Anastazavo k.
 • Andralėnų k.
 • Andrejaukos k.
 • Andrikavo k.
 • Antakmenės k.
 • Antalgės k.
 • Antalksnės k.
 • Antanavo k.
 • Antaniškės k.
 • Antaprūdės k.
 • Apkartų k.
 • Apšiūtų k.
 • Asiūklinės k.
 • Astraviškių k.
 • Augutiškės k.
 • Aukštakalnio k.
 • Ažėnų k.
 • Ažubalio k.
 • Ažukarklinės k.
 • Ąžuolynės k.
 • Ažuraklinės k.
 • Ažusienio k.
 • Ažutaunio k.
 • Ažvinčių k.
 • Baikelių k.
 • Bajorų k.
 • Bajorų l k.
 • Bajorų ll k.
 • Balciūlėniškės k.
 • Bališkių k.
 • Baltabiržio k.
 • Baltojo Vienkiemio k.
 • Baraukos k.
 • Barkuškės k.
 • Basiškės k.
 • Bečionių k.
 • Benediktavo k.
 • Benešių k.
 • Berniūnų k.
 • Bernotų k.
 • Beržaragio k.
 • Beržininkų k.
 • Beržininkų k.
 • Betiškio k.
 • Biečiūnų k.
 • Bieniūnų k.
 • Bikėnų k.
 • Bimberiškio k.
 • Bindoriškės k.
 • Birdekšnių k.
 • Biržiniškės k.
 • Biržiniškio k.
 • Blažiejiškės k.
 • Bobėnų k.
 • Bobėnų vienk.
 • Briedinės k.
 • Buckūnų k.
 • Budnykų k.
 • Buiviliškės k.
 • Bujutiškės k.
 • Būkiškės k.
 • Burkolio k.
 • Burkoliškės k.
 • Čebatorių k.
 • Ceikinėlių k.
 • Ceikinių k.
 • Ceikiškės k.
 • Čekiškės k.
 • Čepeliškės k.
 • Čepiejų k.
 • Čepukų k.
 • Češulėnų k.
 • Cicėniškės k.
 • Cicėniškės k.
 • Ciekupio k.
 • Cijonų k.
 • Čižiškių k.
 • Čižiūnų k.
 • Dailidžių k.
 • Dainiškės k.
 • Dainių k.
 • Daktorių k.
 • Dalgedų k.
 • Daniūnių k.
 • Darželių k.
 • Daržininkų k.
 • Daubariškėlio k.
 • Daubariškės k.
 • Davedynų k.
 • Degutėlių k.
 • Degutiškės k.
 • Degutiškės l k.
 • Degutiškės ll k.
 • Derviniškės k.
 • Didžiasalio k.
 • Didžiasalio k.
 • Didžiasalio k.
 • Didžiasalio vienk.
 • Dietkauščiznos k.
 • Dikiškės l k.
 • Dikiškės ll k.
 • Dimbelių k.
 • Dirvonų k.
 • Driskūnų k.
 • Drūtūnų k.
 • Dubiškės k.
 • Dūdiniškės k.
 • Dūdų k.
 • Dūkštas
 • Dūkštelių k.
 • Dvariškių k.
 • Dvarnapolio k.
 • Dvarnapolio k.
 • Dvarnapolio ll k.
 • Dvarykščiaus k.
 • Dvarykščių k.
 • Dvarykščių k.
 • Dysnos k.
 • Džiaugsminės k.
 • Egliniškės k.
 • Eglinių k.
 • Erzvėto k.
 • Ežeriškės k.
 • Fermos k.
 • Gaidės k.
 • Gakėnų k.
 • Gakiškės k.
 • Galalaukių k.
 • Galambiškės k.
 • Galiniškių k.
 • Galinių k.
 • Galų k.
 • Galulaukės k.
 • Garbšių k.
 • Garnių k.
 • Garšvinės k.
 • Gaspariškės k.
 • Gaurelių k.
 • Gaveikėnų k.
 • Gaveniškės k.
 • Gedžiūnėlių k.
 • Gedžiūnų k.
 • Gerkonių k.
 • Gervelių k.
 • Gerveniškės k.
 • Gerviliškės k.
 • Gilūtų k.
 • Gimtinės k.
 • Ginaitiškio k.
 • Ginučių k.
 • Girdziūnų k.
 • Girminių k.
 • Girneliškės k.
 • Girutiškių k.
 • Gorkų k.
 • Gramantiškės k.
 • Grigiškės k.
 • Grikiapelės k.
 • Grikiapelės k.
 • Griškiškės k.
 • Grybėnų k.
 • Gubavėlės k.
 • Gubavos k.
 • Gudapievio k.
 • Gudėnų k.
 • Gudiškės k.
 • Guntauninkų k.
 • Gūrių k.
 • Ignalina
 • Izabelinės k.
 • Jakėnų k.
 • Jakoviškių k.
 • Jakštiškės k.
 • Jakutiškio k.
 • Janonių k.
 • Janovo k.
 • Jevaraučiškės k.
 • Jociūnų k.
 • Jonalaukio k.
 • Jonėnų k.
 • Joniškio k.
 • Juodgalvių k.
 • Juodiškės k.
 • Juodlaukio k.
 • Jureliškės k.
 • Jurgeliškės k.
 • Jurkiškės k.
 • Kačergiškės k.
 • Kajotų k.
 • Kalninės k.
 • Kalninės k.
 • Kalniškės k.
 • Kalvasalio k.
 • Kalveliškės k.
 • Kalviškės k.
 • Kalviškės k.
 • Kalviškės k.
 • Kalviškių k.
 • Kamuntavo k.
 • Kančiogino k.
 • Kandrotiškės l k.
 • Kandrotiškės ll k.
 • Kaneišių k.
 • Kaniūkų k.
 • Karačiūnos k.
 • Karnitiškių k.
 • Katinautiškės k.
 • Kaukiškės k.
 • Kaukiškės k.
 • Kazakovo k.
 • Kazimieravo k.
 • Kazimieriškės k.
 • Kazitiškio k.
 • Kazliškės k.
 • Kazlupiškės k.
 • Kazlupiškių k.
 • Kazokinės k.
 • Keižių k.
 • Kėkštų k.
 • Kelpučių k.
 • Kėriškės k.
 • Kiauneliškės k.
 • Kikiežerio k.
 • Kimbariškės k.
 • Kiniūnų k.
 • Kiniūnų k.
 • Kiškių k.
 • Kliukų k.
 • Kolėniškės k.
 • Konstantinavo k.
 • Kovališkės k.
 • Kriaučiškės k.
 • Krikonių k.
 • Krivasalio k.
 • Kudabiškės k.
 • Kūjiškės k.
 • Kukoriškės k.
 • Kuksų k.
 • Kukutėlių k.
 • Kukutėnų k.
 • Kuprių k.
 • Kurmiškės k.
 • Kurniškės k.
 • Kurtišės k.
 • Kutiškio k.
 • Kuzmiškės k.
 • Kuzmiškės k.
 • Kuzmitiškės k.
 • Lapiakalnio k.
 • Lauciūniškės k.
 • Laukinių k.
 • Laukstenių k.
 • Laumakės k.
 • Laurinčiukiškės k.
 • Lazdinkų k.
 • Lazinkų k.
 • Leipuškės k.
 • Leleikų k.
 • Lėliupio k.
 • Leoniškės k.
 • Lepšių k.
 • Lesniškių k.
 • Liekių k.
 • Liepiškės k.
 • Ligūnų k.
 • Limino k.
 • Linkmenų k.
 • Linkmenų vienk.
 • Lisiškės l k.
 • Lisiškės ll k.
 • Liuptiškės k.
 • Lobinių k.
 • Lukošiškės k.
 • Lukšėniškės k.
 • Mačionių k.
 • Mačiutiškės k.
 • Magunkos k.
 • Magūnų k.
 • Makaniškės k.
 • Makaravo k.
 • Makniūlaukės k.
 • Maksimonių k.
 • Maksiūnų k.
 • Maldanėnų k.
 • Maleišių k.
 • Malkūnų k.
 • Malvinavo k.
 • Marijanavo k.
 • Markiniškės k.
 • Marleniškės k.
 • Mateikiškės k.
 • Mažėnų k.
 • Mažulonių k.
 • Mažviliškės k.
 • Mažviliškio k.
 • Medeišių k.
 • Medinų k.
 • Medinų k.
 • Medziuškų k.
 • Meikštų k.
 • Meilūnų k.
 • Meironių k.
 • Melnykų k.
 • Merkmenų k.
 • Merlieniškės k.
 • Meškėnų k.
 • Mešonių k.
 • Miečionių k.
 • Mielagėnai
 • Mielatilčio k.
 • Mieleškių k.
 • Mikalavo k.
 • Mikališkio k.
 • Mikoliūnų k.
 • Milašaičio k.
 • Milašių k.
 • Miliaučiškės k.
 • Miniškės k.
 • Miškiniškės k.
 • Moliakalnio k.
 • Moliakalnio k.
 • Molinės k.
 • Molykų k.
 • Morkūniškės k.
 • Motiejiškės k.
 • Motiejūnų k.
 • Mozūriškės k.
 • Nagėnų k.
 • Nalivaikų k.
 • Narsutiškės k.
 • Narušių k.
 • Naubėnų k.
 • Naujasalio k.
 • Naujašalio k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujo Sklypo k.
 • Naujojo Daugėliškio k.
 • Naujojo Kampelio k.
 • Naujųjų Bajorų k.
 • Navikų k.
 • Navikų k.
 • Navikų k.
 • Navikų k.
 • Nevaišių k.
 • Neverėnų k.
 • Nikiškės k.
 • Niukiškės k.
 • Noriušių k.
 • Novinų k.
 • Odesinos vienk.
 • Ožionių k.
 • Pabalčio k.
 • Pabiržės k.
 • Padumblio k.
 • Padysnio k.
 • Padysnio k.
 • Padysnio l k.
 • Padysnio ll k.
 • Pagavaičio k.
 • Pagavės k.
 • Pagurbės k.
 • Pajaurės k.
 • Pajuodupio k.
 • Pajurgiškės k.
 • Pakalniškės k.
 • Pakiaunio k.
 • Pakryžės k.
 • Palabažio k.
 • Palaukiškės k.
 • Palaukojos k.
 • Paliesiaus Dvaro k.
 • Paliesiaus k.
 • Palmajos k.
 • Palūšės k.
 • Pamiliškės k.
 • Pamoliškės k.
 • Pamūnės k.
 • Panižiškės k.
 • Papiliakalnio k.
 • Papliaušio k.
 • Paragiškės k.
 • Paringio l k.
 • Paringio ll k.
 • Parubežinės k.
 • Pašakariškių k.
 • Pasamanio k.
 • Pašilės k.
 • Pašiškės k.
 • Pašvintės k.
 • Paukojos k.
 • Paukščių k.
 • Paversmio k.
 • Pažeimenio k.
 • Pažemiškių k.
 • Pažieviškės k.
 • Pažiezdrio k.
 • Pečiulių k.
 • Pečiuniškės k.
 • Pečiurkų k.
 • Pekoriškės k.
 • Pelako k.
 • Pelegrindos k.
 • Pelenių k.
 • Pempiškės k.
 • Petrikonių k.
 • Petriškės k.
 • Petroniškės k.
 • Petrošiūnų k.
 • Petukų k.
 • Piliakalnio k.
 • Pinigiškės k.
 • Pivorų k.
 • Platumų k.
 • Plavėjų k.
 • Plėniškių k.
 • Pociūnų k.
 • Poliankos k.
 • Popovkos k.
 • Pošiūnų k.
 • Prisieginės k.
 • Pročiūnų k.
 • Prūčių k.
 • Prūtelės k.
 • Pupinių k.
 • Pupiškės k.
 • Pūškų k.
 • Pusvarsnėlių k.
 • Pušyno k.
 • Puziniškio k.
 • Pylimo k.
 • Radaikiškio k.
 • Radučio k.
 • Raibenių k.
 • Rainių k.
 • Rakėnų k.
 • Rakėtiškės k.
 • Rameikų k.
 • Ramusio k.
 • Ramutiškės k.
 • Ramutiškės k.
 • Rasčiūnų k.
 • Ravų k.
 • Rėksniškės k.
 • Remeniškės k.
 • Rimaldiškės k.
 • Rimašių k.
 • Rimšė
 • Rimšėnų k.
 • Ripelaukio k.
 • Ritkūniškių k.
 • Rizgūnų k.
 • Rojaus k.
 • Rokiškės k.
 • Ropiškėlės k.
 • Ropiškės k.
 • Ropiškio k.
 • Rubelminkų k.
 • Rudėniškės k.
 • Rudžių k.
 • Rukiškės k.
 • Rukiškių k.
 • Rukšėnų k.
 • Rukšiškės k.
 • Rukšiškės k.
 • Rupinskėlių k.
 • Rupinskų k.
 • Ryžiškės k.
 • Sabališkės k.
 • Sabališkės k.
 • Sadūniškės k.
 • Šakališkės k.
 • Šakaraisčio k.
 • Šakarvos k.
 • Salelės k.
 • Salomenkos k.
 • Šaltinių k.
 • Šaltupio k.
 • Salų k.
 • Salų ll k.
 • Saplių k.
 • Saulių k.
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Pušelė“
 • SB „Turistas“
 • Ščiūrio k.
 • Sekonų k.
 • Seniškio l k.
 • Seniškio ll k.
 • Senojo Daugeliškio k.
 • Senųjų Bajorų k.
 • Serapiniškės k.
 • Sidariškės k.
 • Šilainių vienk.
 • Šileikiškės k.
 • Šiliniškių k.
 • Silvestriškės k.
 • Simaniškės k.
 • Šimiškės vienk.
 • Simoniškės k.
 • Simoniškio k.
 • Šiškinių k.
 • Šiūlėnų k.
 • Šiūlėnų k.
 • Šiulgų k.
 • Siūrių k.
 • Sliesoriškės k.
 • Smėlinių k.
 • Smilginiškės k.
 • Smilginiškės k.
 • Smilginiškės k.
 • Sodžiūnų k.
 • Sokiškių k.
 • Spinkaičių k.
 • Sriūbų k.
 • Stagalinų k.
 • Stanionių k.
 • Stašionių k.
 • Stirninės k.
 • Strakšiškių k.
 • Strazdiškės k.
 • Strigailiškio k.
 • Strilungių k.
 • Stripeikių k.
 • Subiškio k.
 • Šukeliškės k.
 • Sungardų k.
 • Švedriškės k.
 • Švikščionių k.
 • Sviliškių k.
 • Svirkų k.
 • Svylės k.
 • Tabaro k.
 • Tarasaukos k.
 • Tartoko k.
 • Taujūnų k.
 • Teliukiškės k.
 • Tolimėnų k.
 • Toliotiškės k.
 • Totoriškės k.
 • Trainiškio k.
 • Trakniškės k.
 • Trakų k.
 • Trapikiškės k.
 • Triburčių k.
 • Triklotiškės k.
 • Trilusčių k.
 • Tripuckų k.
 • Trūdų k.
 • Trukonių k.
 • Tryčiūnų k.
 • Tumelėnų k.
 • Tumelinos k.
 • Tumėniškės k.
 • Turtiškės k.
 • Tverečius
 • Upio k.
 • Urvelių k.
 • Urviniškės k.
 • Užsienio k.
 • Vaboliškės k.
 • Vaidžiuškių k.
 • Vaitiškės k.
 • Valėnų k.
 • Vandeniškės k.
 • Varaniškės k.
 • Vardžiukiemio k.
 • Varginių k.
 • Varniškės k.
 • Varniškės k.
 • Varniškės k.
 • Varnų k.
 • Vasiulių k.
 • Vaškonių k.
 • Vastakiškės k.
 • Vėderinių k.
 • Vėderinių k.
 • Veikščių k.
 • Vėjinės k.
 • Velekų k.
 • Velionių k.
 • Vėlūnų k.
 • Velykamiškio k.
 • Vensloviškės k.
 • Vidiškių k.
 • Vigutėnų k.
 • Viktoriškės k.
 • Vilkuočių k.
 • Vilnokų k.
 • Vinciškės k.
 • Vingirių k.
 • Viršupio k.
 • Vosiūnų k.
 • Vosyliškių k.
 • Zabelinėlio k.
 • Zablatiškės k.
 • Zaborijos k.
 • Žagarinės k.
 • Žaliosios k.
 • Žąsinių k.
 • Zatišiaus k.
 • Žeimių k.
 • Želmeniškės k.
 • Žibakių k.
 • Zigmantiškių k.
 • Žilėniškio k.
 • Zubiškės k.
 • Zuikų k.
 • Žvengliškės k.
 • Žvyriniškės k.
 • Žvyrių k.
 • Žydelių k.
 • Aklių k.
 • Aklojo Ežero k.
 • Albertavos k.
 • Alekniškio k.
 • Apeikiškių k.
 • Arnotiškių k.
 • Aukštakaimio k.
 • Aukštigalių k.
 • Ąžuolynės k.
 • Bagdonavos k.
 • Bajoriškių k.
 • Bajoriškių k.
 • Balėnų k.
 • Baltromiškės k.
 • Barborlaukio k.
 • Barsukynės k.
 • Bartonių k.
 • Batėgalos k.
 • Bazilionių k.
 • Beržų k.
 • Bešių k.
 • Biliuškių k.
 • Biržulių k.
 • Blauzdžių k.
 • Bogušių k.
 • Boreišių k.
 • Būdų IV k.
 • Būdų ll k.
 • Būdų lll k.
 • Būdų V k.
 • Bukonių k.
 • Bulatų k.
 • Čičinų k.
 • Čiudų k.
 • Dagilionių k.
 • Daigučių k.
 • Dargužių k.
 • Daukliūnų k.
 • Davidonių k.
 • Didžiojo Raisto k.
 • Dienovidžių k.
 • Dijokiškių k.
 • Dirvalių k.
 • Drabušiškių k.
 • Drobiškių k.
 • Dubių k.
 • Dumsiškių k.
 • Dumsių glžk. st.
 • Dumsių k.
 • Eglinės k.
 • Gaižiūnų glžk. st.
 • Gaižiūnų k.
 • Gaižūnų k.
 • Galijevkos k.
 • Gečių k.
 • Gegutės k.
 • Gegutės k.
 • Gegužinės k.
 • Gineikių k.
 • Girelės k.
 • Girininkų II k.
 • Gudžionių k.
 • Gulbiniškių k.
 • Guldynų k.
 • Gumbiškių k.
 • Gurelių k.
 • Ilgabradų k.
 • Išorų k.
 • Jadvygavos k.
 • Jakimauka
 • Jankučių k.
 • Jasūdų k.
 • Jaugeliškių k.
 • Jegelavos k.
 • Jonalaukio k.
 • Jonava
 • Jonava
 • Juljanavos k.
 • Juodžių k.
 • Jurkonių k.
 • Juškonių k.
 • Kačėnų k.
 • Kalnėnų glžk. st.
 • Kalnėnų k.
 • Kamšalų k.
 • Karaliūnų k.
 • Karčiškių k.
 • Karčių k.
 • Karveliškių k.
 • Kaušankos k.
 • Keižionių k.
 • Kernaviškių k.
 • Kisieliškių k.
 • Klimynės k.
 • Koncepolio k.
 • Koncepto k.
 • Konstantinavos k.
 • Krėslynų k.
 • Kryžiaukos k.
 • Kuigalių k.
 • Kulšiškių k.
 • Kulvos k.
 • Kunigiškių k.
 • Kūniškių k.
 • Kurmagalos k.
 • Laikiškių k.
 • Laukogalio k.
 • Lazdynų k.
 • Liepių k.
 • Liepkalnio k.
 • Liepų k.
 • Linksmavietės k.
 • Liubaviškės k.
 • Liudvikiškių k.
 • Liukonėlių k.
 • Liutkūnų k.
 • Lokenėlių k.
 • Londono k.
 • Lukošiškių k.
 • Lukšių k.
 • Mačionių k.
 • Madlinavos k.
 • Makštavos k.
 • Mančiušėnų k.
 • Mantromiškių k.
 • Mardošiškių k.
 • Marinaukos k.
 • Markutiškių k.
 • Martyniškio k.
 • Marvilius
 • Mažųjų Žinėnų k.
 • Medinių k.
 • Melnytėlės II k.
 • Melnytėlės k.
 • Meškonių k.
 • Mikainių k.
 • Milagainių k.
 • Milašiškių k.
 • Mimainių k.
 • Mimalių k.
 • Mitėniškių k.
 • Mogenių k.
 • Mykoliškių k.
 • Narauninkiškių k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujatrobių k.
 • Naujokų k.
 • Normainėlių k.
 • Normainių II k.
 • Normainių k.
 • Pabartonių k.
 • Paberžės k.
 • Padaigų k.
 • Padlokės k.
 • Paduobių k.
 • Pagojo k.
 • Pakalniškių k.
 • Palankesio k.
 • Palokės k.
 • Panoteriai
 • Paryžiaus k.
 • Pasiekų k.
 • Pašilių k.
 • Paskutiškių k.
 • Pasodos k.
 • Pasraučių k.
 • Pauliukų k.
 • Paupės k.
 • Perelozų k.
 • Petrašiūnų k.
 • Petrynės k.
 • Piliakalnių k.
 • Podgūnių k.
 • Prapuolynės k.
 • Praulių k.
 • Preišiogalėlės k.
 • Pupkulių k.
 • Pustelninkų k.
 • Pušynėlių k.
 • Ragožių k.
 • Ratušelių k.
 • Rimkų k.
 • Rizgonių k.
 • Ručiūnų k.
 • Rukla
 • Ruklos k.
 • Rukuižų k.
 • Šabūniškių k.
 • Šafarkos k.
 • Šakių k.
 • Saleninkų k.
 • Šalūgiškių k.
 • Salupių k.
 • Samanynės k.
 • Sangailiškių k.
 • Šapovos k.
 • Satkūnų k.
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Baravykas“
 • SB „Bartonys“
 • SB „Dailininkų“
 • SB „Eglė“
 • SB „Ežerėlis“
 • SB „Giraitė“
 • SB „Gojelis“
 • SB „Inkaras-2“
 • SB „Inkaras“
 • SB „Klevas“
 • SB „Lokys“
 • SB „Londonas“
 • SB „Naujatrobiai“
 • SB „Neris“
 • SB „Pašilė“
 • SB „Pušynas“
 • SB „Ridikas“
 • SB „Salupiai“
 • SB „Slėnis“
 • SB „Stumbras“
 • SB „Užuovėja“
 • SB „Vairas“
 • SB „Žara“
 • SB „Žilvitis“
 • SB „Žvirgždė“
 • SB Taurosta
 • Šemetiškių k.
 • Sergiejevkos k.
 • Šešuvos k.
 • Šiaudinės k.
 • Šileikių k.
 • Šilelis
 • Šilonių k.
 • Šilų k.
 • Širvių k.
 • Skarbinų k.
 • Skrebinų k.
 • Skrynių k.
 • Šmatų k.
 • Smičkių k.
 • Spanėnų k.
 • Stašėnų k.
 • Steponavos k.
 • Stoškų k.
 • Sunkinių k.
 • Šveicarijos k.
 • Svilonėlių k.
 • Svilonių k.
 • Tabalų k.
 • Tarakėlių k.
 • Tartokų k.
 • Tartokų k.
 • Taukadažių k.
 • Terespolės k.
 • Trakų k.
 • Turžėnų k.
 • Upninkėlių k.
 • Upninkėlių l k.
 • Upninkėlių ll k.
 • Upninkėlių lll k.
 • Upninkų k.
 • Užmiškės k.
 • Užupio k.
 • Užusalių k.
 • Vainių k.
 • Vaivadiškių k.
 • Vanagiškių k.
 • Vanagiškių k.
 • Vareikių k.
 • Varnutės k.
 • Varpėnų k.
 • Varpių k.
 • Vašeikių k.
 • Vatėnų k.
 • Venecijos k.
 • Veseluvkos k.
 • Virbalų k.
 • Vyšnialaukio k.
 • Žeimelių k.
 • Žeimiai
 • Žeimių glžk. st.
 • Žieveliškių k.
 • Žinėnų k.
 • Alselių k.
 • Alsių k.
 • Anapolio k.
 • Andrešiūnų k.
 • Ąžuolynės k.
 • Bačgalių k.
 • Balkaičių k.
 • Bandorių k.
 • Baravykų k.
 • Bariūnų k.
 • Bariūnų vienk.
 • Barysių k.
 • Basiuliškės k.
 • Bertaučių k.
 • Beržėnų k.
 • Beržininkų k.
 • Bičiušių k.
 • Bijeikių k.
 • Biliūnų k.
 • Bilžių k.
 • Blauzdžiūnų k.
 • Brūverių k.
 • Bružo k.
 • Bučiūnų k.
 • Budraičių k.
 • Buivydžių k.
 • Butaučių k.
 • Butniūnų k.
 • Buvainių k.
 • Byvainių k.
 • Cigoniškių k.
 • Damelių k.
 • Darginių k.
 • Dargių k.
 • Daugalaičių k.
 • Daukšių k.
 • Daunoraičių k.
 • Daunoravos k.
 • Daunoriškės k.
 • Dilbinėlių k.
 • Dilbinų k.
 • Domeikių k.
 • Drąseikių k.
 • Drąsutaičių k.
 • Dvareliškių k.
 • Dvelaičių k.
 • Džiugių k.
 • Endriškių k.
 • Ežeikių k.
 • Gaižaičių k.
 • Gasčiūnų k.
 • Gataučių k.
 • Gaudikių k.
 • Gedvainių k.
 • Gilučių k.
 • Gimbūčių k.
 • Giminėnų k.
 • Girdžiūnų k.
 • Girkančių k.
 • Gražaičių k.
 • Grigonių k.
 • Grubynų k.
 • Indrišiūnų k.
 • Ivanuvkos k.
 • Ivoškių k.
 • Jackonių k.
 • Jakiškių k.
 • Jankūnų k.
 • Jaučiūnų k.
 • Jauneikių k.
 • Jauniūnų k.
 • Jauniūnų vienkiemiai
 • Jonaičių k.
 • Joniškis
 • Juodeikių k.
 • Juodžių k.
 • Jurdaičių k.
 • Kalnelio k.
 • Kalvių k.
 • Kančiūnų k.
 • Karklynės k.
 • Katiliškių k.
 • Katinų k.
 • Kazylų k.
 • Kemsių k.
 • Kepalių k.
 • Kipštų k.
 • Kirnaičių k.
 • Kivylių k.
 • Klioriškės k.
 • Klopių k.
 • Krampių k.
 • Kriukai
 • Kriukų girininkija
 • Kriukų k.
 • Kuiselių k.
 • Kuisių k.
 • Kurmaičių k.
 • Kyburių k.
 • Lankaičių k.
 • Latveliškių k.
 • Lazdyniškių k.
 • Lepšių k.
 • Liepių k.
 • Lieporų k.
 • Liliškės k.
 • Linkaičių k.
 • Linkaičių k.
 • Linksmėnų k.
 • Lydekių k.
 • Madvilionių k.
 • Maironių k.
 • Maldenių k.
 • Malgūžėlių k.
 • Malgūžių k.
 • Mančių k.
 • Martyniškių k.
 • Marvynos k.
 • Maželių k.
 • Mažėlių k.
 • Mažųjų Liesų k.
 • Mėdginų k.
 • Medikuičių k.
 • Mekių k.
 • Melnių k.
 • Mergiūnų k.
 • Mielaičių k.
 • Mikaičių k.
 • Miknaičių k.
 • Mikolaičiūnų k
 • Mikšiūnų k.
 • Milvydžių k.
 • Minčaičių k.
 • Mindaugių k.
 • Mingėlių k.
 • Mišeikių k.
 • Mitkūnų k.
 • Mygūnų k.
 • Narsučių k.
 • Nartaučių k.
 • Nemeikšių k.
 • Niūraičių k.
 • Nociūnų k.
 • Noriūnų k.
 • Normančių k.
 • Normantėlių k.
 • Pabalių k.
 • Paberžių k.
 • Padirvonių k.
 • Pailių k.
 • Pavirčiuvės k.
 • Petraičių k.
 • Petraitėlių k.
 • Pikcevičių k.
 • Platonių k.
 • Plikiškių k.
 • Pociūnėlių k.
 • Pociūnų k.
 • Poškų k.
 • Pošupių k.
 • Priešginių k.
 • Pročiūnų k.
 • Pročiūnų k.
 • Puikių k.
 • Puodžiūnų k.
 • Pūraičių k.
 • Puslovio k.
 • Radikių k.
 • Ragaišių k.
 • Raistų k.
 • Ramoškių k.
 • Rašpievės k.
 • Raudondvario k.
 • Reibiniškės k.
 • Reibinių k.
 • Rengių k.
 • Rimšelių k.
 • Ropėdų k.
 • Ropininkų k.
 • Rudiškių k.
 • Rukaičių k.
 • Rukaičių k.
 • Rukuižių k.
 • Sabačiūnų k.
 • Šarkių k.
 • Šarkių k.
 • Šarūnų k.
 • Šašių k.
 • Satkūnų k.
 • Satkūnų vienk.
 • Saugėlaukio k.
 • SB „Atžalynas“
 • SB „Draugystė“
 • SB „Poilsis“
 • SB „Sidabra“
 • SB „Sodyba-2“
 • SB „Sodyba“
 • SB „Žvelgaitis“
 • Sidabrynės l k.
 • Sidabrynės ll k.
 • Šilalių k.
 • Šilmikių k.
 • Šimkūnų k.
 • Skaistgirys
 • Skakų k.
 • Skarių k.
 • Skilvionių k.
 • Skribakių k.
 • Skutenų k.
 • Šlapakių k.
 • Slėpsnių k.
 • Šležų k.
 • Sliekių k.
 • Šluostikių k.
 • Smalių k.
 • Sodininkų k.
 • Spirakių k.
 • Stagarių k.
 • Stanelių k.
 • Stoniūnų k.
 • Stripeikių k.
 • Stungių k.
 • Stupurų k.
 • Švedlaukio k.
 • Svirplių k.
 • Tarbūčių k.
 • Taučiūnų k.
 • Tausėnų k.
 • Tautginių k.
 • Treigių k.
 • Trumpaičių k.
 • Trumpaičių k.
 • Trumpaitėlių k.
 • Tubinių k.
 • Tulnių k.
 • Užšvitinio k.
 • Vagariškių k.
 • Vaidminių k.
 • Vaiduoklių k.
 • Vaineikių k.
 • Vaišnorių k.
 • Vaizgučių k.
 • Vakzalo k.
 • Valakų k.
 • Valančiūnų k.
 • Valiūnų k.
 • Vanagų k.
 • Veikšių k.
 • Vekonių k.
 • Veršių k.
 • Verškulių k.
 • Vidginių k.
 • Vytaučių k.
 • Žadeikių k.
 • Žadvainių k.
 • Žagarė
 • Žagariškių k.
 • Žeimių k.
 • Ziniūnų k.
 • Žiurių k.
 • Žmirklių k.
 • Žūčių k.
 • Žukančių k.
 • Žvelgaičių k.
 • Adomaitiškės k.
 • Akmeniškės k.
 • Akmeniškių k.
 • Ambručių k.
 • Andriušiūnų k.
 • Antanavos k.
 • Antkalniškių k.
 • Antkalniškių k.
 • Antkalnių k.
 • Antšvenčių k.
 • Antupių k.
 • Apolonovkos k.
 • Apšriūtų k.
 • Armeniškių k.
 • Artelės k.
 • Aukštrakių k.
 • Aukštrakių k.
 • Aušgirių k.
 • Avietiškių k.
 • Bacių k.
 • Balandžių k.
 • Balandžių k.
 • Balneliškių k.
 • Balnių k.
 • Balnių l k.
 • Balnių ll k.
 • Baltraitiškės k.
 • Bandzinų l k.
 • Bandzinų ll k.
 • Bartiškių k.
 • Baužaičių k.
 • Baužų k.
 • Bebirvų k.
 • Belvėdario k.
 • Bendžių k.
 • Bereiviškių k.
 • Birbiliškės k.
 • Birbilų k.
 • Būdų k.
 • Buitkiškių k.
 • Būkintlaukio k.
 • Bulzgeniškių k.
 • Burbinės k.
 • Burbiškių k.
 • Būtaičių k.
 • Būtkaičių k.
 • Būtrimų k.
 • Čepaičių k.
 • Čerbų k.
 • Cigelinės k.
 • Dainaviškių k.
 • Dainių l k.
 • Dainių ll k.
 • Danguliškės k.
 • Dargaitėlių k.
 • Dargių k.
 • Daugėliškių k.
 • Daugėlių k.
 • Daujotų k.
 • Degimų k.
 • Dirvonų k.
 • Domantų k.
 • Drebulinės k.
 • Dubinskių k.
 • Dūdlaukio k.
 • Džiaugių k.
 • Džiugų k.
 • Eidukiškių k.
 • Eimantų k.
 • Eimučių k.
 • Endriušių k.
 • Eržvilkas
 • Eržvilko k.
 • Fermos k.
 • Gabšiškių k.
 • Gadvaišų k.
 • Garšvilų k.
 • Gausantiškių k.
 • Gedžių k.
 • Geišių k.
 • Gervėnų k.
 • Giedrių k.
 • Giegių k.
 • Girdžių k.
 • Girkų k.
 • Girvalakių k.
 • Goniūnų k.
 • Graužėnų k.
 • Graužų k.
 • Greičių k.
 • Griaužų k.
 • Gricių k.
 • Grigožiškės k.
 • Grivančių k.
 • Gudelių k.
 • Gudžiūnų k.
 • Gystenų k.
 • Išdagų k.
 • Išlestakių k.
 • Jakaičių k.
 • Jerubiškių k.
 • Jokūbaičių l k.
 • Jokūbaičių ll k.
 • Jokymiškių k.
 • Jovališkių k.
 • Juodaičių k.
 • Jūravos k.
 • Jurbarkas
 • Jurbarkų k.
 • Jurgeliškių k.
 • Jurgiškių k.
 • Kabučių k.
 • Kalnėnų k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalnučių k.
 • Kalupių k.
 • Kalvelių k.
 • Kalvių k.
 • Kaniukų k.
 • Kartupėnų l k.
 • Kartupėnų ll k.
 • Kartupių k.
 • Kavolių l k.
 • Kavolių ll k.
 • Kažemėkų k.
 • Kazikėnų k.
 • Kazokų k.
 • Kebiškių k.
 • Kelmickų k.
 • Klangių k.
 • Klapatinės k.
 • Klausučių k.
 • Klevinės k.
 • Klišių k.
 • Kniečių k.
 • Kriščiaviškės k.
 • Kubiliškės k.
 • Kulvertiškių k.
 • Kuturių k.
 • Kybartų k.
 • Lankčių k.
 • Lapgirių k.
 • Leipgirių k.
 • Lemontiškės k.
 • Lendrynės k.
 • Lenkčių k.
 • Lentinės k.
 • Leonavo k.
 • Liucinavos k.
 • Liudvinavos k.
 • Liudvinavos k.
 • Lucinavos k.
 • Lukšių k.
 • Lybiškių k.
 • Mantvilių k.
 • Mantvilių ll k.
 • Medininkų k.
 • Meromiškių k.
 • Meškininkų k.
 • Mikutaičių l k.
 • Mikutaičių ll k.
 • Milaičių k.
 • Miliušių k.
 • Milkūniškės k.
 • Minelgų k.
 • Mišiūnų k.
 • Miškų k.
 • Molynės k.
 • Mosteikių k.
 • Motiškių k.
 • Naciūnų k.
 • Naubariškių k.
 • Naudvario k.
 • Naujasodžių I k.
 • Naujasodžių II k.
 • Naujasodžių k.
 • Naujininkėlių k.
 • Naujininkų k.
 • Naujininkų k.
 • Naujininkų k.
 • Naujokų k.
 • Naukaimio III k.
 • Naukaimio k.
 • Naukaimio k.
 • Naukaimio k.
 • Naumalūnų k.
 • Openiškės k.
 • Paagiluonių k.
 • Paagliuonio k.
 • Paalsio k.
 • Paalsio k.
 • Paantvardžio k.
 • Paantvardžio k.
 • Paantvardžio k.
 • Paarmenio k.
 • Pabebirvio k.
 • Paberžių k.
 • Padubysio I k.
 • Padubysio k.
 • Padubysio k.
 • Padvarninkų k.
 • Pagatupio k.
 • Pagausančio II k.
 • Pagausančio l k.
 • Pagenaičių k.
 • Pagirių k.
 • Pagojo k.
 • Pagulbinų k.
 • Paišlynio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakarklio k.
 • Palabaukščių k.
 • Palėkių k.
 • Pamituvio k.
 • Pamituvio k.
 • Pamituvio l k.
 • Pamituvio ll k.
 • Panemunės k.
 • Paparčių k.
 • Papartynų
 • Papiškių k.
 • Parevių k.
 • Pašaltuonio k.
 • Pašilio k.
 • Pašilių k.
 • Paskynų k.
 • Pasnietalio k.
 • Pašvenčio k.
 • Paulių k.
 • Paupio k.
 • Paupstelių k.
 • Paupynio k.
 • Pavambalių k.
 • Pavidaujo I k.
 • Pavidaujo II k.
 • Pavidaujo k.
 • Pavidaujo l k.
 • Pavidaujo ll k.
 • Pavietavos k.
 • Pavietavos k.
 • Paviščiovio k.
 • Pažėrų k.
 • Peldžiūnų ll k.
 • Peliutelių k.
 • Pelučių k.
 • Petkaičių k.
 • Pieštvėnų k.
 • Pikčiūnų k.
 • Pikelių k.
 • Pilies I k.
 • Pjaunių k.
 • Plėkių k.
 • Pocaičių k.
 • Polų k.
 • Pratvalkų k.
 • Pupkaimio k.
 • Pušiniankio k.
 • Pužiškių k.
 • Raudonė
 • Raudonėnų k.
 • Raudonės k.
 • Rauktiškių k.
 • Ridelkalnio k.
 • Ridikiškių k.
 • Rievų k.
 • Rikyškių k.
 • Rimšų k.
 • Rotulių I k.
 • Rotulių k.
 • Rudžių k.
 • Rukšionių k.
 • Rukšnių k.
 • Rupeikių k.
 • Rusteikonių k.
 • Rutkiškių k.
 • Šambaravos k.
 • Šapališkės k.
 • Sarakiškių k.
 • Sarapiniškių k.
 • Saukų k.
 • Sausgirių k.
 • SB „Ąžuoliukas“
 • SB „Mituva“
 • Seredžius
 • Šiaulių k.
 • Šilailynės k.
 • Šilaitynės k.
 • Šilinės k.
 • Šilkalnio k.
 • Šimkaičiai
 • Šimkaičių k.
 • Skardinės k.
 • Škeršpylių k.
 • Skirsnemunės k.
 • Skirsnemuniškių l k.
 • Skirsnemuniškių lI k.
 • Skirsnemuniškių ll k.
 • Skirsnemuniškių lll k.
 • Skliausčių k.
 • Skubų k.
 • Sliekiškių k.
 • Smaidrių k.
 • Smalininkai
 • Smalininkų k.
 • Smukučių k.
 • Sniegoniškės k.
 • Spruktų k.
 • Spruktų k.
 • Stačiūnų k.
 • Stakiai
 • Staliorių k.
 • Steponavos k.
 • Stiegvilų k.
 • Stulgių k.
 • Šveisčių k.
 • Švendriškių k.
 • Tadaušavos k.
 • Tamošių k.
 • Taubučių k.
 • Taučelių k.
 • Telviakų k.
 • Terespolio k.
 • Tetervinės k.
 • Trakų k.
 • Tvirbuliskės k.
 • Užakmenių k.
 • Užbalių k.
 • Užkalnių k.
 • Užringio k.
 • Užtilčių k.
 • Užvajočių k.
 • Vadžgirio k.
 • Vadžgirys
 • Vaičiuškų k.
 • Vajotų k.
 • Valuckų k.
 • Vambalių k.
 • Vanaginės k.
 • Varlaukio k.
 • Varnaičių k.
 • Veleniškių k.
 • Veliuona
 • Vencloviškių k.
 • Verėpų k.
 • Vertimų k.
 • Vidaujos k.
 • Vidkiemio k.
 • Vidugirio k.
 • Viešvilė
 • Vilkdaubio k.
 • Vilktakio k.
 • Vilniškių k.
 • Viršiliškės k.
 • Vitkūnų k.
 • Vosbutų k.
 • Vyliaudų k.
 • Zabranos k.
 • Zagriaužio k.
 • Žardelių k.
 • Žardiškių k.
 • Želmenų k.
 • Žibintų k.
 • Žindaičių k.
 • Žirniškių k.
 • Zubrickų k.
 • Žukaičių k.
 • Žvirblaukio k.
 • Žvyrių k.
 • Adomėlių k.
 • Aleksandruvkos k.
 • Aleksejūniškių k.
 • Andriūnų k.
 • Anglininkų k.
 • Antakalinio k.
 • Antakalnio k.
 • Anupravos k.
 • Apidemio k.
 • Aponiškių k.
 • Apsuonos k.
 • Ardosų k.
 • Armanų k.
 • Astragų k.
 • Aukštuojų k.
 • Avilių k.
 • Avinėlių k.
 • Ąžuolinės k.
 • Babilių k.
 • Bačkonių k.
 • Bagdoniškių k.
 • Balceriškių k.
 • Baniškių k.
 • Baranavos k.
 • Barevičių k.
 • Bartaičių k.
 • Bartkūnų k.
 • Baruolių k.
 • Basonių I k.
 • Basonių k.
 • Beištrakių k.
 • Bekštonių k.
 • Beloniškių k.
 • Bendrelių k.
 • Benkūnų k.
 • Bertašiūnų k.
 • Bijautonių k.
 • Briediškių k.
 • Būblių k.
 • Bučionių k.
 • Budelių k.
 • Būdiškių k.
 • Buivūnų k.
 • Buivydonių k.
 • Bulotų k.
 • Bundiškių k.
 • Burbiškių k.
 • Burbiškių k.
 • Būtkiemio k.
 • Būtkiemio k.
 • Butkiškių k.
 • Butkų k.
 • Butkūnų k.
 • Cineikių k.
 • Čiukiškių k.
 • Civiškėlių k.
 • Civiškių k.
 • Dabintos k.
 • Dabravolės k.
 • Dainavėlės k.
 • Dainavos k.
 • Dainių k.
 • Daktariškių k.
 • Dalinonių k.
 • Dambravos k.
 • Darsūniškio k.
 • Daubaros k.
 • Dauginavos k.
 • Dijokiškių k.
 • Dirgalonių k.
 • Domeikiemio k.
 • Dovainonių k.
 • Dubės k.
 • Dubniokų k.
 • Dūdiškių k.
 • Dugnelių k.
 • Eigeniškių k.
 • Eiriogalos k.
 • Eitekonių k.
 • Gajaučiznos k.
 • Galviškių k.
 • Gečionių k.
 • Gegužinės k.
 • Gegužinio k.
 • Gerų Vakarų k.
 • Ginteikiškių k.
 • Girelės k.
 • Girgždų k.
 • Gliebiškio k.
 • Gonsonių k.
 • Grabučiškių k.
 • Grabučiškių k.
 • Graužų k.
 • Grėbliaučiškių k.
 • Grėžieniškių k.
 • Gudienos k.
 • Gudzenkos k.
 • Gurelių k.
 • Guronių k.
 • Guronių k.
 • Gyvatiškių k.
 • Ignalinos k.
 • Ilgakiemio k.
 • Jakavos k.
 • Jakštonių k.
 • Joniliškių k.
 • Jugalinos k.
 • Juknonių k.
 • Juodiškių k.
 • Juodo Gojaus k.
 • Jurgiškių k.
 • Juršiškių k.
 • Kairiškėlės k.
 • Kairiškių k.
 • Kaišiadorėlių k.
 • Kaišiadorys
 • Kalniškių k.
 • Kalvių k.
 • Kapčiškių k.
 • Kapitoniškių k.
 • Karalinavos k.
 • Karčiupio k.
 • Karklaukos k.
 • Karsakų k.
 • Karveliškių k.
 • Karveliškių k.
 • Kasčiukiškių k.
 • Kasilionių k.
 • Kaspariškių k.
 • Kaspariškių k.
 • Kasparų k.
 • Kaugonių k.
 • Kaukinės k.
 • Kazokų k.
 • Kertauninkų k.
 • Keturokų k.
 • Kibučių k.
 • Kieliškių k.
 • Kiemelių k.
 • Klampinių Krušonių k.
 • Kleboniškio k.
 • Klenaukos k.
 • Klėriškių k.
 • Klūsų k.
 • Kmitų k.
 • Kogeliškių k.
 • Kovaičių k.
 • Krasnasėlio k.
 • Krasnasiolkos k.
 • Kriaučiškių k.
 • Kriaučiškių k.
 • Krivonių k.
 • Kruonio vienk.
 • Kruonis
 • Krušonių k.
 • Kubilių k.
 • Kudonių k.
 • Kulukiškių k.
 • Kurniškių k.
 • Kurniškių k.
 • Lalėnų k.
 • Lankakiemio k.
 • Lapainios k.
 • Lapelės k.
 • Lašinių k.
 • Laukagalio k.
 • Leitiškių k.
 • Lėlių k.
 • Leliušių k.
 • Lemučionių k.
 • Liauriškių k.
 • Litviniškių k.
 • Liutonių k.
 • Livintų k.
 • Lomenių k.
 • Lukiškių k.
 • Mackūnų k.
 • Maisiejūnų k.
 • Malinaukos k.
 • Mančiūnų k.
 • Mankuviškių k.
 • Margų k.
 • Martiniškių k.
 • Matelskų k.
 • Mažųjų Vladikiškių k.
 • Medinių Strėvininkų k.
 • Medinų k.
 • Meškučių k.
 • Mičiūnų k.
 • Mičiūnų k.
 • Mičiūnų k.
 • Miežonių k.
 • Migonių k.
 • Mikalaučiškių k.
 • Milžinų k.
 • Molijų k.
 • Morkūnų k.
 • Muldiškių k.
 • Mūro Strėvininkų k.
 • Našlėnų k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujažerio k.
 • Navapolio k.
 • Navasodų k.
 • Nemaitonių k.
 • Neprėkštos k.
 • Neravų k.
 • Neveliškių k.
 • Niauriškių k.
 • Norkūnų k.
 • Obuchovkos k.
 • Padalių k.
 • Padūmio k.
 • Paduobrių k.
 • Padvarių k.
 • Pagirių k.
 • Pajautiškių k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakertiškių k.
 • Pakertų k.
 • Palapojės k.
 • Paliepio k.
 • Palimšio k.
 • Palimšių k.
 • Palomenės k.
 • Paltininkų k.
 • Pamierio k.
 • Panerių k.
 • Paparčių k.
 • Papartėlių k.
 • Paromatės Krušonių k.
 • Pašulių k.
 • Pašvenčio k.
 • Paukštiškių k.
 • Pavuolio k.
 • Pavuolio k.
 • Pažardžio k.
 • Pentiškių k.
 • Petkaučiznos k.
 • Petriškių k.
 • Piktakiemio k.
 • Piktavyžio k.
 • Plaskūnų Būdos k.
 • Plaskūnų k.
 • Plytnikų k.
 • Pratkūnų k.
 • Pravieniškių l k.
 • Pravieniškių ll k.
 • Pridotkų k.
 • Prozariškių k.
 • Prūdninkų k.
 • Pūriškių k.
 • Purvininkų k.
 • Putriškių k.
 • Pyplių k.
 • Radutiškių k.
 • Rasavos k.
 • Rečionių k.
 • Ringailių k.
 • Rokiškio k.
 • Romato k.
 • Rūčkakiemio k.
 • Rumšiškės
 • Rusinės k.
 • Rusių k.
 • Rusonių k.
 • Salomiškių k.
 • Šapinavos k.
 • Šarkiškių k.
 • Saulučių k.
 • Savarinės k.
 • SB „Berželis“
 • SB „Girelė“
 • SB „Karčiupis“
 • SB „Kelininkas“
 • SB „Marios“
 • SB „Puntukas“
 • SB „Šilas“
 • SB „Sodžius“
 • Seibūtų k.
 • Sekionių k.
 • Senkonių k.
 • Šešonių k.
 • Sevelionių k.
 • Šilagalių Medinų k.
 • Šilinių k.
 • Šilonių k.
 • Šimkaučiškių k.
 • Skarbiškių k.
 • Skėrių k.
 • Skudenių k.
 • Skynimų k.
 • Slabados k.
 • Slajos k.
 • Smilgių k.
 • Šnipelių k.
 • Šoliškių k.
 • Stabintiškių k.
 • Stasiūnų k.
 • Stebeikių k.
 • Stepijoniškių k.
 • Stoniavos k.
 • Strošiūnų k.
 • Strumilų k.
 • Šukiškių k.
 • Surgantiškių k.
 • Survelių k.
 • Sutartiškių k.
 • Šventininkų k.
 • Svirplionių k.
 • Tadaravos k.
 • Tadaravos k.
 • Taduliškių k.
 • Talpūnų k.
 • Tarpumiškių k.
 • Tartokų k.
 • Tatarkos k.
 • Tauckūnų k.
 • Titnagų k.
 • Toliškių k.
 • Totoriškių k.
 • Triliškių k.
 • Trūseikiškių k.
 • Turloviškių k.
 • Uogintų k.
 • Uternos k.
 • Ūtos k.
 • Užgirėlio k.
 • Užtakų k.
 • Vaidučių k.
 • Vaidžionių k.
 • Vaiguvos k.
 • Vaitkūnų k.
 • Vajakiškių k.
 • Valkakiemio k.
 • Vareikonių k.
 • Varkališkių k.
 • Varkalių k.
 • Varniškių k.
 • Vekonių k.
 • Verdinės k.
 • Vigados k.
 • Vilčkų k.
 • Vilionių k.
 • Vilkiškių k.
 • Vilūnų k.
 • Visginų k.
 • Vladikiškių k.
 • Vladipolio k.
 • Vosyliškių k.
 • Žaliojo Rago k.
 • Žalvarnių k.
 • Žasliai
 • Žaslių glžk. st.
 • Žaslių k.
 • Žaslių vienk.
 • Zaslonės k.
 • Zauliškių k.
 • Zavadnos k.
 • Žibavičių k.
 • Žiežmariai
 • Žiežmarių vienk.
 • Žirgaičių k.
 • Žiūkiškių k.
 • Žiūronų k.
 • Žostautų k.
 • Zūbiškių k.
 • Žuvų k.
 • Žydeikiškių k.
 • Žydiškių k.
 • Aguonio k.
 • Aistiškių k.
 • Akmenynų k.
 • Aleksandravo k.
 • Asavos k.
 • Aukštutinių Suvalkėlių k.
 • Barauskų k.
 • Barkų k.
 • Berezninkų k.
 • Beržynų k.
 • Brazavo k.
 • Brukų k.
 • Budavisko k.
 • Būdviečių k.
 • Burokų k.
 • Butanavičių k.
 • Cibavo k.
 • Cyrailės k.
 • Dainorių k.
 • Dambaukos k.
 • Dambavkos k.
 • Deivoniškių k.
 • Dirvonų k.
 • Dominiškių k.
 • Durpinės k.
 • Egliabalių k.
 • Egliškių k.
 • Gabrieliškių k.
 • Gazdų k.
 • Gazdų k.
 • Giluišių k.
 • Girkantų k.
 • Grandų k.
 • Gudoniškės k.
 • Gulbinavo k.
 • Gulbiniškių k.
 • Gunkliškių k.
 • Ilgalaukos k.
 • Ivantiškių k.
 • Jakimavičių k.
 • Jonų k.
 • Jungėnų k.
 • Juodelių k.
 • Juodųjų Šaltinių k.
 • Jurgežerių k.
 • Jurgiškių k.
 • Jusevičių k.
 • Kalnėnų k.
 • Kalnių k.
 • Kalvarija
 • Kalvių k.
 • Kampinių k.
 • Kamšų k.
 • Kamšų k.
 • Karališkių k.
 • Kasausų k.
 • Kazlavo k.
 • Kestenių k.
 • Kimšų k.
 • Klinavos k.
 • Kovų k.
 • Kreivosios k.
 • Kreivukės k.
 • Krijobalių k.
 • Kumečių k.
 • Kušliškių k.
 • Kvietkinės k.
 • Laibikių k.
 • Liepalotų k.
 • Liubavo k.
 • Makauskų k.
 • Mantrimų k.
 • Margų k.
 • Menkupių k.
 • Mergutrakio k.
 • Mikalaukos k.
 • Mikališkių k.
 • Miklausės k.
 • Miluičiškių k.
 • Mockavos k.
 • Mockų k.
 • Naujienėlės k.
 • Naujienėlės k.
 • Naujosios Radiškės k.
 • Naujosios Valios k.
 • Naujųjų Alksnėnų k.
 • Navasodų k.
 • Navininkų k.
 • Nendrių k.
 • Orijos k.
 • Pabalinės k.
 • Padvyžupio k.
 • Pagrandų k.
 • Pagraužių k.
 • Pakirsnių k.
 • Pakruopiškių k.
 • Palnyčios k.
 • Palnyčios k.
 • Palucmargių k.
 • Papliakalnių k.
 • Paraudenio k.
 • Pašešupio k.
 • Pasiekos k.
 • Pašilių k.
 • Pasoekų k.
 • Pasūduonių k.
 • Patašinės k.
 • Pelenių k.
 • Piliakalnių k.
 • Pliumbėnų k.
 • Raudenio k.
 • Raudeniškių k.
 • Reketijos k.
 • Rūdelės k.
 • Rūdelės k.
 • Rūdninkų k.
 • Sabaliavo k.
 • Salaperaugio k.
 • Šaltųjų Šaltinių k.
 • Sangrūdos k.
 • Santakos k.
 • Šarkio k.
 • Šarkių k.
 • Šarkyčios k.
 • Šatinskų k.
 • Saulėgrąžių k.
 • Sauselio k.
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Gulbinas“
 • SB „Orija“
 • SB „Šilas“
 • Senabūdžio k.
 • Senosios Radiškės k.
 • Senųjų Alksnėnų k.
 • Šilėnų k.
 • Skaisčių k.
 • Skariškės k.
 • Skersabalių k.
 • Slabatkos k.
 • Šleinių k.
 • Šlynų k.
 • Smalininkų k.
 • Smalnyčėnų k.
 • Štakmanavo k.
 • Staviškių k.
 • Sūsninkų k.
 • Suvalkėlių k.
 • Svidiškių k.
 • Tabarauskų k.
 • Tabarų k.
 • Tarprubežių k.
 • Trakėnų k.
 • Trakėnų k.
 • Trakiškių k.
 • Trempimų k.
 • Tribarčių k.
 • Trikampių k.
 • Trivaravo k.
 • Trumpalių k.
 • Turlojiškės k.
 • Ukazupkos k.
 • Užukalnių k.
 • Vaiponiškės k.
 • Valinčiškių k.
 • Vazniškių k.
 • Vicentiškių k.
 • Vilkabalių k.
 • Žagariškės k.
 • Zapalimų k.
 • Žiogaičių k.
 • Zovodos k.
 • Zubrių k.
 • Zygmantavo k.
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • Kaunas
 • SB „Ajeras“
 • SB „Alšėnai“
 • SB „Amaliai“
 • SB „Dainava“
 • SB „Freda“
 • SB „Kampas“
 • SB „Levintai“
 • SB „Metalas“
 • SB „Panerys“
 • SB „Politechnika“
 • SB „Pušynėlis“
 • SB „Romuva“
 • SB „Saliai“
 • SB „Sėmena“
 • SB „Serbenta“
 • SB „Šlaitas“
 • SB „Zuikinė“
 • Akademija
 • Akuotų k.
 • Algupio k.
 • Alšėnų k.
 • Altoniškių k.
 • Andriuškonių k.
 • Antagynėlių k.
 • Antagynės k.
 • Antalkių k.
 • Antkalnių k.
 • Antoniškių k.
 • Arlaviškių k.
 • Armaniškių k.
 • Aukštakalnių k.
 • Babtai
 • Babtų k.
 • Bajorų k.
 • Baravų k.
 • Barsūniškių k.
 • Batniavos k.
 • Beiniūnų k.
 • Berlainių k.
 • Bernatonių k.
 • Bernotiškių k.
 • Besmerčių k.
 • Bijūnų k.
 • Biliūnų k.
 • Biruliškių k.
 • Bitvano k.
 • Bivylių k.
 • Bliovų k.
 • Boniškių k.
 • Boriko k.
 • Braziūkų k.
 • Brūžės k.
 • Bubių k.
 • Budrių k.
 • Buivydų k.
 • Butkūnų k.
 • Čebeliškių k.
 • Čekiškė
 • Cinkiškių k.
 • Dangstytės k.
 • Dasiūnų k.
 • Daučionių k.
 • Daugeliškių k.
 • Daugužių k.
 • Didvyrių k.
 • Didžiųjų Ibėnų k.
 • Didžiųjų Lapių k.
 • Dievogalos k.
 • Dievogalos k.
 • Digrių k.
 • Dirvinių k.
 • Dobilijos k.
 • Dokelių k.
 • Dokių k.
 • Domeikavos k.
 • Domeikavos k.
 • Drąseikių k.
 • Dubravų k.
 • Dulkių k.
 • Dūmino k.
 • Durpyno k.
 • Eglynų k.
 • Eigirgalos k.
 • Eikščių k.
 • Ežerėlis
 • Gaideliškių k.
 • Gaigalų k.
 • Gailiūnų k.
 • Gailiušių k.
 • Gaižėnėlių k.
 • Gaižėnų k.
 • Gaižuvėlės k.
 • Galulaukės k.
 • Garančiškės k.
 • Garliava
 • Garliava
 • Gegužėnų k.
 • Geranonių k.
 • Gervėnupio k.
 • Gineikių k.
 • Gineitų k.
 • Ginėnų k.
 • Giraitės k.
 • Girininkų k.
 • Girininkų l k.
 • Girininkų ll k.
 • Girionių k.
 • Godėnų k.
 • Grabavos k.
 • Guogų k.
 • Ilgakiemio k.
 • Ireniškių k.
 • Jackiškių k.
 • Jadagonių k.
 • Jagminiškių k.
 • Jalinkos k.
 • Janušonių k.
 • Jaučiakių k.
 • Jokavų k.
 • Jonučių k.
 • Jonučių k.
 • Jonučių ll k.
 • Jotautų k.
 • Judraičių k.
 • Jugintų k.
 • Juodonių k.
 • Juodžių k.
 • Juozapavos k.
 • Juozapavos k.
 • Juragių k.
 • Juraitiškės k.
 • Jurginiškių k.
 • Juškaičių k.
 • Kačerginė
 • Kačergių k.
 • Kačiūniškės k.
 • Kairių k.
 • Kairiūkščių k.
 • Kalinavos k.
 • Kalnyčių k.
 • Kampiškių k.
 • Kaniūkų k.
 • Karalgirio k.
 • Karalgiris
 • Karaliūnų k.
 • Karkazų k.
 • Karkiškių k.
 • Karmėlava
 • Karmėlavos ll k.
 • Karnavės k.
 • Kaukazo k.
 • Kazimieravos k.
 • Kazliškių k.
 • Kėkštynės k.
 • Kelmerių k.
 • Kikonių k.
 • Kilovos k.
 • Kluoniškių k.
 • Kluoniškių k.
 • Kovališkių k.
 • Kriemalos k.
 • Krivėnų k.
 • Krušinskų k.
 • Krūvandų k.
 • Kudrėnų k.
 • Kūjagalvių k.
 • Kulautuva
 • Kumpių k.
 • Kumpių k.
 • Kuodiškių k.
 • Kuro k.
 • Kvesų k.
 • Lapės
 • Lauksvydų k.
 • Laumėnų k.
 • Lazduonių k.
 • Lazdynės k.
 • Lebedžių k.
 • Lelerviškių k.
 • Leonavo k.
 • Lepšiškių k.
 • Liepdvario k.
 • Linksmakalnio k.
 • Lipikiškių k.
 • Liučiūnų k.
 • Lomankos k.
 • Lukšakaimio k.
 • Luobinės k.
 • Lygainių k.
 • Macijauskų k.
 • Maksvos k.
 • Margavos k.
 • Margininkų k.
 • Martinavos k.
 • Mastaičių k.
 • Mastaičių k.
 • Masteikių k.
 • Mažųjų Ibėnų k.
 • Mikliūnų k.
 • Mikniavos k.
 • Miriniškių k.
 • Miškalaukio k.
 • Miškinių k.
 • Mitkūnai
 • Mitkūnų k.
 • Mozūriškių k.
 • Muniškių k.
 • Narėpų k.
 • Narsiečių k.
 • Nartavos k.
 • Naugardiškės k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujasodžių k.
 • Naujatriobių k.
 • Naujienos k.
 • Naujųjų Bernatonių k.
 • Naujųjų Muniškių k.
 • Netonių k.
 • Neveronių k.
 • Noreikiškių k.
 • Norkūnų k.
 • Novos k.
 • Pabalių k.
 • Pabartupio k.
 • Pabiržio k.
 • Padainupio k.
 • Padaugupės k.
 • Padauguvėlės k.
 • Padauguvos k.
 • Padubysio k.
 • Padubysio k.
 • Pagirių k.
 • Pagirių k.
 • Pagirių k.
 • Pagynės k.
 • Pajiesio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakapių k.
 • Palazduonio k.
 • Paltiškių k.
 • Pamaišupio k.
 • Pamoterio k.
 • Panevėžiuko k.
 • Paparčių k.
 • Papiškių k.
 • Paprienių k.
 • Paprūdžių k.
 • Paraželių k.
 • Partikų k.
 • Pašilių k.
 • Pastriūnio k.
 • Paštuvos k.
 • Patamulšėlio k.
 • Pavėjuonio k.
 • Pavytės k.
 • Pažėrų k.
 • Pelenių k.
 • Piepalių k.
 • Piliuonos k.
 • Pociūnų k.
 • Poderiškių k.
 • Preišiogalos k.
 • Prienų k.
 • Puikonių k.
 • Purvaičių k.
 • Purviškių k.
 • Pyplių k.
 • Radikių k.
 • Radviliškių k.
 • Ramonų k.
 • Ramučių k.
 • Rašnavos k.
 • Raubatonių k.
 • Raudondvario k.
 • Raudonės k.
 • Raželių k.
 • Ražiškių k.
 • Ražių k.
 • Ringaudų k.
 • Ringovės k.
 • Rinkūnų k.
 • Riogliškių k.
 • Rokelių k.
 • Rokiškio k.
 • Rokų k.
 • Rokų Miško Kelmyno k.
 • Romainių k.
 • Romainių Kaimelės k.
 • Romaškių k.
 • Ručkonių k.
 • Ručkūnų k.
 • Rupinų k.
 • Rupunionų k.
 • Rykštynės k.
 • Sakalų k.
 • Šakių k.
 • Salių k.
 • Samylų k.
 • Šančių k.
 • Šašių k.
 • Šatijų k.
 • Saulėtekių k.
 • Sausinės k.
 • SB „Agnapolis“
 • SB „Agrochemija“
 • SB „Aguona“
 • SB „Aidas“
 • SB „Aitvaras“
 • SB „Aleksotas“
 • SB „Alksnynė“
 • SB „Altoniškės“
 • SB „Aluona“
 • SB „Apdaila“
 • SB „Apynėlis“
 • SB „Apynys“
 • SB „Aras“
 • SB „Atletas“
 • SB „Atžala“
 • SB „Atžalynas“
 • SB „Aušra“
 • SB „Automobilistas“
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Baldininkas“
 • SB „Banga“
 • SB „Batniava“
 • SB „Berželis“
 • SB „Beržotas“
 • SB „Bičiulis“
 • SB „Bijūnas“
 • SB „Biruliškiai“
 • SB „Bitukas“
 • SB „Centrolitas“
 • SB „Dauba“
 • SB „Diemedis“
 • SB „Dobilėlis“
 • SB „Draseikiai“
 • SB „Drobė“
 • SB „Dubrava“
 • SB „Eglė“
 • SB „Energetikas“
 • SB „Energija“
 • SB „Ežerėlis“
 • SB „Gaiženėliai“
 • SB „Genys“
 • SB „Gervena“
 • SB „Gervėnupis“
 • SB „Ginėnai“
 • SB „Gintaras“
 • SB „Girionys“
 • SB „Girios“
 • SB „Gluosnis“
 • SB „Granitas“
 • SB „Guboja“
 • SB „Guoba“
 • SB „Gužutis“
 • SB „Harmonija“
 • SB „Hidrotechnikas“
 • SB „Jaučiakiai“
 • SB „Jiesia“
 • SB „Judrė“
 • SB „Jurginas“
 • SB „Kadugys“
 • SB „Kalneliai“
 • SB „Kanklės“
 • SB „Karklynas“
 • SB „Kaspinas“
 • SB „Kaštonas“
 • SB „Kauno baldai“
 • SB „Kelmeriai“
 • SB „Keramikas“
 • SB „Kernavė“
 • SB „Kerupė“
 • SB „Klevas“
 • SB „Klevelis“
 • SB „Kolegos“
 • SB „Kotonietis“
 • SB „Kriemala“
 • SB „Kristalas“
 • SB „Kulautuva“
 • SB „Lagūna“
 • SB „Lakštingala“
 • SB „Lantainiai“
 • SB „Lapėnė“
 • SB „Laumė“
 • SB „Laumėnai“
 • SB „Lazdynas“
 • SB „Lelija“
 • SB „Lepšiškiai“
 • SB „Liepa“
 • SB „Liepaitė“
 • SB „Lietuvos Mis“
 • SB „Lokomotyvas“
 • SB „Margupis“
 • SB „Medikas“
 • SB „Melioratorius“
 • SB „Miško aidas“
 • SB „Monolitas“
 • SB „Naglis“
 • SB „Narupis“
 • SB „Naujasodis“
 • SB „Nemunas“
 • SB „Nemunėlis“
 • SB „Neringa“
 • SB „Neris“
 • SB „Netoniai“
 • SB „Nevėžis“
 • SB „Nonporėlis“
 • SB „Ova“
 • SB „Pabiržė“
 • SB „Pagiriai“
 • SB „Pagirnis“
 • SB „Pagirys“
 • SB „Pajiesys“
 • SB „Pajūris“
 • SB „Pamarys“
 • SB „Pamiškė“
 • SB „Papartis“
 • SB „Paštuva“
 • SB „Pašvaistė“
 • SB „Pavasaris“
 • SB „Pelainiai“
 • SB „Pempynė“
 • SB „Pilėnai“
 • SB „Piliakalinis“
 • SB „Piliakalnis“
 • SB „Piliuona“
 • SB „Pramprojektas“
 • SB „Pušynas“
 • SB „Putinas“
 • SB „Radikiai“
 • SB „Rasa“
 • SB „Rasakila“
 • SB „Renetas“
 • SB „Restauratorius“
 • SB „Rykštynė“
 • SB „Rytas“
 • SB „Šaltinis“
 • SB „Šaltukas“
 • SB „Šaltuona“
 • SB „Šatijai“
 • SB „Saulėtekis“
 • SB „Saulutė“
 • SB „Šilas“
 • SB „Šilelis“
 • SB „Šiluma“
 • SB „Silva“
 • SB „Simfonija“
 • SB „Skardis“
 • SB „Slėnis“
 • SB „Šlienava“
 • SB „Smiltelė“
 • SB „Smiltynė“
 • SB „Sodžius“
 • SB „Sonata“
 • SB „Stanaičiai“
 • SB „Stiklas“
 • SB „Strėva“
 • SB „Svajonė“
 • SB „Sveikata“
 • SB „Šypsena“
 • SB „Tauradubrė“
 • SB „Tauralaukis“
 • SB „Tauraupis“
 • SB „Technika“
 • SB „Tiekėjas“
 • SB „Traukupis“
 • SB „Tulpė“
 • SB „Upytė“
 • SB „Užuovėja“
 • SB „Užupiai“
 • SB „Vanagynė“
 • SB „Vandenis“
 • SB „Vasara“
 • SB „Vėjuona“
 • SB „Versmė“
 • SB „Verupė“
 • SB „Vėtrungė“
 • SB „Vieversėlis“
 • SB „Vija“
 • SB „Vilija“
 • SB „Vilkija“
 • SB „Vingis“
 • SB „Volungė“
 • SB „Žaisa“
 • SB „Žara“
 • SB „Žasma“
 • SB „Žiburėlis“
 • SB „Žiedas“
 • SB „Žilvitis“
 • SB „Žuvėdra“
 • Selveravos k.
 • Seniavos k.
 • Senųjų Bernatonių k.
 • Sergeičikų l k.
 • Sergeičikų ll k.
 • Severinavos k.
 • Sietyno k.
 • Šilelio k.
 • Šilėnų k.
 • Sitkūnų k.
 • Šiulių k.
 • Skrebenų k.
 • Skrebiniškių k.
 • Šlienavos k.
 • Smailių k.
 • Smiltynų l k.
 • Smiltynų l k.
 • Smiltynų ll k.
 • Šniūrų k.
 • Šolių k.
 • Sprindiškių k.
 • Stabaunyčiaus k.
 • Stanaičių k.
 • Stanislavos k.
 • Stankūnų k.
 • Stavidvario k.
 • Tabariškių k.
 • Taurakiemio k.
 • Tauralaukio k.
 • Teklinavos k.
 • Teleičių k.
 • Tirkiliškių k.
 • Tirkšlių k.
 • Tolivardžių k.
 • Tumpų k.
 • Tursono k.
 • Tvarkiškių k.
 • Upytės k.
 • Urniežių k.
 • Uždulinskių k.
 • Užliedžių k.
 • Užumiškių k.
 • Užupių k.
 • Vainatrakio k.
 • Vainatrakio k.
 • Vaistariškių k.
 • Vaišvydavos k.
 • Vaitkūnų k.
 • Valeravos k.
 • Valmantiškių k.
 • Vandžiogala
 • Vareikonių k.
 • Varluvos k.
 • Vigių k.
 • Vijūkų k.
 • Vikūnų k.
 • Vilemų k.
 • Vilkėnų k.
 • Vilkija
 • Vilkijos k.
 • Vimbarų k.
 • Vincentavos k.
 • Vingytės k.
 • Virbališkių k.
 • Virbaliūnų k.
 • Viršužiglio k.
 • Vosiškių k.
 • Voškonių k.
 • Vyčiaus k.
 • Vyžiausių k.
 • Zacišiaus k.
 • Zapyškis
 • Zauniškių k.
 • Žėbiškių k.
 • Žemaitkiemio k.
 • Žemaitkiemio k.
 • Žemaitkiemio k.
 • Žiegždrių k.
 • Zizų k.
 • Žvirgždės k.
 • Agurkiškės k.
 • Alksniškės k.
 • Antanavo k.
 • Antrųjų Kazlų k.
 • Ardzijauskų k.
 • Armališkės k.
 • Audiejiškės k.
 • Ąžuolų Būdos k.
 • Baganskų k.
 • Bagotosios k.
 • Balemolės k.
 • Baltreliškių k.
 • Bartninkų k.
 • Bartninkų k.
 • Bebruliškės k.
 • Berštupio k.
 • Beržinbūdės k.
 • Beržiniškės k.
 • Beržupių k.
 • Brastos k.
 • Būdelės k.
 • Būdos k.
 • Būdviečio k.
 • Būdviečių k.
 • Buktos k.
 • Bundziškių k.
 • Čečetų k.
 • Čiuiniškių k.
 • Čystos Būdos k.
 • Dambavos k.
 • Dambravinos k.
 • Degučių k.
 • Didžiosios Trakiškės k.
 • Didžiųjų Zariškių k.
 • Dovydų k.
 • Eglinčiškės k.
 • Egliniškio k.
 • Eglupio k.
 • Elniakalnio k.
 • Endriulių k.
 • Gabių k.
 • Gaisrių k.
 • Garankščių k.
 • Geruliškės k.
 • Girnupių k.
 • Gluškabūdės k.
 • Golgėnų k.
 • Griešių k.
 • Grigaliūnų k.
 • Gudelių k.
 • Gulioniškės k.
 • Guobiniškės k.
 • Guobų k.
 • Gyviškių k.
 • Išdagų k.
 • Jankų k.
 • Judrarūdės k.
 • Juodbariškės k.
 • Juodbariškės k.
 • Jūrė
 • Jūrės k.
 • Kajaciškės k.
 • Kalvos k.
 • Kampinių k.
 • Kampinių k.
 • Karališkės k.
 • Karčrūdės k.
 • Kardokų k.
 • Karklinių k.
 • Katinų k.
 • Kazliškių k.
 • Kazlų k.
 • Kazlų Rūda
 • Kirsnokiškės k.
 • Kižičkės k.
 • Klampupių k.
 • Klevakalnio k.
 • Klevinės k.
 • Klevinės k.
 • Kriauniškės k.
 • Krūvelių k.
 • Kučiškės k.
 • Kūjų k.
 • Kurynės k.
 • Kvietiškio k.
 • Kvietkapušio k.
 • Kvietkapušio k.
 • Lašiškių k.
 • Laukiniškės k.
 • Liaudenskų k.
 • Linksmakalnio k.
 • Linmargio k.
 • Linmarkų k.
 • Lodiškės k.
 • Lūšnos k.
 • Lygumų k.
 • Mačiuliškių k.
 • Maliejiškės k.
 • Marackų k.
 • Mažųjų Zariškių k.
 • Meškučių k.
 • Morkaviškio k.
 • Mūriniškės k.
 • Nedėldaržio k.
 • Nedėldaržio k.
 • Nemirų k.
 • Nendrinių k.
 • Ožnugarių k.
 • Pactoriškės k.
 • Pagyviškio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakardokio k.
 • Pakeliškės k.
 • Panoreikupių k.
 • Panovių k.
 • Pašilupių k.
 • Paskarlupių k.
 • Paukštynės k.
 • Pavabalkšnio k.
 • Pavabelkės k.
 • Pečiulių k.
 • Pentupių k.
 • Pilypų k.
 • Pinkaviškio k.
 • Plačkojų k.
 • Plioplių k.
 • Plutiškių k.
 • Pributkės k.
 • Princiškių k.
 • Prūsokų k.
 • Purviniškės k.
 • Račyliškės k.
 • Raudonplynio k.
 • Rėkaviškio k.
 • Rūdupio k.
 • Rusinkos k.
 • Šakmušio k.
 • Šalniškės k.
 • Šarabūdės k.
 • Sarapinų k.
 • Sasnavos k.
 • SB „Liepaitė“
 • SB „Pagiriai“
 • Selemos k.
 • Senažiškės k.
 • Senažiškės k.
 • Senos Rūdos k.
 • Senovės k.
 • Šerninės k.
 • Šiaudadūšės k.
 • Šiaudiniškės k.
 • Šikutiškės k.
 • Šilgalių k.
 • Šimėkų k.
 • Šinkaviškio k.
 • Skindeliškės k.
 • Skirkų k.
 • Skučiškės k.
 • Slabados k.
 • Šliurpkiškės k.
 • Smalinpečio k.
 • Smalinyčios k.
 • Stainiškės k.
 • Stepkiškės k.
 • Storiesių k.
 • Subačiškės k.
 • Sūkuriškės k.
 • Šunkarių k.
 • Tabakinės k.
 • Tabariškės k.
 • Tamošbūdžio k.
 • Tarputiškės k.
 • Timinciškės k.
 • Timinčiškės k.
 • Timinčiškės k.
 • Tiuriučiškės k.
 • Trakiškės k.
 • Utalinkos k.
 • Utalinos k.
 • Uzarų k.
 • Užbalių k.
 • Užpilvių k.
 • Užuoganų k.
 • Valaitiškės k.
 • Vandenių k.
 • Varnabūdės k.
 • Vasiliaučiškės k.
 • Vierciškės k.
 • Viliūšių k.
 • Vinkšnupių k.
 • Višakio Rūdos k.
 • Višakiškės k.
 • Vitkiškės k.
 • Žaliosios k.
 • Zaveckų k.
 • Zūkų k.
 • Akademija
 • Akmenių k.
 • Aksnėnų k.
 • Alksnėnų k.
 • Alksnupių k.
 • Ambraziūnų k.
 • Anciškio k.
 • Angirių k.
 • Ansainių k.
 • Antanavos k.
 • Antanavos k.
 • Antežerio k.
 • Antkalnių k.
 • Antušavos k.
 • Apušroto k.
 • Apytalaukio k.
 • Aristavėlės k.
 • Aristavos k.
 • Aukštadvario k.
 • Aukštkalnių k.
 • Aukštųjų Kaplių k.
 • Aukštuoliukų k.
 • Aukupėnų k.
 • Aušros k.
 • Ąžuolaičių k.
 • Ąžuolytės k.
 • Ažytėnų k.
 • Bajėniškių k.
 • Bajėnų l k.
 • Bajėnų ll k.
 • Bajoriškio k.
 • Bakainių k.
 • Baldinkos k.
 • Bališkių k.
 • Balsių k.
 • Barkūnėlių k.
 • Barsukynės k.
 • Bartkūniškių k.
 • Bebrikių k.
 • Beinaičių k.
 • Berželės k.
 • Beržų k.
 • Bičkų k.
 • Bladikių k.
 • Blandžių k.
 • Bogušiškių k.
 • Bokštų k.
 • Bublių k.
 • Bučiūnų k.
 • Būdų k.
 • Būdų k.
 • Būdviečių k.
 • Čerelių k.
 • Čirelių k.
 • Čistapolio k.
 • Čiukiškių k.
 • Danilavos k.
 • Daratavos k.
 • Dargužių k.
 • Daržbalio k.
 • Daškonių k.
 • Daškonių k.
 • Daubarų k.
 • Daukainių k.
 • Daukšių k.
 • Daukšų k.
 • Daumantų k.
 • Degimų k.
 • Dembnės k.
 • Deveikiškių k.
 • Devynduonių k.
 • Digraičių k.
 • Diksių k.
 • Dilgių k.
 • Donavos k.
 • Dotnuva
 • Dotnuvos glžk. st.
 • Dovydiškių k.
 • Dratkalnio k.
 • Dvarčininkų k.
 • Dvariškių l k.
 • Dvariškių ll k.
 • Eigulių k.
 • Gaidelių k.
 • Gailiakaimio k.
 • Galkantų k.
 • Galulaukio k.
 • Gasčiūnų k.
 • Gegužių k.
 • Gėlainių k.
 • Gelnų k.
 • Gerdvilų k.
 • Gersonės k.
 • Gineitų k.
 • Girvainių k.
 • Girynės k.
 • Gižiemių k.
 • Glaušrų k.
 • Gojaus k.
 • Gožių k.
 • Grašvos k.
 • Graužių k.
 • Graužių k.
 • Graužų k.
 • Griniškių k.
 • Grinių k.
 • Gučkampio k.
 • Gudaičių k.
 • Gudžiūnai
 • Gudžiūnų k.
 • Gumbių k.
 • Guptilčių k.
 • Ivainiškių k.
 • Ivaniškių k.
 • Jagminų k.
 • Jakšių k.
 • Jankūnų k.
 • Jankūnų k.
 • Janušavos k.
 • Jaskaičių k.
 • Jasnagurkos k.
 • Jaugilių k.
 • Jaugilkos k.
 • Jaunakaimio k.
 • Jogniškių k.
 • Jokūbaičių k.
 • Joniškių k.
 • Josvainiai
 • Josvainių k.
 • Juciūnų k.
 • Juknių k.
 • Juodgirio k.
 • Juodkaimių k.
 • Juodkiškio k.
 • Juodžių k.
 • Jurgaičių k
 • Kalnaberžės k.
 • Kampų l k.
 • Kampų ll k.
 • Kantrimų k.
 • Karūnavos k.
 • Katkų k.
 • Kaukalnių k.
 • Kėbonių k.
 • Kėdainiai
 • Kėdainiai
 • Keleriškių k.
 • Keturkiemio k.
 • Kilbisų k.
 • Klamputės k.
 • Koliupės k.
 • Krakės
 • Krakių k.
 • Kreivių k.
 • Kropilų k.
 • Kruopių k.
 • Kudžionių k.
 • Kūjėnų k.
 • Kūkuriškių k.
 • Kunionių k.
 • Kupsčių k.
 • Kuronių k.
 • Kutiškių k.
 • Labūnavos k.
 • Lalų k.
 • Lančiūnavos k.
 • Langakių k.
 • Lasongalio k.
 • Laučynės k.
 • Lažų k.
 • Ledų k.
 • Leliūnų k.
 • Lenčių k.
 • Lepšynės k.
 • Lesčių k.
 • Lesčiukų k.
 • Liepos k.
 • Likėnų k.
 • Liogailiškio k.
 • Liolių k.
 • Lipliūnų k.
 • Lomeikiškių k.
 • Lukšių k.
 • Macgalių k.
 • Maconių k.
 • Mantigailių k.
 • Mantviliškio k.
 • Mantvilonių k.
 • Margininkų k.
 • Margių k.
 • Mastautų k.
 • Maulių k.
 • Medekšių k.
 • Medininkų k.
 • Meironiškėlių k.
 • Meironiškio k.
 • Melagių k.
 • Miegėnų k.
 • Milvydų k.
 • Milvydų k.
 • Milžemio k.
 • Mištautų k.
 • Mitėniškių k.
 • Mociūnų k.
 • Mumaičių k.
 • Nartautų k.
 • Naujųjų Bakainių k.
 • Naujųjų Lažų k.
 • Nociūnų k.
 • Noreikių k.
 • Norkūnų k.
 • Novočebės k.
 • Okainėlių k.
 • Okainių k.
 • Osinaukos k.
 • Paaluonio k.
 • Paberžės k.
 • Padėgių k.
 • Padotnuvio k.
 • Padruskalnio k.
 • Paežerių k.
 • Pagelupio k.
 • Pagiriai
 • Pagojaus k.
 • Paguirių k.
 • Pajieslio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakarklių k.
 • Pakruostėlės k.
 • Pakruostės k.
 • Pakruostės k.
 • Palainiškių k.
 • Paliediškių k.
 • Paliepių k.
 • Paliepiukų k.
 • Pališkių k.
 • Pamėklių k.
 • Pamiškių k.
 • Paobelys k.
 • Papurvių k.
 • Pašėtės ll k.
 • Pašilių k.
 • Paskardžių k.
 • Paskerdūmio k.
 • Paskerdūmiuko k.
 • Pasmilgio k.
 • Pašumerio k.
 • Pašušvio k.
 • Patranio k.
 • Pauslojo k.
 • Pavermenio k.
 • Pavikšrupio k.
 • Pavinkšnių k.
 • Pėdžių k.
 • Pelėdnagių k.
 • Pelutavos k.
 • Pernarava
 • Pesliškių k.
 • Pėštiniukų k.
 • Petkūnų k.
 • Petraičių k.
 • Pikelių k.
 • Piktagalio k.
 • Pilėnų k.
 • Piliamanto k.
 • Pilionių k.
 • Pilsupių k.
 • Plaktinių k.
 • Plaukių k.
 • Plinkaigalio k.
 • Pliupų k.
 • Prapuolenių k.
 • Preikapės k.
 • Prūčių k.
 • Puodžių k.
 • Puplaukių k.
 • Ramėnų k.
 • Ramygolkos k.
 • Ratlanksčio k.
 • Rėgulių k.
 • Rėkšių k.
 • Repengių k.
 • Rezgių k.
 • Rimuolių k.
 • Rudakių k.
 • Rudžių k.
 • Rugėnų k.
 • Rukų k.
 • Ruminių k.
 • Runeikių k.
 • Ruoščių k.
 • Ruseinėlių k.
 • Ruseinių k.
 • Rykliškių k.
 • Šalčmirių k.
 • Sangailų k.
 • Šaravų k.
 • Saviečių k.
 • SB „Daumantai“
 • SB „Justinava II“
 • SB „Justinava“
 • SB „Pašiliai I“
 • SB „Pašiliai II“
 • SB „Vasariškės“
 • Senkonių k.
 • Serbinų k.
 • Šėta
 • Šetenių k.
 • Šiaudynės k.
 • Sičionių k.
 • Šilainėlių k.
 • Šilainių k.
 • Šilainių k.
 • Šingalių k.
 • Siponių k.
 • Sirutiškio k.
 • Šiukštiliškių k.
 • Skaistgirių k.
 • Skinderiškių k.
 • Skirgailynės k.
 • Slabados k.
 • Šlaitkalnio k.
 • Šlapaberžės k.
 • Slikių k.
 • Šmotiškių k.
 • Spigučių k.
 • Špitolpievio k.
 • Stašaičių k.
 • Stasiūnų k.
 • Stasynės k.
 • Stebulių k.
 • Steponavos k.
 • Stuobrių k.
 • Šukionių k.
 • Šulaičių k.
 • Šulcavos k.
 • Sūriškių k.
 • Surviliškio k.
 • Surviliškis
 • Sutkūnų k.
 • Šventoniškio k.
 • Šventybrasčio k.
 • Svilių k.
 • Sviliukų k.
 • Taučiūnų k.
 • Taujankos k.
 • Taujėnų k.
 • Terespolio k.
 • Tiskūnų k.
 • Trakų k.
 • Trakučių k.
 • Trakupių k.
 • Tremtinių k.
 • Truskava
 • Tubių k.
 • Urbelių k.
 • Urnėžių k.
 • Ustronės k.
 • Užbalos k.
 • Užkapių k.
 • Užlukių k.
 • Užupės k.
 • Užvalkių k.
 • Užvalkių k.
 • Užvarčių k.
 • Užvartėlės k.
 • Užvermenio k.
 • Vaidatonių k.
 • Vailainių k.
 • Vainikonių k.
 • Vainikų k.
 • Vainiūnų k.
 • Vainotiškių k.
 • Vaiškonėlių k.
 • Vaiškonių k.
 • Valakų k.
 • Valinavos k.
 • Valkaičių k.
 • Valučių k.
 • Varėnų k.
 • Varkolių k.
 • Varnupės k.
 • Vasariškių k.
 • Vencloviškių k.
 • Ventainių k.
 • Vidulaukių k.
 • Vikaičių k.
 • Vilainių k.
 • Vincentavos k.
 • Vinsgalių k.
 • Vitėnų k.
 • Volungiškių k.
 • Vosbučių k.
 • Voskaičių k.
 • Vytautėlių k.
 • Vytautynės k.
 • Zabieliškio k.
 • Zacišių k.
 • Zavišinės k.
 • Žebgraužių k.
 • Žeimelių k.
 • Žemaičių k.
 • Zembiškio k.
 • Žemųjų Kaplių k.
 • Žilionių k.
 • Žilvyčių k.
 • Žiogaičių k.
 • Žirnenkos k.
 • Žitaičių k.
 • Žostautų k.
 • Adampolės k.
 • Adomaičių k.
 • Adošiškės k.
 • Adošiškės k.
 • Agailių k.
 • Akmenių k.
 • Albaičių k.
 • Albinavos k.
 • Algenių k.
 • Antanavos k.
 • Antaniškių k.
 • Antkapinio k.
 • Apidemės k.
 • Arozų k.
 • Audenių k.
 • Aukselių k.
 • Aukštiškių k.
 • Aukštmiškės k.
 • Aukštpamedžių k.
 • Aukštuolių k.
 • Aunuvėnų k.
 • Ąžuolijos k.
 • Ąžuolynės k.
 • Ąžuolynės k.
 • Babiniškės k.
 • Badauskių k.
 • Bagužių k.
 • Bajoraičių k.
 • Balalės k.
 • Baldainių k.
 • Baldegių k.
 • Baldužių k.
 • Balos k.
 • Baltmiškės k.
 • Baltrušiškių k.
 • Bambalų k.
 • Barciškės k.
 • Bargailių k.
 • Baršiškių k.
 • Baublių k.
 • Bazviečių k.
 • Beračkų k.
 • Beržėnų k.
 • Beržėnų k.
 • Beržinės k.
 • Beržiniškės k.
 • Bielskiškių k.
 • Bikniškės k.
 • Biliškių k.
 • Biliškiukų k.
 • Bitikų k.
 • Brauzgų k.
 • Brukų k.
 • Budraičių k.
 • Budraičių k.
 • Budriūnų k.
 • Būdų k.
 • Būdų k.
 • Būdų k.
 • Bukantiškės k.
 • Bulavėnų k.
 • Bulkų k.
 • Bumbulių k.
 • Bumbuliukų k.
 • Burbaičių k.
 • Burbiškės k.
 • Burbiškių k.
 • Burčiškės k.
 • Burniškės k.
 • Burnių k.
 • Butkiškės k.
 • Butkiškių k.
 • Butkių k.
 • Būtvilų k.
 • Cedroniškės k.
 • Čėsniškės k.
 • Čiotiškių k.
 • Dailydiškės k.
 • Dangėnų k.
 • Dangvietų k.
 • Dankšių k.
 • Dapkių k.
 • Dargiškės k.
 • Daugėliškės k.
 • Dauginių k.
 • Dauginų k.
 • Daujočių k.
 • Daukintiškės k.
 • Daustorių k.
 • Dausyniškės k.
 • Degsnės k.
 • Degučių k.
 • Deivių k.
 • Didlaukio k.
 • Dievonių k.
 • Dikšių k.
 • Dimgailių k.
 • Dirvonėlių k.
 • Dirvoniukų k.
 • Domeikių k.
 • Drūkteniškės k.
 • Drupiškės k.
 • Drupstų k.
 • Dubėnų k.
 • Duburių k.
 • Duobikės k.
 • Dvarčiaus k.
 • Dvariškių k.
 • Dvarviečių k.
 • Dvarviečių k.
 • Dvarviečių k.
 • Eidintiškių k.
 • Eimančių k.
 • Einikių k.
 • Ejučių k.
 • Elbarų k.
 • Elenavos k.
 • Elvyravos k.
 • Elzbietiškės k.
 • Flerijoniškės k.
 • Frankpolio k.
 • Gabriejolės k.
 • Gailaičių k.
 • Gailaičių k.
 • Gailiškės k.
 • Gailių k.
 • Galinių k.
 • Galminaičių k.
 • Galvydiškės k.
 • Ganyprovos k.
 • Gardelių k.
 • Gaštynų k.
 • Gaugarių k.
 • Gaurylių k.
 • Gečaičių k.
 • Gedkančių k.
 • Gedminių k.
 • Gedruikių k.
 • Gedvainių k.
 • Gedvilaičių k.
 • Gedvilių k.
 • Gedvilų k.
 • Gelučių k.
 • Gembutiškės k.
 • Gerbėniškės k.
 • Gerdžiogalės k.
 • Gerletiškės k.
 • Getautiškės k.
 • Gevilių k.
 • Gilvybrasčio k.
 • Gineikių k.
 • Girelės k.
 • Girinaičių k.
 • Girininkų k.
 • Giriškių k.
 • Girnikų k.
 • Gludų k.
 • Glumbotiškės k.
 • Gorainių k.
 • Graužikų k.
 • Graužų k.
 • Greinių k.
 • Greitiškės k.
 • Grimzelių k.
 • Grimzių k.
 • Grinių k.
 • Grumblių k.
 • Gudaičių k.
 • Gudauskinės k.
 • Gudeliškių k.
 • Gudelių k.
 • Gudelių k.
 • Gudmoniškės k.
 • Gudų k.
 • Gumbinės k.
 • Gumiltėnų k.
 • Guravos k.
 • Išlynų k.
 • Jadvygavos k.
 • Jagminiškės k.
 • Jakšpelkio k.
 • Janapolio k.
 • Janaučių k.
 • Jančiaušiškės k.
 • Jankiškės k.
 • Jasiškės k.
 • Jauniškės k.
 • Jautakiškių k.
 • Jautmalkės k.
 • Jogeliškės k.
 • Johampolio k.
 • Jucių k.
 • Judikių k.
 • Jukniškės k.
 • Junkilų k.
 • Juodeikių k.
 • Juodiškės k.
 • Juodkių k.
 • Juodlaukio k.
 • Juodlės k.
 • Jurgoniškių k.
 • Jurkaičių k.
 • Kadaginės k.
 • Kadaginės k.
 • Kadagynės k.
 • Kaimalės k.
 • Kaimalės k.
 • Kaimalės k.
 • Kaitulių k.
 • Kakoniškės k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalnų k.
 • Kalvių k.
 • Kalvių k.
 • Kamariškių k.
 • Kaniūkų k.
 • Kanopėnų k.
 • Kantučių k.
 • Karauskių k.
 • Karčiupio k.
 • Kareivos k.
 • Kareivų k.
 • Karklėnai
 • Karklėnalių k.
 • Kartoklių k.
 • Karyznos k.
 • Karyznų k.
 • Kasčiukų k.
 • Katarškiškių k.
 • Katiliškės k.
 • Kaušų k.
 • Kazališkės k.
 • Kazankos k.
 • Keimarinės k.
 • Kelmė
 • Kelmynų k.
 • Kemalių k.
 • Kentrių k.
 • Kepaliai
 • Kerbedėlių k.
 • Kerbedlaukio k.
 • Kerkasių k.
 • Kiaulakių k.
 • Kiaunariškių k.
 • Kiaunorių k.
 • Kilonių k.
 • Kirkilų k.
 • Kirkučių k.
 • Kirpkalnio k.
 • Kiškonių k.
 • Klapatauskių k.
 • Kleitiškių k.
 • Kletiškės k.
 • Klibalių k.
 • Knašių k.
 • Kolainių k.
 • Kolainiukų k.
 • Kražiai
 • Kruopainių k.
 • Kryžbarko k.
 • Kubilių k.
 • Kūjokų k.
 • Kukečių k.
 • Kumpelkės k.
 • Kumpiškės k.
 • Kunigiškės k.
 • Kunigiškių k.
 • Kuprės k.
 • Kupriškių k.
 • Kupšelių k.
 • Kuršių k.
 • Kuršų k.
 • Kuršukų k.
 • Kušleikių k.
 • Kušleikių k.
 • Kuzokų k.
 • Kvedariškės k.
 • Kybučių k.
 • Labūnavėlės k.
 • Labūnavos k.
 • Labūnų k.
 • Laikšių k.
 • Laiškalnio k.
 • Laitekių k.
 • Lapiškių k.
 • Lapkalnio k.
 • Laplėgių k.
 • Lašinskių k.
 • Laugalio k.
 • Laugiriškių k.
 • Laukių k.
 • Laukodumo k.
 • Lauriškės k.
 • Legotės k.
 • Leliušių k.
 • Lendrių k.
 • Lenkviečių k.
 • Lentinės k.
 • Leošino k.
 • Liaudiniškės k.
 • Lingaviškio k.
 • Linkaučių k.
 • Lioliai
 • Liopšelio k.
 • Lipinų k.
 • Liubišiškių k.
 • Liupšių k.
 • Lopetiškės k.
 • Lupikų k.
 • Lyduvėnų k.
 • Lykšilio k.
 • Lyvoniškių k.
 • Maironių k.
 • Maldaginės k.
 • Malioriškės k.
 • Mančių k.
 • Maneikių k.
 • Markūniškės k.
 • Mateikių k.
 • Maudžiorų k.
 • Mažučių k.
 • Mažūnų k.
 • Medingėnų k.
 • Medsodžių k.
 • Meižių k.
 • Mergaklonio k.
 • Mergažerio k.
 • Meškinės k.
 • Mešklydžių k.
 • Meškuičių k.
 • Mickių k.
 • Mielaičių k.
 • Mietkalnio k.
 • Miežaičių k.
 • Miežučių k.
 • Mikaliniškės k.
 • Minergių k.
 • Minginčių k.
 • Minupių k.
 • Mockaičių k.
 • Molinių k.
 • Molupių k.
 • Moluvėnų k.
 • Morkiškės k.
 • Mosteikių k.
 • Mūravenkos k.
 • Naikmiškio k.
 • Naisių k.
 • Nariškino k.
 • Naudvario k.
 • Naujamiesčio k.
 • Naukaimio k.
 • Naukaimio k.
 • Negirbių k.
 • Nirplių k.
 • Noreišių k.
 • Noreišių k.
 • Noreišiukų k.
 • Norkių k.
 • Notėnų k.
 • Orkių k.
 • Ožkeliškės k.
 • Paalksnių k.
 • Pabariukų k.
 • Paberžinės k.
 • Paberžių k.
 • Paberžių k.
 • Pabikių k.
 • Pabutkalnio k.
 • Pabutkalniuko k.
 • Padidmiškio k.
 • Padratvinio k.
 • Padubulio k.
 • Padubysio k.
 • Padubysio k.
 • Padubysio k.
 • Padūksčių k.
 • Padurupių k.
 • Padvarninkų k.
 • Padvarninkų k.
 • Paežerio k.
 • Paežerio k.
 • Paežerio k.
 • Pagančiukų k.
 • Pagauručio k.
 • Pagauštvinio k.
 • Paginskių k.
 • Pagirgždūčio k.
 • Pagiriškių k.
 • Pagių k.
 • Pagojo k.
 • Pagryžuvio k.
 • Pailgio k.
 • Pakalnės k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakarčemio k.
 • Pakėvio k.
 • Paklibakių k.
 • Pakražančio k.
 • Pakražantokų k.
 • Pakupelkio k.
 • Pakūprio k.
 • Pakuprių k.
 • Palėkinio k.
 • Palendrių k.
 • Palėpšų k.
 • Paliesio k.
 • Palonių k.
 • Palšių k.
 • Palukojo k.
 • Pamatlindžių k.
 • Pamedžiokalnio k.
 • Pamergių k.
 • Panūdžių k.
 • Papilalio k.
 • Papilių k.
 • Papleksnių k.
 • Paplėštakių k.
 • Paplūsčių k.
 • Paprūdžių k.
 • Papušynio k.
 • Paramočio k.
 • Paraskalnio k.
 • Pašakarnio k.
 • Pašiaušės k.
 • Pašiaušiuko k.
 • Pašilė
 • Pašilėnų k.
 • Pašimšės k.
 • Paskerdinio k.
 • Pašonių k.
 • Pašonių k.
 • Paspąsčio k.
 • Pastulgių k.
 • Pašventupės k.
 • Patytaukio k.
 • Paukštininkų k.
 • Paulišių k.
 • Pavaiguvio k.
 • Pavainiškės k.
 • Pavandenės k.
 • Paverpenio k.
 • Pavėžupio k.
 • Pavikalnio k.
 • Pavydų k.
 • Pavygailių k.
 • Pažvarkulio k.
 • Pečiulių k.
 • Pelėdkojų k.
 • Pelenių k.
 • Pėriškių k.
 • Petkiškių k.
 • Petkiškių k.
 • Petrališkės k.
 • Petrikaičių k.
 • Petrošių k.
 • Pikelių k.
 • Piliukų k.
 • Pivoraičių k.
 • Plauginių k.
 • Plekaičių k.
 • Plikšilio k.
 • Pliuškaičių k.
 • Plūsčikių k.
 • Plūsčių k.
 • Pluskių k.
 • Plytnyčios k.
 • Preikurų k.
 • Prienų k.
 • Prušinskių k.
 • Pučkoriškės k.
 • Puikiškės k.
 • Pupėnų k.
 • Putramentiškės k.
 • Pužukų k.
 • Radiškės k.
 • Ramučių k.
 • Raskylinės k.
 • Raudgirio k.
 • Raudgirio k.
 • Raudiškės k.
 • Raudsparnės k.
 • Reibių k.
 • Reibkalnio k.
 • Rėžgalio k.
 • Rėzgalių k.
 • Rikantų k.
 • Rimšių k.
 • Rimydžių k.
 • Ringių k.
 • Rūdiškių k.
 • Rutelių k.
 • Ryliškės k.
 • Šakalių k.
 • Šaltenių k.
 • Šaltupio k.
 • Šapėnų k.
 • Sarakiškių k.
 • Šarkinės k.
 • Šarkių k.
 • Šaukėnai
 • Sauslaukio k.
 • Savitiškės k.
 • SB „Kražantė“
 • SB „Vingis“
 • Šedbarų k.
 • Šeduviškės k.
 • Šedvydžio k.
 • Šeimylaukio k.
 • Šemetiškių k.
 • Sendvarių k.
 • Senliolių k.
 • Šeškinių k.
 • Šeškupio k.
 • Ševeliškės k.
 • Šiaulaičių k.
 • Šiaupelkio k.
 • Šikšnių k.
 • Šilgalio k.
 • Šilgališkių k.
 • Šiliškių k.
 • Šiliukų k.
 • Šimaičių k.
 • Šimaitukų k.
 • Simaniškių k.
 • Šimkaičių k.
 • Sirūniškių k.
 • Skęstiškės k.
 • Skiručių k.
 • Skogalio k.
 • Skruzdėlynės k.
 • Skulbiškių k.
 • Slabados k.
 • Šlapgirės k.
 • Šlumpių k.
 • Šlyžiškės k.
 • Smiltinės k.
 • Sodalės l k.
 • Sodalės ll k.
 • Sokių k.
 • Sotkalnio k.
 • Spaudžių k.
 • Spingės k.
 • Spirgių k.
 • Spirgiukų k.
 • Špitolės k.
 • Spudžių k.
 • Spyglių k.
 • Stagintrakio k.
 • Stibiriškės k.
 • Stulgių k.
 • Stulgių k.
 • Stūpkalnio k.
 • Šukiškių k.
 • Šukiškių k.
 • Šunelių k.
 • Šunikių k.
 • Sutkių k.
 • Suvartuvos k.
 • Šventragių k.
 • Svilės k.
 • Švilpiškės k.
 • Svirnių k.
 • Švitrių k.
 • Syderiškių k.
 • Tabalių k.
 • Tamkių k.
 • Targauskių k.
 • Taršiškių k.
 • Tarvainių k.
 • Tilvikų k.
 • Tįsaičių k.
 • Toleikių k.
 • Tolišių k.
 • Tolučių k.
 • Tolučių k.
 • Topulynės k.
 • Trainaičių k.
 • Trakšelių k.
 • Traulėnų k.
 • Trumpaičių k.
 • Tūravos k.
 • Tyivydiškės k.
 • Tyklės k.
 • Tytuvėnai
 • Tytuvėnėlių k.
 • Tytuvėnų glžk. st.
 • Ubesio k.
 • Ubesiukų k.
 • Ūpainių k.
 • Ūpainiukų k.
 • Ušakių k.
 • Ušnėnų k.
 • Ušnos k.
 • Uvainiškių k.
 • Užalksnynio k.
 • Užberžynio k.
 • Užbrukio k.
 • Užgirių k.
 • Užgludžio k.
 • Užkalnių k.
 • Užmedžių k.
 • Užmiesčio k.
 • Užmiškių k.
 • Užpelkių k.
 • Užpelkių k.
 • Užvarmio k.
 • Užventis
 • Užvižių k.
 • Užžalpių k.
 • Vabalių k.
 • Vabaliukų k.
 • Vaidatonių k.
 • Vaidžių k.
 • Vaiguviškių k.
 • Vaiguvos k.
 • Vainagių k.
 • Vaišlaukio k.
 • Vaišviliškių k.
 • Vaišviliškių k.
 • Vaitaičių k.
 • Vaitkaičių k.
 • Vaitkiškių k.
 • Valaičių k.
 • Valikiškės k.
 • Valkų k.
 • Valpainių k.
 • Varės k.
 • Vargeniškės k.
 • Vargeniškės k.
 • Varlakojų k.
 • Varmikės k.
 • Varvalių k.
 • Vašilėnų k.
 • Vėgelynės k.
 • Vėjinės k.
 • Vejų k.
 • Venių k.
 • Verpenos k.
 • Vėžaičių k.
 • Vėžalių k.
 • Vėžežerio k.
 • Vėžežerio k.
 • Vičių k.
 • Vidsodžio k.
 • Vijurkų k.
 • Vikraičių k.
 • Vileikių k.
 • Vilkaušių k.
 • Vimzių k.
 • Virtukų k.
 • Visgailių k.
 • Visgaudų k.
 • Visgirdų k.
 • Volungių k.
 • Voveriškės k.
 • Yvolių k.
 • Žadvainių k.
 • Zakeliškių k.
 • Žalakių k.
 • Žaldvario k.
 • Žaliknio k.
 • Žalpiai
 • Žarų k.
 • Žeberių k.
 • Žebrių k.
 • Žeimalių k.
 • Želvių k.
 • Žemosios Tūravos k.
 • Žiaunės k.
 • Žibuoklių k.
 • Žilaičių k.
 • Žilaičių k.
 • Žirginės k.
 • Žirnainių k.
 • Žukaučiznos k.
 • Žutautų k.
 • Žvilgių k.
 • Žvirblių k.
 • Zvirgždelių k.
 • Žvirgždžių k.
 • Žvynakių k.
 • Klaipėda
 • Klaipėda
 • Klaipėda
 • SB „Švyturys“
 • Švepelių k.
 • Švepelių k.
 • Žardės k.
 • Ablingos k.
 • Agluonėnų k.
 • Aisėnų k.
 • Alksnių k.
 • Anaičių k.
 • Antkalnio k.
 • Antkopčio k.
 • Antkopčio k.
 • Auksorių k.
 • Aukštkiemių k.
 • Ažpurvių k.
 • Baičių k.
 • Balsėnų k.
 • Bareikų k.
 • Baukštininkų k.
 • Baukštkaralės k.
 • Bendikų k.
 • Bilviečio k.
 • Birbinčių k.
 • Biržininkų k.
 • Brožių k.
 • Bruzdeilyno k.
 • Budrikų k.
 • Būdviečių k.
 • Butkelių k.
 • Butkų k.
 • Cirulių k.
 • Dargužių k.
 • Dariaus k.
 • Daugėlų k.
 • Daugmantų k.
 • Daukšaičių k.
 • Dauparų k.
 • Dauskių k.
 • Derceklių k.
 • Dirvupių k.
 • Dituvos k.
 • Dovilai
 • Dreižių k.
 • Drevernos k.
 • Drukių k.
 • Dūdinėlių k.
 • Dumpių k.
 • Dumpių k.
 • Dvylių k.
 • Ėgliškių k.
 • Eglynų k.
 • Eidukų k.
 • Endriejavo
 • Ežaičių k.
 • Galčių k.
 • Gargždai
 • Gedminų k.
 • Gelžinių k.
 • Genaičių k.
 • Gerduvėnų k.
 • Gerduvėnų k.
 • Gibišėlių k.
 • Gindulių k.
 • Girininkų k.
 • Girininkų k.
 • Girkalių k.
 • Glaudėnų k.
 • Gobergiškės k.
 • Grabių k.
 • Grambaviškių k.
 • Graudužių k.
 • Grauminės k.
 • Greičiūnų k.
 • Gribžinių k.
 • Griežių k.
 • Grikštaičių k.
 • Grikštų k.
 • Grobštų k.
 • Gropiškių k.
 • Gručeikių k.
 • Grumblių k.
 • Gvildžių k.
 • Jakų k.
 • Jokšų k.
 • Jokulių k.
 • Jonikaičių k.
 • Jonušų k.
 • Jucaičių k.
 • Judrėnai
 • Juodikių k.
 • Juodupio k.
 • Jurgių k.
 • Jurjonų k.
 • Jurjonų k.
 • Kairių k.
 • Kalniškės k.
 • Kalnuvėnų k.
 • Kalotės k.
 • Kalviškių k.
 • Kalvių k.
 • Kantvainių k.
 • Kapstatų k.
 • Karklės k.
 • Kaspariškių k.
 • Katkų k.
 • Kausteiklių k.
 • Kavaliauskų k.
 • Kelvėtų k.
 • Ketvergių k.
 • Ketvergių k.
 • Kiaulakių k.
 • Kibelkščių k.
 • Kidulių k.
 • Kinčių k.
 • Kintrimų k.
 • Kiokių k.
 • Kisinių k.
 • Kiškėnų k.
 • Klausmylės k.
 • Klemiškės I k.
 • Klemiškės II k.
 • Klibių k.
 • Kliosių k.
 • Kliošių k.
 • Klipščių k.
 • Kojelių k.
 • Kopūstų k.
 • Kretingalė
 • Kukuliškių k.
 • Kuliškių k.
 • Kulių k.
 • Kunkių k.
 • Kuodžių k.
 • Kurmių k.
 • Kuršelių k.
 • Kuršlaukio k.
 • Kvietinių k.
 • Laigių k.
 • Laistų k.
 • Landžių k.
 • Lankučių k.
 • Lankupių k.
 • Lapių k.
 • Laugalių k.
 • Lėbartų k.
 • Lėbartų k.
 • Legučių k.
 • Lelėnų k.
 • Lelių k.
 • Letūkų k.
 • Letūkų k.
 • Liaunų k.
 • Liepaičių k.
 • Lingių k.
 • Ližių k.
 • Luišių k.
 • Lūžgalių k.
 • Lyverių k.
 • Maciuičių k.
 • Malagių k.
 • Margių k.
 • Martynų k.
 • Mataičių k.
 • Mazūriškių k.
 • Medikių k.
 • Medsėdžių k.
 • Meiskių k.
 • Melašių k.
 • Mėželių k.
 • Mickų k.
 • Mikų k.
 • Mikužių k.
 • Misgirių k.
 • Mockaičių k.
 • Naujokų k.
 • Nausodžio k.
 • Nemirsetos k.
 • Nibrų k.
 • Norgėlų k.
 • Norgilų k.
 • Normantų k.
 • Padagų k.
 • Paežerio k.
 • Pagerdaujo k.
 • Pajudrio k.
 • Pajuodupio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakamorių k.
 • Pakapio k.
 • Pangesų k.
 • Pašlūžmio k.
 • Patyrio k.
 • Paupulių k.
 • Pažvelsio k.
 • Pažvelsio k.
 • Pempių k.
 • Perkūnų k.
 • Peskojų k.
 • Peskojų k.
 • Petraičių k.
 • Pėžaičių k.
 • Pikteikių k.
 • Piktožių k.
 • Pipirų k.
 • Pjaulių k.
 • Pleškučių k.
 • Plikiai
 • Plikių k.
 • Poškų k.
 • Potrų k.
 • Pozingių k.
 • Pozingių k.
 • Priekulė
 • Priekulės l k.
 • Priekulės ll k.
 • Purmalių k.
 • Pyktiškės k.
 • Radailių k.
 • Raišių k.
 • Raukų k.
 • Raukų k.
 • Rimkų k.
 • Rokų k.
 • Rudaičių k.
 • Rudgalvių k.
 • Rūgpienių k.
 • Ruigių k.
 • Rumbikių k.
 • Rusinų k.
 • Ruslių k.
 • Šaipių k.
 • Šakinių k.
 • Šakinių k.
 • Šakinių k.
 • Šalpėnų k.
 • Samališkės k.
 • Sarčių k.
 • Šarkiškių k.
 • Šatrių k.
 • Šauklių k.
 • Saulažolių k.
 • Sauserių k.
 • Sausių k.
 • Sausių k.
 • SB „Agluona“
 • SB „Aisė“
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Dituva“
 • SB „Gilė“
 • SB „Klevas“
 • SB „Melioratorius“
 • SB „Minija“
 • SB „Pušelė“
 • SB „Putinas“
 • SB „Šatrija“
 • SB „Šermukšnėlė“
 • SB „Šernai“
 • SB „Smiltelė“
 • SB „Spengiai “
 • SB „Tolupis“
 • SB „Upelio vingis“
 • SB „Viltis“
 • SB„Vaiteliai“
 • Selenėlių k.
 • Sėlenų k.
 • Senųjų Baičių k.
 • Šermukšnių k.
 • Šernų k.
 • Šilėnų k.
 • Šilgalių k.
 • Šilininkų k.
 • Šilininkų k.
 • Šimkų k.
 • Šimkų k.
 • Šiūparių k.
 • Šiuraičių k.
 • Skomantų k.
 • Skudžių k.
 • Šlapšilės k.
 • Slengių k.
 • Šlepštikų k.
 • Šlikių k.
 • Smilgynų k.
 • Šniaukštų k.
 • Spengių k.
 • Stančaičių k.
 • Stančių k.
 • Stančių k.
 • Stirbių k.
 • Stragnų II k.
 • Stragnų l k.
 • Stragnų ll k.
 • Stučių k.
 • Sudmantų k.
 • Sudmantų k.
 • Šukaičių k.
 • Svencelės k.
 • Šventvakarių k.
 • Švepelių k.
 • Tarvydų k.
 • Tickinų k.
 • Tilvikų k.
 • Toleikių k.
 • Toliotų k.
 • Trakių k.
 • Traubių k.
 • Trepkalnio k.
 • Triušių k.
 • Trušelių k.
 • Upitėnų k.
 • Utrių k.
 • Uždvario k.
 • Užvėnų k.
 • Vaidaugų k.
 • Vainių k.
 • Vainotiškės k.
 • Vaitelių k.
 • Valučių k.
 • Vanagų k.
 • Vaškių k.
 • Veiviržėnai
 • Venckų k.
 • Vėžaičiai
 • Vėžaičių k.
 • Vilkių k.
 • Vištiškių k.
 • Vitinių k.
 • Voveriškių k.
 • Vyskupiškių k.
 • Vyskupiškių k.
 • Vytaučių k.
 • Vytėnų k.
 • Žadeikių k.
 • Žagarų k.
 • Zakšo k.
 • Zeigių k.
 • Žemgrindžių k.
 • Žemgulių k.
 • Žiaukų k.
 • Žiobrių k.
 • Žvaginių k.
 • Žvelsėnų k.
 • Žvirblių k.
 • Abakų k.
 • Akmenalių k.
 • Alko k.
 • Ankštakių k.
 • Anužių k.
 • Asteikių k.
 • Aukštkalvių k.
 • Auksūdžio k.
 • Bajoralių k.
 • Balsiškių k.
 • Bargalio k.
 • Barkelių k.
 • Barzdžių k.
 • Barzdžių Metsėdžių k.
 • Baublių k.
 • Benaičių k.
 • Biržtvininkų k.
 • Būbelių k.
 • Budrių k.
 • Būdviečių k.
 • Bumbulių k.
 • Cigonalių k.
 • Daktarų k.
 • Darataičių k.
 • Darbėnai
 • Daubėnų k.
 • Dauginčių k.
 • Didžiųjų Žalimų k.
 • Dimitravo k.
 • Dirgalio k.
 • Drumulio k.
 • Dupulčių k.
 • Durpynų k.
 • Dvaralio k.
 • Ėgliškių k.
 • Eitučių k.
 • Erlėnų k.
 • Gaivališkės k.
 • Galalio k.
 • Gargždelės k.
 • Gaudučių k.
 • Gedgaudžių k.
 • Genčų k.
 • Geštautų k.
 • Gintarų k.
 • Grabšyčių k.
 • Grūšlaukės k.
 • Grykšių k.
 • Ilginų k.
 • Imbarės k.
 • Jakštaičių k.
 • Jokūbavo k.
 • Joskaudų k.
 • Juodupėnų k.
 • Juzumų k.
 • Kadagyno k.
 • Kadagynų k.
 • Kalgraužių k.
 • Kalnalaukio k.
 • Kalnalio k.
 • Kalniškių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalno Grikštų k.
 • Kalnų k.
 • Kartena
 • Kašučių k.
 • Kėkštų k.
 • Kiauleikių k.
 • Kiaupiškių k.
 • Kiokių k.
 • Klausgalvių k.
 • Klausgalvių k.
 • Klausgalvių Medsėdžių k.
 • Klecininkų k.
 • Klibių k.
 • Kluonalių k.
 • Knėžų k.
 • Kretinga
 • Kretingsodžio k.
 • Kukoriškių k.
 • Kulijos k.
 • Kūlsodžio k.
 • Kūlupėnų k.
 • Kumpikų k.
 • Kumponų k.
 • Kuniginės k.
 • Kurmaičių k.
 • Kvecių k.
 • Laivių k.
 • Latvelių k.
 • Laukelių k.
 • Laukžemės k.
 • Laumalių k.
 • Lazdininkų k.
 • Leliūnų k.
 • Lendimų k.
 • Liepynės k.
 • Lubių k.
 • Lygnugariškių g.
 • Mančių k.
 • Martynaičių k.
 • Mažonų k.
 • Mažučių k.
 • Mažųjų Žalimų k.
 • Medininkų k.
 • Medomiškių k.
 • Medsėdžių k.
 • Mikoliškių k.
 • Mišučių k.
 • N.Gintarų k.
 • Narmantų k.
 • Nasrėnų k.
 • Naujosios Įpilties k.
 • Nausėdų k.
 • Nausodžio k.
 • Nerėpų k.
 • Padvarių k.
 • Pajuodupių k.
 • Parąžės k.
 • Pasertupio k.
 • Pasertupio ll k.
 • Pecelių k.
 • Peldžių k.
 • Pelėkių k.
 • Pesčių k.
 • Peteraičių k.
 • Petreikių k.
 • Petrikaičių k.
 • Plokščių k.
 • Prūdgalio k.
 • Pryšmančių k.
 • Prystovų k.
 • Raguviškių k.
 • Reketės k.
 • Rubiniškės k.
 • Rubulių k.
 • Rūdaičių k.
 • Sakuočių k.
 • Salantai
 • Šalyno k.
 • Šalyno k.
 • Šašaičių k.
 • Šatilgalio k.
 • Šaučikių k.
 • Sausdravų k.
 • Sauserių k.
 • Sausgalvių k.
 • SB „Akmena“
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Daubėnai“
 • SB „Draugystė“
 • SB „Medvalkis“
 • SB „Minija“
 • SB „Paupys“
 • SB „Rasa“
 • SB „Rubuliai“
 • SB „Vienybė“
 • SB „Žemaitija“
 • Senkų k.
 • Senosios Įpilties k.
 • Skaudalių k.
 • Šlaveitų k.
 • Slučkų k.
 • Smeltės k.
 • Stropelių k.
 • Sūdėnų k.
 • Šukės k.
 • Tarvydų k.
 • Tintelių k.
 • Tintelių k.
 • Tolių k.
 • Traidžių k.
 • Tūbausių k.
 • Tuzų k.
 • Užparkasių k.
 • Užpelkių k.
 • Vaineikių k.
 • Vaineikių Medsėdžių k.
 • Valėnų k.
 • Vėlaičių k.
 • Vilimiškės k.
 • Vitinių k.
 • Voveraičių k.
 • Vydmantų k.
 • Žadeikių k.
 • Žeimių k.
 • Želvių k.
 • Žibininkų k.
 • Žiogelių k.
 • Žudgalio k.
 • Žutautų k.
 • Žvainių k.
 • Žygų k.
 • Žynelių k.
 • Abejutų k.
 • Abračiupkos k.
 • Adomynės k.
 • Adukiškio k.
 • Aičionių k.
 • Akmenių k.
 • Akmenytės k.
 • Aleksandrijos k.
 • Alizava
 • Alizavos k.
 • Aluotų k.
 • Antašava
 • Antašavos k.
 • Astravų k.
 • Atkočiškių k.
 • Aukštaičių k.
 • Aukštupėnų k.
 • Auliškio k.
 • Ažubalio k.
 • Ažubalių II k.
 • Ąžuolytės k.
 • Ažuvadžių k.
 • Bagdoniškių k.
 • Bagdonių k.
 • Bajoriškių k.
 • Bajorų k.
 • Bakšėnų k.
 • Baronų k.
 • Bartašiškio k.
 • Bedalių k.
 • Beregių k.
 • Berniūniškių k.
 • Besąsparių k.
 • Beštupio k.
 • Bikonių k.
 • Biliūnų k.
 • Biriečių k.
 • Blizgės k.
 • Braknių k.
 • Bražiškių k.
 • Budrionių k.
 • Bugailiškių k.
 • Buivėnų k.
 • Bukėnų k.
 • Bukonių k.
 • Buožių k.
 • Butėnų k.
 • Butkūnų k.
 • Butrimų k.
 • Byčių k.
 • Čečelių k.
 • Cegelnės k.
 • Čiovydžių k.
 • Čivonių k.
 • Cviklių k.
 • Čypelių k.
 • Čypiškių k.
 • Dabramįslių k.
 • Dailiūnų k.
 • Dapšių k.
 • Daršiškių k.
 • Daukučių k.
 • Daukutėlių k.
 • Didžiagraščių k.
 • Didžprūdėlių k.
 • Didžprūdžių k.
 • Drūlėnų k.
 • Druskių k.
 • Dūbliškių k.
 • Dumbliūnų k.
 • Duoniūnų k.
 • Duorpių k.
 • Dvaramiškio k.
 • Dvariškių k.
 • Elniškių k.
 • Gaigalių k.
 • Galsiškių k.
 • Gegužinių k.
 • Geiminių k.
 • Gikonių k.
 • Gindvilių k.
 • Girbučių k.
 • Girelės k.
 • Girėnų k.
 • Girsteikių k.
 • Girvalakių k.
 • Girvalakių k.
 • Gliaudelių k.
 • Gražiškių k.
 • Griauželiškių k.
 • Griciūnų k.
 • Grincagalės k.
 • Gudgalio k.
 • Gumbelių k.
 • Gūrų k.
 • Gyvakarų k.
 • Iciūnų k.
 • Ilčiūnų k.
 • Ilgučių k.
 • Inkliuzų k.
 • Intapų k.
 • Jasiškio k.
 • Jauniūnų k.
 • Jazonių k.
 • Jokšių k.
 • Juodinių k.
 • Juodlaukio k.
 • Juodpėnų k.
 • Juodžiūnų k.
 • Jurėniškių k.
 • Jurgeliškių k.
 • Jurkštų k.
 • Jutkonių k.
 • Kairių k.
 • Kalnagalių k.
 • Kalnelio k.
 • Kalnuočių k.
 • Kandrėnėlių k.
 • Kandrėnų k.
 • Kantrimiškio k.
 • Karaliūniškio k.
 • Karaliūnų k.
 • Karklynės k.
 • Kaulėdžių k.
 • Kauniškio k.
 • Keginių k.
 • Kepurių k.
 • Kepurynės k.
 • Kerelių k.
 • Keršuliškių k.
 • Kikonių k.
 • Kinderių k.
 • Kinderių k.
 • Kirdiškio k.
 • Kirkėnų k.
 • Klingų k.
 • Kreipšių k.
 • Kreivenių k.
 • Kukaukos k.
 • Kumpiniškio k.
 • Kunčių k.
 • Kunigiškio k.
 • Kuokiškio k.
 • Kuosėnų k.
 • Kupiškis
 • Labeikių k.
 • Laičių k.
 • Laičių k.
 • Lanauskų k.
 • Laukelių k.
 • Laukminiškių k.
 • Lazdynupio k.
 • Liesnųjų k.
 • Likalaukių k.
 • Linkiškių k.
 • Lipkiškių k.
 • Lukonių k.
 • Lukošiškio k.
 • Maldiniškio k.
 • Mantvydų k.
 • Margavonės k.
 • Masilioniškio k.
 • Maskvyčių k.
 • Maugarų k.
 • Mazgeliškio k.
 • Mazgeliškių k.
 • Mažionių k.
 • Mičiūnų k.
 • Mieliūnų k.
 • Migonių k.
 • Mikiškių k.
 • Miliūnų k.
 • Miliūnų k.
 • Mirabelėlio k.
 • Mirabelio k.
 • Mirgų k.
 • Misiukiškio k.
 • Miškinėlių k.
 • Miškonių k.
 • Mituvos k.
 • Morkūniškio k.
 • Mutkūnų k.
 • Naivių k.
 • Narbutų k.
 • Naujikų k.
 • Ničiūnų k.
 • Nociūnų k.
 • Nodiejiškių k.
 • Noriūnų k.
 • Obonių k.
 • Oniūnų k.
 • Ožkinių k.
 • Paberžių k.
 • Pabūdžio k.
 • Padegsnio k.
 • Padembio k.
 • Pagirės k.
 • Paižinio k.
 • Pajuodbalio k.
 • Pajuodupės k.
 • Pakarklių k.
 • Paketurių k.
 • Palėvenė
 • Palevenėlės k.
 • Palėvenėlės k.
 • Paliepės k.
 • Paliepių k.
 • Pamarnakių k.
 • Pamiškės k.
 • Papilių k.
 • Paprūdžių k.
 • Paryžės k.
 • Pašepečio k.
 • Pasubatės k.
 • Pasuosių k.
 • Patrakės k.
 • Pauliankos k.
 • Paviešinčio k.
 • Pelyšių k.
 • Petrošiškio k.
 • Plačeniškių k.
 • Plundakų k.
 • Pocauskų k.
 • Prūsagalės k.
 • Puknių k.
 • Punkiškių k.
 • Puodžiukiškių k.
 • Puožo k.
 • Puponėlių k.
 • Puponių k.
 • Puponių k.
 • Puponių ll k.
 • Puzionėlių k.
 • Puzionių k.
 • Pyragių k.
 • Račiupėnų k.
 • Radiškių k.
 • Radžiūnų k.
 • Radžiūnų k.
 • Rakučių k.
 • Ratautiškio k.
 • Raugališkio k.
 • Raukštonių k.
 • Repeniškio k.
 • Ropiškio k.
 • Rozalimo k.
 • Rudikų k.
 • Rudilių k.
 • Rudiškių k.
 • Rukšiškio k.
 • Ruzgų k.
 • Sabuliškių k.
 • Salamiesčio k.
 • Salamiestis
 • Šalnakandžių k.
 • Šaltenių k.
 • Šapalų k.
 • Šaukliškių k.
 • Šepetos k.
 • Šerelių k.
 • Šernupio k.
 • Šetekšnos k.
 • Šiaudinių k.
 • Siaurių k.
 • Šileikių k.
 • Šimiškių k.
 • Šimonių k.
 • Šimonys
 • Skapiškio glžk. st.
 • Skapiškio vienk.
 • Skapiškis
 • Skodinių k.
 • Skverbų k.
 • Slabados k.
 • Slavinčiškio k.
 • Smėlinkos k.
 • Smilgių k.
 • Šnipeliškio k.
 • Sokonių k.
 • Staniuliškio k.
 • Starkonių k.
 • Stičkalnio k.
 • Stirniškio k.
 • Stirniškio k.
 • Stračnių k.
 • Stuburų k.
 • Stukonių k.
 • Stukų k.
 • Subačiaus
 • Subačius mstl.
 • Švedukalnio k.
 • Svidenių k.
 • Tatkonių k.
 • Tebešiūnų k.
 • Terpeikių k.
 • Topolio k.
 • Totorių k.
 • Trasyklių k.
 • Tuitų k.
 • Tumasonių k.
 • Tvirų k.
 • Uldukių k.
 • Uogbalės k.
 • Uoginių k.
 • Uogšilio k.
 • Užubalių k.
 • Vadonių k.
 • Vaduvos k.
 • Vaideginės k.
 • Vainiškių k.
 • Vainiūniškio k.
 • Vairiškių k.
 • Valakų k.
 • Varaniškių k.
 • Varneliškių vienk.
 • Varniškių k.
 • Vasalavos k.
 • Vėderiškių k.
 • Vengriškio k.
 • Vergučių k.
 • Vėveliškio k.
 • Vėželių k.
 • Vėžionių k.
 • Vidugirių k.
 • Viežgų k.
 • Vigodkos k.
 • Viktariškių k.
 • Vilkiškių k.
 • Vilniaus k.
 • Viluinių k.
 • Vilviškių k.
 • Virbališkių k.
 • Visbarų k.
 • Visgiūnų k.
 • Vivulių k.
 • Žadeikių k.
 • Žaidelių k.
 • Zalietiškių k.
 • Žardeliškių k.
 • Zasinyčių k.
 • Žegunių k.
 • Žemaitėlių k.
 • Žiežmariškių k.
 • Žilių k.
 • Žiogų k.
 • Žiūriškių k.
 • Žvėrių k.
 • Žviliūnų k.
 • Žvirblionių k.
 • Abarauskų k.
 • Agarinų k.
 • Akmenių k.
 • Akuočių k.
 • Alekniškių k.
 • Aleksejiškės k.
 • Ančios k.
 • Aradninkų k.
 • Aštriosios Kirsnos k.
 • Aukštadvario k.
 • Aukštakalnių k.
 • Avižienių k.
 • Avižonių k.
 • Babrauninkų k.
 • Babrų k.
 • Babrų k.
 • Bagateliaus k.
 • Bagdanonių k.
 • Bajoriškės k.
 • Bajoriškių k.
 • Bakšių k.
 • Balabostės k.
 • Barauciškės k.
 • Baravos k.
 • Barčių k.
 • Barčių k.
 • Barčių k.
 • Barčiūnų k.
 • Bartelių k.
 • Bertašiūnų k.
 • Beržinių k.
 • Bestraigiškės k.
 • Beviršių k.
 • Beviršių k.
 • Bielėnų k.
 • Bilvyčių k.
 • Birsčių k.
 • Birutos k.
 • Blūdiškių k.
 • Brinių k.
 • Buciniškės k.
 • Buckūnų k.
 • Būdos k.
 • Būdos k.
 • Būdviečio k.
 • Bukaučių k.
 • Buktos k.
 • Bulotiškės k.
 • Buniškių k.
 • Burakavo k.
 • Burbiškių k.
 • Burbų k.
 • Buteliūnų k.
 • Česniškės k.
 • Cibulių k.
 • Cijūniškės k.
 • Čivonių k.
 • Dainavėlės k.
 • Dainaviškių k.
 • Delnicos k.
 • Demeniškių k.
 • Dervinių k.
 • Didžiosios Kirsnos k.
 • Dubrovų k.
 • Dumbliauskų k.
 • Dumblio k.
 • Dvarčiškės k.
 • Dyviliškių k.
 • Dzūkų k.
 • Egliškių k.
 • Elveriškės k.
 • Ežerėlių k.
 • Galinių k.
 • Galstų k.
 • Galvės k.
 • Gegutės k.
 • Gervelių k.
 • Gervėnų k.
 • Gilbiečio k.
 • Ginčionių k.
 • Giraitėlių k.
 • Giraitės k.
 • Grabaukos k.
 • Graužų k.
 • Grikapalio k.
 • Gryckavo k.
 • Gudeliškės k.
 • Gudelių k.
 • Gudonių k.
 • Gulbiniškės k.
 • Gumbelių k.
 • Gurciškės k.
 • Gurciškės k.
 • Ilgininkų k.
 • Ivoškų k.
 • Jakonių k.
 • Janaslavo k.
 • Jančiulių k.
 • Janėnų k.
 • Jeseniaukos k.
 • Jezdo k.
 • Jonkiškio k.
 • Jukneliškės k.
 • Juozapavičių k.
 • Juozapavo k.
 • Jurčiūnų k.
 • Juškonių k.
 • Juškonių k.
 • Kailinių k.
 • Kaimelių k.
 • Kalėdiškių k.
 • Kalvelių k.
 • Kalvių k.
 • Kamenkos k.
 • Kanaukų k.
 • Kapčiamiestis
 • Kareivonių k.
 • Karužų k.
 • Kasteliškių k.
 • Katkiškės k.
 • Kauknorio k.
 • Kažanių k.
 • Keistutiškės k.
 • Kelmaičių k.
 • Kelmynų k.
 • Kirsnelės k.
 • Kirtiliškės k.
 • Klepočių k.
 • Krasenkos k.
 • Krikštonių k.
 • Krosna
 • Krosnėnų k.
 • Kuciuliškės k.
 • Kučiūnų k.
 • Kudrinėlių k.
 • Kuklių k.
 • Kuodžių k.
 • Kuolonių k.
 • Kurdimakščių k.
 • Kybartų k.
 • Laibagalių k.
 • Lapšių k.
 • Lazdijai
 • Lazdijų k.
 • Leonordavo k.
 • Linksmosios k.
 • Lopiškių k.
 • Lozarkos k.
 • Maišymų k.
 • Makariškės k.
 • Makauciškės k.
 • Mangaroto k.
 • Mankūnėlių k.
 • Marčiukonių k.
 • Marčiukonių k.
 • Margų k.
 • Marinkos k.
 • Mastaukos k.
 • Mečiūnų k.
 • Menciškės k.
 • Metelių k.
 • Miesto Kolonijos k.
 • Mikabalių k.
 • Mikalinos k.
 • Mikališkės k.
 • Mikniškių k.
 • Mikyčių k.
 • Miškinių k.
 • Mockonių k.
 • Nakrūniškės k.
 • Nasūtų k.
 • Natalinos k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujavalakių k.
 • Naujosios Kirsnos k.
 • Navikų k.
 • Nekrūnų k.
 • Neliubonių k.
 • Nemajūnų k.
 • Nemajūnų k.
 • Neravų k.
 • Neravų k.
 • Noragėlių k.
 • Norkūnų k.
 • Novartiškės k.
 • Oktos k.
 • Olendrų k.
 • Onciškių k.
 • Padumblių k.
 • Padumblių k.
 • Padusio k.
 • Pagrūdų k.
 • Pakirsnių k.
 • Palačionių k.
 • Palazdijų k.
 • Paliepio k.
 • Paliūnų k.
 • Paliūnų k.
 • Paliūnų k.
 • Paliūnų k.
 • Paliūnų ll k.
 • Panarvės k.
 • Papalazdijų k.
 • Papartėlių k.
 • Papečių k.
 • Paročkės k.
 • Paserninkų k.
 • Paterų k.
 • Paveisiejų k.
 • Paveisininkų k.
 • Pazapsių k.
 • Pėdiškių k.
 • Pertako k.
 • Petravičių k.
 • Petroškų k.
 • Pošnios k.
 • Pošnios k.
 • Prapuntų k.
 • Prelomčiškės k.
 • Prygos k.
 • Puodziškės k.
 • Purvinių k.
 • Radvilonių k.
 • Raganiškės k.
 • Raistų k.
 • Ramanavo k.
 • Randiškės k.
 • Rimiečio k.
 • Ročkių k.
 • Roičių k.
 • Rolių k.
 • Rudamina
 • Rūdos k.
 • Rusonių k.
 • Sabinavo k.
 • Šadžiūnų k.
 • Šadžiūnų k.
 • Saknevos k.
 • Saločių k.
 • Saltininkų k.
 • Salų k.
 • Salučių k.
 • Sapiegiškių k.
 • Šapurų k.
 • Seiliūnų k.
 • Seimeniškių k.
 • Seirijai
 • Seirijočių k.
 • Semoškų k.
 • Senkonių k.
 • Šeštokai
 • Šilaičių k.
 • Šilėnų k.
 • Skaistučių k.
 • Skovagalių k.
 • Šlapikų k.
 • Šlavantų k.
 • Smalininkų k.
 • Smališkės k.
 • Smarliūnų k.
 • Snaigyno k.
 • Spartų k.
 • Staidarų k.
 • Staidarų k.
 • Staigūnų k.
 • Stalų k.
 • Stankūnų k.
 • Statiškių k.
 • Stebulių k.
 • Straigiškės k.
 • Straigių k.
 • Strumbagalvės k.
 • Subačių k.
 • Šulnelių k.
 • Šulnelių k.
 • Sutrės k.
 • Šutronių k.
 • Švedakampio k.
 • Šventežerio k.
 • Tarnaukos k.
 • Tautrimų k.
 • Teizininkų k.
 • Teizų k.
 • Tūriškių k.
 • Ūdininkų k.
 • Vabaliūnų k.
 • Vaickūniškės k.
 • Vaickūniškės k.
 • Vaideliotų k.
 • Vainežerio k.
 • Vainiūnų k.
 • Vainiūnų k.
 • Valančiūnų k.
 • Valentų k.
 • Varnakampio k.
 • Vartų k.
 • Veisiejai
 • Verstaminų k.
 • Vidzgailų k.
 • Vieštartų k.
 • Viktarino k.
 • Vingrėnų k.
 • Virbalių k.
 • Volskų k.
 • Vozbučių k.
 • Vytautiškės k.
 • Vytautų k.
 • Žagarių k.
 • Žališkės k.
 • Zebrėnų k.
 • Zelionkos k.
 • Žemaitkiemio k.
 • Žilvičių k.
 • Žmirklių k.
 • Znicos k.
 • Adomiškių k.
 • Aleksandravo k.
 • Amalviškių k.
 • Armoniškių k.
 • Ašmonų k.
 • Atžalyno k.
 • Aukštiškių k.
 • Aukštosios Buktos k.
 • Aukštosios k.
 • Avikilių k.
 • Avižinės k.
 • Ąžuolyno k.
 • Bajarskų k.
 • Balaikų k.
 • Balsupių k.
 • Bankavos k.
 • Baraginės k.
 • Barštinės k.
 • Barsukinės k.
 • Bauboniškių k.
 • Beržyno k.
 • Bevardiškių k.
 • Bieliūniškių k.
 • Bitikų k.
 • Bliūdiškių k.
 • Brastos k.
 • Būdbalių k.
 • Būdviečių k.
 • Bukonių k.
 • Buktos k.
 • Buktos k.
 • Būriškių k.
 • Čisavos k.
 • Cykakalnio k.
 • Dalginės k.
 • Dambavos k.
 • Dambravkos k.
 • Dambruvkos k.
 • Dambuvkos k.
 • Daniliškių k.
 • Daugirdų k.
 • Daukšiai
 • Dielinės k.
 • Domeikų k.
 • Dviratinės k.
 • Dženčialaukos k.
 • Gavaltuvos k.
 • Gelčių k.
 • Geležinių k.
 • Geležinių k.
 • Geležinių k.
 • Gelumbiškių k.
 • Grabavos k.
 • Gražiškių k.
 • Grybinės k.
 • Gudelių k.
 • Gudinės k.
 • Gudiškių k.
 • Gulbiniškių k.
 • Gustabūdžio k.
 • Gustaičių k.
 • Gyviškių k.
 • Igliaukos k.
 • Igliškėlių k.
 • Išlandžių k.
 • Jacentavo k.
 • Jakūbiškių k.
 • Kalnynų k.
 • Kampinių k.
 • Kancavos k.
 • Kantališkių k.
 • Karalenkės k.
 • Karčiuvkos k.
 • Karužų k.
 • Katiliškių k.
 • Kazliškių k.
 • Kazliškių k.
 • Kermošinės k.
 • Kičiupelio k.
 • Kidoliškių k.
 • Kievinės k.
 • Kirmėlinės k.
 • Kižių k.
 • Klevinių k.
 • Klevinkalnio k.
 • Komičių k.
 • Kruopinės k.
 • Kuktiškių k.
 • Kuktų k.
 • Kūlingės k.
 • Kūlokų k.
 • Kumečių k.
 • Kumelionių k.
 • Kuzų k.
 • Lakinskų k.
 • Lapiškių k.
 • Leiciškių k.
 • Liepynų k.
 • Liucinavo k.
 • Liudvinavas
 • Liudvinavo k.
 • Liūliškio k.
 • Lūginės k.
 • Mačiuliškės k.
 • Makrickų k.
 • Malinavos k.
 • Maražiškės k.
 • Marciniškių k.
 • Marčiukinio k
 • Margavos k.
 • Marijampolė
 • Medeliškių k.
 • Menčtrakio k.
 • Mergašilio k.
 • Meškėnų k.
 • Meškučių k.
 • Mikalinės k.
 • Miknonių k.
 • Milčiškių k.
 • Mokolų k.
 • Mokolų Naujienos k.
 • Molupio k.
 • Nadpalių k.
 • Nartelio k.
 • Narto Naujienos k.
 • Naujakaimio k.
 • Naujienos k.
 • Naujienos k.
 • Navasadų k.
 • Navasodų k.
 • Navikų k.
 • Nendriniškių k.
 • Nendriniškių k.
 • Netičkampio k.
 • Noragėlių k.
 • Norto k.
 • Norvertavo k.
 • Obelinės k.
 • Obelinės k.
 • Obšrūtėlių k.
 • Obšrūtų l k.
 • Obšrūtų ll k.
 • Ožkasvilių k.
 • Pabaigų k.
 • Pabuktės k.
 • Pacentų k.
 • Padovinio k.
 • Padovinio k.
 • Padvariškių k.
 • Paežerėlių k.
 • Paežerės k.
 • Pagelumbiškio k.
 • Pagirėlių k.
 • Paikiškių k.
 • Pajiesio k.
 • Pakeliškės k.
 • Pakusinės k.
 • Paluobiškių k.
 • Pamačiuliškės k.
 • Pamargių k.
 • Panausupio k.
 • Panausupio k.
 • Paraišupio k.
 • Paršelių k.
 • Pašešupių k.
 • Pasienių k.
 • Patašinės k.
 • Patašiškės k.
 • Patilčių k.
 • Patrakinės k.
 • Patšakališkių k.
 • Paužiškių k.
 • Pavengliskos k.
 • Paželsvių k.
 • Pazenkavos k.
 • Petravinės k.
 • Petriškių k.
 • Pietarių k.
 • Piliakalnių k.
 • Plynių k.
 • Popiliakalnio k.
 • Pridotkų k.
 • Prigražiškių k.
 • Prodobolės k.
 • Prūsiškių k.
 • Pupojų k.
 • Purviniškės k.
 • Pušinių k.
 • Puskelnių k.
 • Puskepurnių k.
 • Pustkelnėlių k.
 • Putriškių k.
 • Raišupio k.
 • Riečių k.
 • Ringovėlės k.
 • Rudėnų k.
 • Rudiškių k.
 • Rudžių k.
 • Šakališkių k.
 • Salos k.
 • Samsoniškių k.
 • Santakos k.
 • Sarakų k.
 • Sasnava
 • Sasnavos k.
 • SB „Aštrulių“
 • SB „Ąžuolynas“
 • SB „Balsupiai“
 • SB „Dovinė“
 • SB „Fasa“
 • SB „Gija“
 • SB „Jovaras“
 • SB „Klevas“
 • SB „Krokodilas“
 • SB „Kurmis“
 • SB „Nartelio“
 • SB „Obelinės“
 • SB „Papartis“
 • SB „Pasaga“
 • SB „Piliakalnis“
 • SB „Ramunės “
 • SB „Rausvė“
 • SB „Sasna“
 • SB „Šimuliai“
 • SB „Statybininkas“
 • SB „Stebuliškė“
 • SB „Vairas“
 • Šernų k.
 • Siberijos k.
 • Šilavoto k.
 • Šimulių k.
 • Širvydų k.
 • Skaisčiūnų k.
 • Skardupių k.
 • Skersabalių k.
 • Skęsbalių k.
 • Skriaudučio k.
 • Šlavančių k.
 • Šlavantos k.
 • Smilgių k.
 • Stebuliškės k.
 • Steiniškių k.
 • Steponiškių k.
 • Straždiškių k.
 • Strazdų k.
 • Šunskai
 • Šunskų k.
 • Surgučių k.
 • Šventragio k.
 • Svetlicos k.
 • Svirnaviečių k.
 • Tarašiškių k.
 • Tarpučių k.
 • Tautkaičių k.
 • Topiškių k.
 • Triobiškių k.
 • Triobiškių k.
 • Tupikų k.
 • Turgalaukio k.
 • Turgalaukio k.
 • Tursučių k.
 • Ungurinės k.
 • Uosinės k.
 • Uosupėlio k.
 • Uosupio k.
 • Užbalių k.
 • Užgirių k.
 • Užkirčių k.
 • Užupių k.
 • Vadpalių k.
 • Vaitiškių k.
 • Valavičių k.
 • Varnupių k.
 • Vazniškių k.
 • Vekeriotiškės k.
 • Veselavos k.
 • Vidgirėlių k.
 • Vidgirių k.
 • Vinčų glžk. st.
 • Voveciškių k.
 • Vyšnialaukio k.
 • Žaidogalos k.
 • Želsvos k.
 • Žirniškių k.
 • Živavodės k.
 • Zomčinės k.
 • Zuikiškių k.
 • Zviniškių k.
 • Žydronių k.
 • Antanavos k.
 • Arvydiškių k.
 • Asteikių k.
 • Ašvėnų k.
 • Auksūdžio k.
 • Balėnėlių k.
 • Balėnų k.
 • Barysčių k.
 • Bataičių k.
 • Beržėnų k.
 • Birbiškės k.
 • Boguslavo k.
 • Bružų k.
 • Bugenių k.
 • Bukančių k.
 • Buknaičių k.
 • Butikių k.
 • Čekų k.
 • Dagių k.
 • Dainorių k.
 • Dapšių k.
 • Dargių k.
 • Dargužiškių k.
 • Daubarių k.
 • Daubiškių k.
 • Dauginėlių k.
 • Dauginių k.
 • Dautarų k.
 • Degimų k.
 • Dingailų k.
 • Domenų k.
 • Dūmaičių k.
 • Duobginių k.
 • Fermos k.
 • Gargždų k.
 • Gaurylių k.
 • Geidžių k.
 • Giniočių k.
 • Girkalių k.
 • Griežės k.
 • Grūstės k.
 • Gudiškės k.
 • Gudų k.
 • Gyvuolių k.
 • Jautakių k.
 • Juodeikėlių k.
 • Juodeikių k.
 • Kabaldikų k.
 • Kalnėnų k.
 • Kalnijų k.
 • Kalniškių k.
 • Kapėnų k.
 • Kegrių k.
 • Kentaučių k.
 • Ketūnų k.
 • Kirklių k.
 • Kirkų k.
 • Knabikų k.
 • Krakių k.
 • Kražiškių k.
 • Krucių k.
 • Kugių k.
 • Kuisių k.
 • Kukių k.
 • Kulšėnų k.
 • Kuodžių k.
 • Kurmaičių k.
 • Kušlėnų k.
 • Laižuva
 • Leckava
 • Leinikų k.
 • Lėlaičių k.
 • Lėlaičių k.
 • Lendriškių k.
 • Lėtenių k.
 • Lilaičių k.
 • Linksnakių k.
 • Liūdėnų k.
 • Liuliškių k.
 • Lūšės k.
 • Maigių k.
 • Mantvydų k.
 • Marškonės k.
 • Mažaičių k.
 • Mažeikiai
 • Mažeikiai
 • Medžialenkės k.
 • Meižių k.
 • Meškelių k.
 • Milių k.
 • Miltenių k.
 • Nabuilių k.
 • Naikių k.
 • Naujieji Reivyčiai k.
 • Nausodės k.
 • Obeliškių k.
 • Pabradūmės k.
 • Padvarių k.
 • Padvarninkų k.
 • Paežerės k.
 • Pagardės k.
 • Pakalupio k.
 • Pakliaupio k.
 • Pakvisčio k.
 • Palaižupės k.
 • Palnosų k.
 • Palūšės k.
 • Parakalnio k.
 • Pašerkšnės k.
 • Pašerkšnės k.
 • Pasruojo k.
 • Paventės k.
 • Paviliotės k.
 • Pavirvytės k.
 • Petraičių k.
 • Pievėnų k.
 • Pikeliai
 • Plienakių k.
 • Plinkšių k.
 • Plūgų k.
 • Pocaičių k.
 • Pumpurų k.
 • Purplių k.
 • Purvėnų k.
 • Račalių k.
 • Račių k.
 • Ramoniškių k.
 • Reivyčių k.
 • Rekečių k.
 • Renavo k.
 • Rimolių k.
 • Ritinės k.
 • Rubikalių k.
 • Rubikų k.
 • Rupiekių k.
 • Ruzgų k.
 • Santeklių k.
 • Savarinos k.
 • SB „Ašva“
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Berželis“
 • SB „Dobilas“
 • SB „Energija“
 • SB „Jazminas“
 • SB „Kūlupis“
 • SB „Kurmaičiai“
 • SB „Linelis“
 • SB „Papartis “
 • SB „Poilsis“
 • SB „Pušynas 1“
 • SB „Pušynas 2“
 • SB „Putinas“
 • SB „Rasa“
 • SB „Raselė “
 • SB „Šaltinėlis“
 • SB „Šarma“
 • SB „Šilas“
 • SB „Venta“
 • SB „Višetė“
 • SB „Vyšnia“
 • SB „Žilvytis“
 • Seda
 • Šeirių k.
 • Senmiestės k.
 • Šerkšnėnų k.
 • Šilių k.
 • Skėrių k.
 • Skleipių k.
 • Skuodiškės k.
 • Skuodiškių k.
 • Sovaičių k.
 • Spurganų k.
 • Stočkų k.
 • Stočkų k.
 • Strumbrų k.
 • Strygalės k.
 • Sudintų k.
 • Sugaudžių k.
 • Svirkančių k.
 • Tirkšliai
 • Tirkšlių k.
 • Tiškių k.
 • Troškučių k.
 • Tučių l k.
 • Tučių ll k.
 • Tulnikių k.
 • Tvaskučių k.
 • Uikių k.
 • Ukrinų k.
 • Uogiškių k.
 • Urvikių k.
 • Užežerės k.
 • Užlieknės k.
 • Užlieknės k.
 • Užventės k.
 • Užventės k.
 • Vadagių k.
 • Ventos Stotis
 • Viekšniai
 • Viliošių k.
 • Viliotės k.
 • Voverių k.
 • Žadeikių k.
 • Žalionės k.
 • Zastaučių k.
 • Žemalės k.
 • Žibikų k.
 • Židikų k.
 • Žiogaičių k.
 • Abramančiznos k.
 • Adomaitiškių k.
 • Adomaitiškių l k.
 • Adomiškėlės k.
 • Adomiškio k.
 • Agatavos k.
 • Aidiečių k.
 • Aigėlų k.
 • Aklušės k.
 • Akmenių k.
 • Akmenkos k.
 • Aktapolio k.
 • Alanta
 • Alantėlės k.
 • Alantos l k.
 • Alantos ll k.
 • Aleksandriškių k.
 • Alksniškių k.
 • Alkūniškio k.
 • Alkūnų k.
 • Alnės k.
 • Ambraziškių k.
 • Ambražiškių k.
 • Ančėnų k.
 • Andrioniškio k.
 • Andriulėnų k.
 • Androšiūnų k.
 • Anomislio k.
 • Antadūrių k.
 • Antagaluonės k.
 • Antailgio k.
 • Antajuodžių k.
 • Antakalnio k.
 • Antakščių k.
 • Antalakajos k.
 • Antaliežių k.
 • Antamakių k.
 • Antamalkestos k.
 • Antamalkostės k.
 • Antanavos k.
 • Antanavos k.
 • Antaninavos k.
 • Antanuvkos k.
 • Antapusnės k.
 • Antapusnės k.
 • Antaraisčių k.
 • Antašventės k.
 • Antatiškių k.
 • Antatriberžės k.
 • Apankiškių k.
 • Apkartų k.
 • Arabijos k.
 • Arliškių k.
 • Arnionių l k.
 • Arnionių ll k.
 • Aukštadvario k.
 • Aukštuolių k.
 • Aukštynės k.
 • Aušros k.
 • Austranijos k.
 • Aveliškių k.
 • Avilčių k.
 • Ažubalių k.
 • Ažubalių k.
 • Ažulankos k.
 • Ažuluokesos k.
 • Ažuožerių k.
 • Ažuožerių k.
 • Ažupravalio k.
 • Ažuprūdžių k.
 • Ažuraisčių k.
 • Ažušilių k.
 • Ažušilių k.
 • Babačiznos k.
 • Babilniškų k.
 • Bajorų k.
 • Bajorų k.
 • Balčėnų k.
 • Balninkai
 • Baltadvario k.
 • Baltiškių k.
 • Baluošo k.
 • Bambėnų k.
 • Baravykynės k.
 • Bareikių k.
 • Barkeliškių k.
 • Barkeliškių ll k.
 • Barkuškių k.
 • Barutiškių k.
 • Baruvkos k.
 • Batėnų k.
 • Bebrusų k.
 • Bebrusų k.
 • Beinašilio k.
 • Bėkešių k.
 • Bekupės k.
 • Bendžiukų k.
 • Beržynės k.
 • Bijūnų k.
 • Bijutiškio k.
 • Bilšių k.
 • Bimbirių k.
 • Bimbiškių k.
 • Binkūnų k.
 • Bitėnų k.
 • Bitliesių k.
 • Boskų k.
 • Braškiškių k.
 • Brazdžioniškių k.
 • Briedinės k.
 • Bryliškio k.
 • Bučeliškio k.
 • Bučinskų k.
 • Budriškių k.
 • Bulaučiznos k.
 • Burnėnų k.
 • Buržilų k.
 • Butkaučiznos k.
 • Buzaičių k.
 • Čečerviškių k.
 • Cėgelnės k.
 • Čereškų k.
 • Cezariškio k.
 • Cezariškių k.
 • Čimbarų k.
 • Čistaboros k.
 • Čiulėnų k.
 • Čiulų k.
 • Ciuniškių k.
 • Čivylių k.
 • Čivylių k.
 • Ciziškių k.
 • Dagūniškio k.
 • Dailidiškių k.
 • Dailydžių k.
 • Damošiškių k.
 • Daniškių k.
 • Dapkūniškių k.
 • Dapulšės k.
 • Datenių k.
 • Daubariškių k.
 • Daujetiškio k.
 • Daujočių k.
 • Dauniškių k.
 • Debeikių k.
 • Degsnės k.
 • Degsnės k.
 • Degsnių k.
 • Degutinės k.
 • Didžiokų k.
 • Dienavagių k.
 • Dienovagių k.
 • Dirvoniškio k.
 • Diskavos k.
 • Dovainiškio k.
 • Drąsėnų k.
 • Drąsių k.
 • Druskių k.
 • Dubingiai
 • Dubingių k.
 • Dudanosių k.
 • Dūdėnų k.
 • Dundulių k.
 • Dundulių k.
 • Duobinių k.
 • Duobužėlės k.
 • Duobužių k.
 • Duobytės k.
 • Dvarniškio k.
 • Egipto k.
 • Eitorados k.
 • Emilėnavos k.
 • Ežerio k.
 • Fardantavos k.
 • Gabrieliškio k.
 • Gackiškių k.
 • Gaidamonių k.
 • Gaidžių k.
 • Gaigalų k.
 • Gailiūnų k.
 • Gailiušių k.
 • Gaižiūnų k.
 • Galiniškio k.
 • Galinių k.
 • Galinių k.
 • Galinių k.
 • Gališkių k.
 • Gališkių k.
 • Galų k.
 • Garneliškių k.
 • Garšvėnų k.
 • Garšvėnų k.
 • Gasparėnų k.
 • Gaveikių k.
 • Gečionių k.
 • Gečių k.
 • Gelažnikų k.
 • Geliogalių k.
 • Giedraičiai
 • Giliųjų k.
 • Gilužių k.
 • Gimtynės k.
 • Giraitės k.
 • Giraitės k.
 • Girinių l k.
 • Girinių ll k.
 • Girsteitiškio k.
 • Gižų k.
 • Gojaus k.
 • Golbos k.
 • Golių k.
 • Grabniokų k.
 • Gradniškio k.
 • Granicos k.
 • Graniškių k.
 • Graužės k.
 • Graužinių k.
 • Graužinkos k.
 • Graužupio k.
 • Grinkliškių k.
 • Grubiškių k.
 • Gruodiškio k.
 • Gruodžių k.
 • Grūsio k.
 • Grybauskų k.
 • Grybėnų k.
 • Grybiškių k.
 • Gubesos k.
 • Gudeikių k.
 • Gudelių k.
 • Gugalaukos k.
 • Gulbinės k.
 • Gulbinių k.
 • Gundavos k.
 • Guntiškio k.
 • Gurakalnės k.
 • Gurelių k.
 • Guronių k.
 • Inketrio k.
 • Inturkė
 • Išdegos k.
 • Išdegų k.
 • Ivankų k.
 • Jakūbeliškių k.
 • Jakubėniškių k.
 • Janaukos k.
 • Janiškių k.
 • Janonių k.
 • Janušiškių k.
 • Jasiuliškių k.
 • Jasiuniškių k.
 • Jaunakampio k.
 • Jaurų k.
 • Jaurų k.
 • Jaurų k.
 • Jonaukos k.
 • Joniškis
 • Jotoniškių k.
 • Jukniškių k.
 • Juočių k.
 • Juodakampio k.
 • Juodasalio k.
 • Juodažemių k.
 • Juodenėnų k.
 • Juodėnų k.
 • Juodikės k.
 • Juodiškio k.
 • Juodiškių k.
 • Juodpurvių k.
 • Juotiškio k.
 • Juozapavos k.
 • Juozapavos k.
 • Juozapavos k.
 • Juozapuvkos k.
 • Jurgiškio k.
 • Jurkiškių k.
 • Juršiškių k.
 • Juškelių k.
 • Jutonių k.
 • Kabelių k.
 • Kačergų k.
 • Kaciuniškio k.
 • Kairionių k.
 • Kaližų k.
 • Kalniškių k.
 • Kalnų k.
 • Kalvių k.
 • Kamaraučiznos k.
 • Kamastos k.
 • Kameniškių k.
 • Kampų k.
 • Kampų k.
 • Kamužės k.
 • Kamužės k.
 • Kanapelkos k.
 • Kaniūkų k.
 • Kapanauzos k.
 • Karalinavos k.
 • Karalinavos l k.
 • Karalinavos ll k.
 • Karališkio k.
 • Karkažiškių k.
 • Karklynės k.
 • Karšeniškių k.
 • Kartuvėlės k.
 • Karužalaukio k.
 • Karveliškio k.
 • Kašeikių k.
 • Kašelinės k.
 • Kaulakių k.
 • Kaušinių k.
 • Kavalniškių k.
 • Kazariezos k.
 • Kazimieravos k.
 • Kazimieravos k.
 • Kazimieravos l k.
 • Kazliškėlių k.
 • Kazliškių k.
 • Kazlų k.
 • Kazokų k.
 • Kemetiškių k.
 • Keriobliškio k.
 • Kertadalės k.
 • Kertuojos k.
 • Kerulių k.
 • Kėvelių k.
 • Kibildžių k.
 • Kieriškių k.
 • Kijėlių k.
 • Kirneilos k.
 • Kisieliaukos k.
 • Klabinių k.
 • Klimatiškio k.
 • Kliukų k.
 • Kmeliaukos k.
 • Kodūnų k.
 • Kojališkių k.
 • Kopūstiškių k.
 • Kovaičių k.
 • Krasnogurkos k.
 • Kraujaleidžių k.
 • Kraujalių k.
 • Kreiviškių k.
 • Krivičių k.
 • Krūmiškių k.
 • Kruopinės k.
 • Krupelių k.
 • Kuktiškio k.
 • Kulinių k.
 • Kulinių k.
 • Kulionių k.
 • Kulundžių k.
 • Kumelynės k.
 • Kumonių k.
 • Kunigiškių k.
 • Kuolakasių k.
 • Kupriškių k.
 • Kuriškių k.
 • Kuršiškių k.
 • Kuvenių k.
 • Kužų k.
 • Labaišiškių k.
 • Labelių k.
 • Labotiškių k.
 • Laičių k.
 • Lakagirių k.
 • Laluičių k.
 • Latvių k.
 • Laukininkų k.
 • Laumėnų k.
 • Laumikonių k.
 • Lėlių k.
 • Leliūnų k.
 • Levaniškių k.
 • Libertavos k.
 • Liepeliškių k.
 • Liesėnų k.
 • Liesiškio k.
 • Likiškių k.
 • Linučių k.
 • Linučių k.
 • Liobiškio k.
 • Liutgardos k.
 • Lukštinos k.
 • Luokesos k.
 • Lydimų k.
 • Lygialaukių k.
 • Lyginių k.
 • Maciūniškio k.
 • Mackėnų k.
 • Mackėnų k.
 • Mackonių k.
 • Maišiakulės k.
 • Makiūgalių k.
 • Maldžiūnų k.
 • Malinaučiznos k.
 • Malkestos k.
 • Malkestos k.
 • Malūnėlio k.
 • Manatonių k.
 • Maniškių k.
 • Marazaukos k.
 • Marguolių k.
 • Markeliškių k.
 • Martyniškio k.
 • Martyniškių k.
 • Masuiliškių k.
 • Matalėnų k.
 • Matalėnų k.
 • Matelių k.
 • Mažeikių k.
 • Mažulių k.
 • Medeikių k.
 • Mėdiniškių k.
 • Medynių k.
 • Meilelės k.
 • Meilužių k.
 • Melnikų k.
 • Mendrynės k.
 • Meškalydžio k.
 • Mickūnų k.
 • Mieleikiškių k.
 • Mieliūnų k.
 • Miežonių k.
 • Miežonių k.
 • Migdoliškių k.
 • Migiškių k.
 • Mikališkių k.
 • Mikalojiškio k.
 • Milašiškio k.
 • Milių k.
 • Mindučių k.
 • Mindūnų k.
 • Mintaučių k.
 • Miškinių k.
 • Miškiškių l k.
 • Miškiškių ll k.
 • Mitkėnų k.
 • Mitkinėlės k.
 • Mockėnų k.
 • Mokylių k.
 • Mokylių k.
 • Molėtai
 • Molėtūno k.
 • Montviškio k.
 • Motiejūnų k.
 • Murališkių k.
 • Mūravankos k.
 • Namališkių k.
 • Napriūnų k.
 • Naraginės k.
 • Narkuškių k.
 • Narušiškio k.
 • Naujasodžio k.
 • Naujasodžių k.
 • Navynos k.
 • Niniškių k.
 • Noreikiškių k.
 • Nosėnų k.
 • Novasiolkos k.
 • Novosiolkos k.
 • Obelynės k.
 • Oleniškio k.
 • Oželiškių k.
 • Ožkinių k.
 • Paalksnės k.
 • Paalksnės k.
 • Paąžuolių k.
 • Paąžuolių k.
 • Paąžuolių k.
 • Pabaldiškių k.
 • Pabaldonės k.
 • Pabarų k.
 • Pabebrusės k.
 • Paberžės k.
 • Pabiržės k.
 • Padkamarių k.
 • Padumblės k.
 • Padumblės k.
 • Padumblės k.
 • Paduobužės k.
 • Padvario k.
 • Padvarių k.
 • Padvarnių k.
 • Padvarnių k.
 • Padvarnių k.
 • Paeisetės k.
 • Paežerių k.
 • Pagaluonės k.
 • Pagaluonės l k.
 • Pagaluonės ll k.
 • Pagirių k.
 • Pagojo k.
 • Pagojo k.
 • Pagojų k.
 • Pagrabuosčių k.
 • Pagraužės k.
 • Pagrindos k.
 • Pagulbės k.
 • Painketrio k.
 • Pajaurės k.
 • Pakamanio k.
 • Pakaniūkės k.
 • Pakapės k.
 • Pakrovų k.
 • Pakryžės k.
 • Pakryžės k.
 • Pakubėtiškių k.
 • Pakubėtiškių l k.
 • Palainio k.
 • Palakajo k.
 • Palepšiškių k.
 • Paliepių k.
 • Palukštinės k.
 • Paluokesos k.
 • Panatryčio k.
 • Papiškių k.
 • Papiškių k.
 • Papiškių k.
 • Papiškių k.
 • Paprūdės k.
 • Papūgžlynės k.
 • Papuntės k.
 • Papurvės k.
 • Parašės k.
 • Parudinės k.
 • Pašeikių k.
 • Pašekščių k.
 • Pašilės k.
 • Pašilės k.
 • Pašilės k.
 • Pašilių k.
 • Paškonių k.
 • Paspieškos k.
 • Pastovėlio k.
 • Pašulniškių k.
 • Patilčių k.
 • Patiltės k.
 • Patramės k.
 • Pavadokšnės k.
 • Pavandenės k.
 • Pavarnynės k.
 • Pavarnynės k.
 • Pavašuokio k.
 • Pavirinčių k.
 • Pečiulių k.
 • Pelenių k.
 • Pelenių k.
 • Perkalių k.
 • Petrauskų k.
 • Petruvkos k.
 • Piešiškio k.
 • Pikciuniškio k.
 • Pikčiūnų k.
 • Piketkos k.
 • Pikietkos k.
 • Pikietos k.
 • Piktaraisčių k.
 • Piliakiemių k.
 • Pilveliškio k.
 • Pivoriūnų k.
 • Pliešiškių k.
 • Poliesės k.
 • Potiškio k.
 • Poviliškio k.
 • Promislavos k.
 • Pūkeniškių k.
 • Pumpučių k.
 • Pumpuriškio k.
 • Purvėnų k.
 • Pušaloto k.
 • Pušalotų k.
 • Pusnės k.
 • Pušynų k.
 • Putriškių k.
 • Raciškių k.
 • Radvoniškio k.
 • Radžiūnų k.
 • Ranklėniškio k.
 • Rapėjų k.
 • Raputėnų k.
 • Rašelės k.
 • Rasokalnio k.
 • Rašos k.
 • Rasteniškių k.
 • Raubiškių k.
 • Raudoklės k.
 • Raudonėlės k.
 • Raukučių k.
 • Raupiškio k.
 • Raznatolkos k.
 • Ridvoniškių k.
 • Rimučių k.
 • Ringelių k.
 • Rudesėlės k.
 • Rudesos k.
 • Rudilių k.
 • Rudokų k.
 • Runionių k.
 • Rutėnų k.
 • Rutonių k.
 • Sabalinkos k.
 • Sadauskų k.
 • Sadoniškių k.
 • Sadūniškio k.
 • Šakališkių k.
 • Šakališkių k.
 • Šakimo k.
 • Šakių k.
 • Saladiškių k.
 • Saliniavietės k.
 • Saliniškio k.
 • Salos k.
 • Šaltenių k.
 • Šaltupio k.
 • Šaltupio k.
 • Sandiškių k.
 • Sanklodiškio k.
 • Sanklodiškių k.
 • Sarališkių k.
 • Sarališkių k.
 • Šareikiškių k.
 • Šarkiškių k.
 • Šaukiškių k.
 • Šaukšteliškių k.
 • Šaukšteliškių k.
 • Savidėnų k.
 • SB „Apynėlis“
 • SB „Berželis“
 • SB „Siesartis“
 • Ščiūrio k.
 • Ščiūrio k.
 • Ščiūriškių k.
 • Šeikišių k.
 • Šeikių k.
 • Semeniškio k.
 • Šemetiškių k.
 • Šeštokiškių k.
 • Šešuolių k.
 • Šiaudiškių k.
 • Šiaudžių k.
 • Sičiūnų k.
 • Sidabrinių k.
 • Siesarties k.
 • Sikariškių k.
 • Sikūnų k.
 • Šilalio k.
 • Šileikėnų k.
 • Šilelių k.
 • Šilelių k.
 • Šilinkos k.
 • Šilos k.
 • Šimėnų k.
 • Simunčių k.
 • Šiupieniškių k.
 • Šiupienų k.
 • Šiurpiškio k.
 • Skardžių k.
 • Skardžių k.
 • Skarenykų k.
 • Skerdimų k.
 • Skinderiškio k.
 • Sklėriškių k.
 • Sklėriškių k.
 • Skreblynės k.
 • Skrebulių k
 • Skroblynų k.
 • Skudutiškio k.
 • Slabados k.
 • Šlapių k.
 • Šlavelių k.
 • Šlavinos k.
 • Šliužų k.
 • Sliziškių k.
 • Smailių k.
 • Smėlinkos k.
 • Smilgiškių k.
 • Šmotiškio k.
 • Šnieriškėlio k.
 • Šnieriškių k.
 • Šniūrų k.
 • Sodėnų k.
 • Sosnuvkos k.
 • Spaskų k.
 • Spečiūnų k.
 • Spragilų k.
 • Spulių k.
 • Stacijavos k.
 • Stalėriškių k.
 • Stanuliškio k.
 • Staškūnų k.
 • Stebuliškių k.
 • Stėbulių k.
 • Stirnių k.
 • Stirnių k.
 • Stirnių k.
 • Strakėnų k.
 • Strižaučiškių k.
 • Stroliškių k.
 • Suchariškio k.
 • Suduikių k.
 • Suginčių k.
 • Suginčių l k.
 • Suginčių ll k.
 • Šunakojų k.
 • Suraižos k.
 • Surgėnų k.
 • Surgiškių k.
 • Surguškių k.
 • Sutrėnų k.
 • Suvalkynės k.
 • Svetlavos k.
 • Svistapolio k.
 • Svobiškėlio k.
 • Svobiškio k.
 • Taitiškių k.
 • Tamiluvkos k.
 • Tarailių k.
 • Tiesiūniškių k.
 • Tijūniškio k.
 • Toliejų k.
 • Trakų k.
 • Trakų k.
 • Traniškių k.
 • Triberžių k.
 • Triberžių k.
 • Trumpakojų k.
 • Trumponių k.
 • Trundiškių k.
 • Tumenčiznos k.
 • Turliškių k.
 • Ulyčėlės k.
 • Uosipių k.
 • Upeliškio k.
 • Ustronių k.
 • Ūtos k.
 • Užtilčių k.
 • Užugirių k.
 • Užusienio k.
 • Užusienio k.
 • Vaičelių k.
 • Vaikšniūnų k.
 • Vaikštėnų k.
 • Vaivadiškių k.
 • Valančių k.
 • Valentinavos k.
 • Vališkių k.
 • Valių k.
 • Vanaginės k.
 • Vanagiškių k.
 • Vangelkos k.
 • Varijatkos k.
 • Varlynės k.
 • Varniškių k.
 • Varniškių k.
 • Varniškių k.
 • Varniškių ll k.
 • Varonių k.
 • Vastapų k.
 • Vėdarų k.
 • Verbeliškių k.
 • Verbiškių k.
 • Verbylių k.
 • Vėželių k.
 • Videniškiai
 • Videniškių k.
 • Vidugirio k.
 • Vidugirio k.
 • Vidžiūnų k.
 • Vieversių k.
 • Viktoriškių k.
 • Vileikiškio k.
 • Vileikiškių k.
 • Vilijočių k.
 • Vilkaraisčių k.
 • Vilkaraisčių k.
 • Vilkiškių k.
 • Vilpiškių k.
 • Vimančių k.
 • Vitiškių k.
 • Vižėnų k.
 • Vižinių k.
 • Vorėnų k.
 • Vyšnelės k.
 • Vyšnialaukio k.
 • Vyteikių k.
 • Vytiškių k.
 • Vyžinių k.
 • Zabalinos k.
 • Zaberžos k.
 • Zadoniškių k.
 • Žagarų k.
 • Zagurtiškių k.
 • Žalėniškių k.
 • Žalktynės k.
 • Žalvarių k.
 • Zamokėlių k.
 • Zamokų k.
 • Zanėnų k.
 • Zaniškių k.
 • Žankiškio k.
 • Zapaškos k.
 • Zapijuvkos k.
 • Žaroniškio k.
 • Zatyškio k.
 • Žaugėdų k.
 • Žaugeniškių k.
 • Zavytiškio k.
 • Žeimelių k.
 • Žeimių k.
 • Želtiškių k.
 • Želvos k.
 • Žibėčių l k.
 • Žibėčių ll k.
 • Žičkelių k.
 • Žičkų k.
 • Žiediškėlės k.
 • Žiediškių k.
 • Žiežulių k.
 • Žiūrų k.
 • Zujevkos k.
 • Žvaigždakalnio k.
 • Žvangučių l k.
 • Žvėryno k.
 • Žvirbliškio k.
 • Žvirbliškio k.
 • Žvirinkos k.
 • Žydavainių k.
 • Žygeliškių k.
 • Neringa
 • Neringa
 • Adomiškių k.
 • Aleknų k.
 • Anužių k.
 • Aušgirių k.
 • Bajėnų k.
 • Baltupėnų k.
 • Bardinų k.
 • Barzūnų k.
 • Benininkų k.
 • Berštininkų k.
 • Birštoniškių k.
 • Bitėnų k.
 • Būbliškės k.
 • Daubarų k.
 • Dinkių k.
 • Dinkių k.
 • Eistraviškių k.
 • Endriškių k.
 • Genių k.
 • Giegždų k.
 • Grigolaičių k.
 • Gudų k.
 • Jonikaičių k.
 • Kalvaičių k.
 • Keleriškių k.
 • Kentrių k.
 • Kerkutviečių k.
 • Kiūpelių k.
 • Kovgirių k.
 • Krakoniškių k.
 • Kreivėnų k.
 • Kriokiškių k.
 • Kucių k.
 • Kulmenų k.
 • Lazdėnų k.
 • Lindikų k.
 • Lumpėnų k.
 • Mažaičių k.
 • Mažrimaičių k.
 • Mikytų k.
 • Minjotų k.
 • Mociškių k.
 • Montvilaičių k.
 • Natkiškių k.
 • Naujapievių k.
 • Naujininkų k.
 • Nausėdų k.
 • Nausėdų k.
 • Nepertlaukių k.
 • Opstainio k.
 • Pagėgiai
 • Pagėgių k.
 • Pageldynių k.
 • Pagenaičių k.
 • Pakamonių k.
 • Palumpių k.
 • Panemunė
 • Panemunės k.
 • Pavilkių k.
 • Pelenių k.
 • Pempynės k.
 • Pėteraičių k.
 • Piktupėnų k.
 • Plaškių k.
 • Plaušdvarių k.
 • Pleinės k.
 • Raudondvario k.
 • Rėžių k.
 • Ropkojų k.
 • Rukų k.
 • Šakininkų l k.
 • Šakininkų ll k.
 • Saulių k.
 • Šereitlaukio k.
 • Šilgalių k.
 • Skrodlių k.
 • Šlepų k.
 • Smukutės k.
 • Sodėnų k.
 • Sokaičių k.
 • Spengių k.
 • Stoniškių k.
 • Strazdelių k.
 • Strazdų k.
 • Strepeikių k.
 • Stumbragirių k.
 • Stygliškių k.
 • Sūdėnų k.
 • Šunelių k.
 • Tamošaičių k.
 • Timsrių k.
 • Trakininkų k.
 • Tutilų k.
 • Užbalių k.
 • Užkamonės k.
 • Vartuliškių k.
 • Vėlaičių k.
 • Vėžininkų k.
 • Vičių k.
 • Vidgirių k.
 • Vilkyškiai
 • Vydutaičių k.
 • Žagmantų k.
 • Žemučių k.
 • Žukų k.
 • Akmenėlių k.
 • Akmenėlių k.
 • Akmenėlių k.
 • Akmeniškių k.
 • Akmenynės k.
 • Aleknaičių k.
 • Aleksejevkos k.
 • Antkalnių k.
 • Armonaičių k.
 • Augustavo k.
 • Aukštadvario k.
 • Aukštadvario k.
 • Ąžuolynės k.
 • Bačiūnų k.
 • Bagdonaičių k.
 • Balanėlių k.
 • Balinės vienk.
 • Bališkių k.
 • Balsių k.
 • Baltausių k.
 • Bardiškių k.
 • Barvainių k.
 • Bedrių k.
 • Beinoraičių k.
 • Beinoraičių vienk.
 • Beniulių k.
 • Beržinės k.
 • Beržinių k.
 • Bešonių k.
 • Binėnų k.
 • Birjagalos k.
 • Bitaičių k.
 • Blekonių k.
 • Bučiūnų k.
 • Budziniškių k.
 • Bunčių k.
 • Bunčių k.
 • Burniškių k.
 • Butėnų k.
 • Butnelaukio k.
 • Butniūnų k.
 • Čelkių k.
 • Čičykių k.
 • Dargužių k.
 • Daugalionių k.
 • Daugšigalių k.
 • Daunorių k.
 • Dausiškių k.
 • Dausiškių k.
 • Degėsių k.
 • Degučių k.
 • Dervelių k.
 • Devynergių k.
 • Didžiojo Plonėno k.
 • Dinaburko k.
 • Diržių k.
 • Domančių k.
 • Dovainiškių k.
 • Dovydiškių k.
 • Draudelių k.
 • Draumėnų k.
 • Dūčių k.
 • Dulkiškių k.
 • Dvariškių k.
 • Dvariukų k.
 • Eibutonių k.
 • Gačionių k.
 • Gailionių k.
 • Gaižūnų k.
 • Galelių k.
 • Gataučių k.
 • Gaubių k.
 • Gedeikonių k.
 • Gedminių k.
 • Gedučių k.
 • Gedžiūnų k.
 • Gedžiūnų k.
 • Gegiedžių k.
 • Gegiedžvario k.
 • Geišų k.
 • Gelčių k.
 • Gelčių k.
 • Geručių k.
 • Getautų k.
 • Giedraičių k.
 • Gikonių k.
 • Girbutkių k.
 • Gražaičių k.
 • Grikpėdžių k.
 • Gudžiūnų k.
 • Guostagalio k.
 • Guostagalio vienk.
 • Gužučių k.
 • Ilguočių k.
 • Impolės k.
 • Išdagiečių k.
 • Įsonių k.
 • Jackonių k.
 • Janelionių k.
 • Janonių k.
 • Jasaičių k.
 • Jasvilaičių k.
 • Javidonių k.
 • Jomantonių k.
 • Joniškaičių k.
 • Jovaišių k.
 • Jovarų k.
 • Juknaičių k.
 • Jurgaičių k.
 • Juškonių k.
 • Kabališkių k.
 • Kairelių k.
 • Kalevų k.
 • Kalnelių k.
 • Kalniškių k.
 • Kalnuočių k.
 • Kalpokų k.
 • Karašilio k.
 • Kareiviškio k.
 • Kareiviškio k.
 • Kauksnujų k.
 • Kazokų k.
 • Keliuotiškio k.
 • Kirponių k.
 • Klovainiai
 • Kolyčių k.
 • Krasniškių k.
 • Kreivakiškio k.
 • Krivaičių k.
 • Krivaičių k.
 • Krumpių k.
 • Krupavičių k.
 • Kūkų k.
 • Kūkų k.
 • Kundročių k.
 • Kuosiškių k.
 • Kutaičių k.
 • Kvedarų k.
 • Kybų k.
 • Laborų k.
 • Laičių k.
 • Laimučių k.
 • Laipuškių k.
 • Laiškonių k.
 • Laitiešinių k.
 • Lapgirio k.
 • Lašmenpamūšio k.
 • Lauksodžio k.
 • Laumekių k.
 • Liesų k.
 • Linkavičių k.
 • Linksmučių k.
 • Linkuva
 • Litkūnų k.
 • Lizdeikių k.
 • Lygumai
 • Mačiūnų k.
 • Majelių k.
 • Maldžiūnų k.
 • Margių k.
 • Margių k.
 • Martyniškio k.
 • Masčionių k.
 • Mažeikonių k.
 • Mažionių k.
 • Mažučių k.
 • Medėnų k.
 • Medikonių k.
 • Mediniškių k.
 • Megučionių k.
 • Meilionių k.
 • Meilūnų k.
 • Meldinių k.
 • Meldžiūnų k.
 • Miciškių k.
 • Miciūnų k.
 • Mickūnų k.
 • Mikalajūnų k.
 • Mikniūnų k.
 • Mikoliškio k.
 • Minelgių k.
 • Minionių k.
 • Miniūnų k.
 • Moniūnėlių k.
 • Moniūnų k.
 • Moniūnų k.
 • Mūravoto k.
 • Mūrdvario k.
 • Nadaukių k.
 • Nakrošiūnų k.
 • Naujalaukio k.
 • Nociūnų k.
 • Noreikių k.
 • Noreikonių k.
 • Noriūnėlių k.
 • Noriūnų k.
 • Noršonių k.
 • Norvaišių k.
 • Padauguvos k.
 • Padubysio k.
 • Paežerių k.
 • Pagirių k.
 • Paguliankos k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakruojis
 • Pakruojo k.
 • Palašmenio k.
 • Paliečių k.
 • Palinkuvės k.
 • Pamuckų k.
 • Pamuckų k.
 • Pamūšio k.
 • Pamūšio k.
 • Pašakių k.
 • Pašilio k.
 • Pašilio k.
 • Pašvitinys
 • Paverdenių k.
 • Pavėzgių k.
 • Peleniškių k.
 • Peluodžių k.
 • Petraičių k.
 • Petrašiūnų k.
 • Petroniškių k.
 • Petronių k.
 • Plaučiškių k.
 • Plento k.
 • Plikelių k.
 • Plonėnų k.
 • Plunkių k.
 • Pociūnų k.
 • Poškiečių k.
 • Pranių k.
 • Preičiūnų k.
 • Puodiškių k.
 • Puodžiūnų k.
 • Ramonaičių k.
 • Raudonpamūšio k.
 • Rauklaukio k.
 • Rimdžiūnų k.
 • Rimiškių k.
 • Rimkūnų k.
 • Rimšonių k.
 • Rimšonių k.
 • Ročkaičių k.
 • Rokonių k.
 • Rozalimo
 • Rubaičių k.
 • Ručinių k.
 • Ruklaukių k.
 • Ruonių k.
 • Ruponių k.
 • Ruslelių k.
 • Ruslių k.
 • Sakalų k.
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Berželis“
 • SB „Kregždutė“
 • SB „Obelėlė“
 • SB „Pušelė“
 • SB „Raistas“
 • SB „Šaltinėlis“
 • SB „Šilas“
 • SB „Smiltelė“
 • SB „Tulpė“
 • SB „Vasara“
 • SB „Žilvitis“
 • Šiaudinių k.
 • Sidaugų k.
 • Siečių k.
 • Sigutėnų k.
 • Šikšnių k.
 • Šiliškio k.
 • Šilų k.
 • Simaniškių k.
 • Šinkaučiškių k.
 • Sitkūnų k.
 • Skarulių k.
 • Skėrių k.
 • Šlapelių k.
 • Sodeliškio k.
 • Sosdvario k.
 • Spilgių k.
 • Stačiūnų k.
 • Starkonių k.
 • Staškaviečių k.
 • Steigvilių k.
 • Striukų k.
 • Stūriškių k.
 • Šukionių k.
 • Sukmedžio k.
 • Sūkurių k.
 • Šulaičių k.
 • Sutkūnų k.
 • Švilpynės k.
 • Tarvydų k.
 • Tautkūnų k.
 • Telišionių k.
 • Teterviškių k.
 • Tirkšlionių k.
 • Titonių k.
 • Titonių k.
 • Trakų Pakapės k.
 • Tričių k.
 • Triškonių k.
 • Trivalakių k.
 • Tulminių k.
 • Ūdekų k.
 • Uniūnų k.
 • Uošo k.
 • Užubalių k.
 • Vaidų k.
 • Vaigailių k.
 • Vainaronių k.
 • Vainiūnų k.
 • Vaiškonių k.
 • Vaišvydžių k.
 • Vaitkūnų k.
 • Vaižgantų k.
 • Valainių k.
 • Vėbarių k.
 • Vebriškio k.
 • Veselkiškių k.
 • Vileišių k.
 • Vilkinės k.
 • Vilūnaičių k.
 • Višeikių k.
 • Vismantėlių k.
 • Vismantų k.
 • Vizgonių k.
 • Voronėlių k.
 • Voronių k.
 • Zaitiškių k.
 • Žeimelis
 • Žičiūnų k.
 • Zigmantiškių k.
 • Zimbiškių k.
 • Žvirblonių k.
 • Zylių k.
 • Palanga
 • Palanga
 • SB „Bočiai“
 • SB „Pavėsis“
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • Panevėžys
 • SB „Ąžuolas“
 • SB „Ekranas-1“
 • SB „Klevas“
 • SB „Rūta“
 • SB „Šermutas“
 • Abukauskinės k.
 • Adolfavos k.
 • Adomavos k.
 • Adomavos k.
 • Akmenių k.
 • Alančių k.
 • Aleksandravos k.
 • Algirdavos k.
 • Alinavos k.
 • Anitavos k.
 • Antanavos k.
 • Apidėmės k.
 • Aščiagalių k.
 • Augustavos k.
 • Aukštadvario l k.
 • Aukštadvario ll k.
 • Aukštadvario ll vienk.
 • Aukštakiškio k.
 • Aukštatrakio k.
 • Aukštuolių k.
 • Auriliškių k.
 • Ažagų k.
 • Ąžuolytės k.
 • Ąžuolytės k.
 • Baibokėlių k.
 • Baibokų k.
 • Baimainių k.
 • Bajoriškių k.
 • Bajoriškių k.
 • Bajoriškių k.
 • Baluškių k.
 • Barinės k.
 • Barklainių k.
 • Barklainių l k.
 • Baroniškių k.
 • Barsiukynės k.
 • Barsiukynės k.
 • Bartkūnų k.
 • Bartkūnų k.
 • Baruolilškio k.
 • Batrakų k.
 • Bauriškio k.
 • Bedrių k.
 • Belazaravos k.
 • Berčiūnų I k.
 • Berčiūnų ll k.
 • Berčiūnų vienk.
 • Bernatonių k.
 • Bernatonių k.
 • Berniūnų k.
 • Berniūnų vienk.
 • Bernotų k.
 • Beržynės k.
 • Beržytės k.
 • Biliūnų k.
 • Birentiškio k.
 • Birželių k.
 • Bistrampolės k.
 • Bliūdžių k.
 • Bobiniškių k.
 • Bobkalnio k.
 • Bokštų k.
 • Breiviškių k.
 • Briežvalkio k.
 • Bučių k.
 • Budrionių k.
 • Bukaltiškių k.
 • Burvelių k.
 • Butėnų k.
 • Butėnų k.
 • Butkiškių k.
 • Butkūnų k.
 • Butrimonių k.
 • Bygailių k.
 • Čelkių k.
 • Černiauskynės k.
 • Čiūrų k.
 • Čyplių k.
 • Daniliškio k.
 • Daniliškio k.
 • Daniūnų k.
 • Datūniškio k.
 • Daukniškių k.
 • Daukniškių k.
 • Daukniūnų k.
 • Daukniūnų vienk.
 • Daukšėnų k.
 • Daukšynės k.
 • Davongalio k.
 • Debikonių k.
 • Degenių k.
 • Degionių k.
 • Dembavos k.
 • Dembavos vienk.
 • Dementonių k.
 • Dikonėlių k.
 • Dikonių k.
 • Dobrovolės k.
 • Domažiškio k.
 • Dragonių k.
 • Drąseikių k.
 • Dubų k.
 • Dūdelėnų k.
 • Dūdonių k.
 • Dūdorynės k.
 • Dumlaukių k.
 • Dvarininkų k.
 • Eidrigiškių k.
 • Eigirdų k.
 • Ėriškėlių k.
 • Ėriškių k.
 • Fermos k.
 • Gailių k.
 • Gailiūnų k.
 • Garšvinų k.
 • Garšvių k.
 • Garšvių k.
 • Garuckų k.
 • Gasparėlių k.
 • Gasparų k.
 • Gegužinės k.
 • Gegužinės vienk.
 • Gėlainių k.
 • Geležiai
 • Geležių k.
 • Genėtinių k.
 • Gilbonių k.
 • Giniūnų k.
 • Gintautų k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Girelės k.
 • Girsteikių k.
 • Gitėnų k.
 • Glazaniškių k.
 • Glebauskų k.
 • Glitėnų k.
 • Grąžčių k.
 • Griaužų k.
 • Grigalių k.
 • Grikienų k.
 • Gringalių k.
 • Griniūnų k.
 • Grinkų k.
 • Grundiškio k.
 • Gudelių k.
 • Gudelių k.
 • Gudgalio k.
 • Gudžiūnėlių k.
 • Gustiškio k.
 • Gustonių k.
 • Gustonių vienk.
 • Ibutonių k.
 • Iciūnų k.
 • Išlaužų k.
 • Įstricos k.
 • Janališkių k.
 • Janapolio k.
 • Janionių k.
 • Jasvilonių k.
 • Jočiūnų k.
 • Joniškio k.
 • Joskildų k.
 • Jotainėlių k.
 • Jotainių k.
 • Jotainių vienk.
 • Jovaišų k.
 • Jujėnų k.
 • Juodikonių k.
 • Juodlieknio k.
 • Juodžių k.
 • Juragių k.
 • Juškaičių k.
 • Justinavos k.
 • Jutiškių l k.
 • Jutkiškio k.
 • Jutkonių k.
 • Kabelių k.
 • Kabelių vienk.
 • Kaimiškio k.
 • Kairių k.
 • Kairių k.
 • Kairių k.
 • Kairių vienk.
 • Kakūnų k.
 • Kalnelio k.
 • Kalnelių k.
 • Kalnuotės k.
 • Karalių k.
 • Karbonkos k.
 • Kareiviškių k.
 • Karsakiškio glžk.st.
 • Karsakiškio k.
 • Karsakiškio vienk.
 • Karšinaukos k.
 • Kartanų k.
 • Karužiškių k.
 • Karvedžių k.
 • Karvelių k.
 • Kašiaburio k.
 • Katininės k.
 • Katinų k.
 • Katinų vienk.
 • Katkų k.
 • Kaubariškio k.
 • Kaukiškių k.
 • Kavoliškio k.
 • Kazimieravos k.
 • Kazokų k.
 • Keravos k.
 • Kerbelių k.
 • Kerblonių k.
 • Kerblonių k.
 • Kerbušių k.
 • Kiaužerių k.
 • Kibiškio k.
 • Kidiškių k.
 • Kieliugalos k.
 • Kirdeikių k.
 • Kirkūnų k.
 • Kiūčių k.
 • Klebonų k.
 • Klepšių k.
 • Klevečkinės k.
 • Klickų k.
 • Klimbalės k.
 • Klimbalos k.
 • Kliuokmaniškio k.
 • Krekenava
 • Krekenavos vienk.
 • Kriaučiūnų k.
 • Kritižio k.
 • Krivulių k.
 • Kučių k.
 • Kulbagalio k.
 • Kulbių k.
 • Kunciagalio k.
 • Kunciagalio k.
 • Kunigiškių k.
 • Kunigiškių k.
 • Kupstų k.
 • Kupstų k.
 • Kurapkynės k.
 • Kurgulų k.
 • Kurio k.
 • Kurmėnų k.
 • Kuršių k.
 • Kutiškių k.
 • Kutronių k.
 • Kuzminskynės k.
 • Lakštingalų k.
 • Laukagalėlių k.
 • Laukagalių k.
 • Laukagalių k.
 • Laužavetės k.
 • Lazdynėlių k.
 • Ledakupio k.
 • Lėkiškio k.
 • Leonardavo k.
 • Levaniškio k.
 • Liberiškio k.
 • Lieknelio k.
 • Liepinių k.
 • Likpetrių k.
 • Limeikių k.
 • Linažiedžių k.
 • Linkaučių k.
 • Linkavičių k.
 • Linkės vienk.
 • Linonių k.
 • Lipniškių k.
 • Liubartų k.
 • Liubičiaus k.
 • Liudvinavos k.
 • Liūdynės k.
 • Liūdynės vienk.
 • Lopinių k.
 • Lukščių k.
 • Mackonių k.
 • Mairiškių k.
 • Maksvytiškių k.
 • Maletiškio k.
 • Mantvydų k.
 • Margionių k.
 • Margių k.
 • Margučių k.
 • Mariezų k.
 • Marijamboro k.
 • Marijonavos k.
 • Marimpolio k.
 • Martyniškių k.
 • Masiokų k.
 • Masiuliškių k.
 • Matarakų k.
 • Mažeikiškių k.
 • Maženių k.
 • Mazgaigalio k.
 • Medikonių k.
 • Mėdžiūnų k.
 • Meldiškių k.
 • Mėlynių k.
 • Memenčių k.
 • Meškių k.
 • Mėtytinių k.
 • Mickeliūnų k.
 • Mickiemės k.
 • Midžiūnų k.
 • Mieliškių k.
 • Miežiškiai
 • Miežiškių k.
 • Mikėnų k.
 • Mileškūnų k.
 • Miliešiškių k.
 • Mingelionių k.
 • Miškinių k.
 • Miškinių k.
 • Mitabynės k.
 • Mitkų k.
 • Mitriūnų k.
 • Moceikų k.
 • Molainių k.
 • Molainių vienk.
 • Mučiūnų k.
 • Murmulių k.
 • Nainiškių k.
 • Nakrošių k.
 • Narbutų k.
 • Narutiškio k.
 • Naudvario k.
 • Naujadvario k.
 • Naujalaukio k.
 • Naujamiesčio k.
 • Naujamiestis
 • Naujarodžių k.
 • Naujasodės k.
 • Naujasodės k.
 • Naujikų k.
 • Naujųjų Vadaktų k.
 • Nauradų k.
 • Naurašilių k.
 • Nausodės k.
 • Navaršonių k.
 • Nendrynės k.
 • Nevėžio k.
 • Nevėžninkų k.
 • Niaukonių k.
 • Nibragalio k.
 • Ničiūnų k.
 • Nikolajevkos k.
 • Niurkonių k.
 • Nociagalos k.
 • Noreikių k.
 • Novogrudkos k.
 • Orelių k.
 • Oželių k.
 • Paalkupio k.
 • Pabalių k.
 • Paberžio k.
 • Pabiržių k.
 • Padambės k.
 • Padembių k.
 • Padvarnikų k.
 • Paežerio k.
 • Paežerio k.
 • Paežerio k.
 • Paežerio k.
 • Pagaidžiupių k.
 • Pagiegalos k.
 • Pagirių k.
 • Pagojaus k.
 • Pagojaus k.
 • Paįstrio k.
 • Paįstrio vienk.
 • Pajuodžių k
 • Pajuodžiukų k.
 • Pajuosčio k.
 • Pajuosčio k.
 • Pakalniškių k.
 • Pakalnių k.